Toya Spire- Egyház negyed.   Posted by Storyteller.Group: 0
Storyteller
 GM, 107 posts
Sat 21 Dec 2013
at 14:23
Toya Spire-  Egyház negyed
Sibelus legnagyobb vallási központja a Birodalmi Vallás helyi lüktető szíve. Megannyi zarándok járja itt az utcákat és temérdek templom belsejét. Itt minden a Birodalmi vallásról szól. Eme városrész mondhatni a legjobban őrzött.  Itt természetesen már Arbitrátorok is dolgoznak nem pusztán csak rendfenntartók, készen állva mindenre és mindenkire akik veszik abátorságot,hogy a császár szent városrészét megtámadják.

Információ:
Lakosság 500.000 fő
-ebből papok és egyházi tisztségek: 95.000 fő
-a többi: Arbitrátorok és Rendfenntartók, templomszolgák, egyházi akolitusok, zarándokok és elszállásoltak.

Bűncselekmények és bíntetés: Az arbitrátoris igen komolyan veszi a munkáját ebben a negyedben. A legkisebb bűncselekmény is testi fenyítéssel jár amit közszemlére tesznek meg. Istenkáromlás, lopás, Császár ellenes tett, gyilkosság és egyéb súlyosabb bűnök azonnali halálbűntetést eredményez.
Solomon Maximus
 NPC, 7 posts
 Acolitus Primer
 Wound 12/12 Ins: 5 Corr:2
Sat 21 Dec 2013
at 14:25
Re: Toya Spire-  Egyház negyed
In reply to Storyteller (msg # 1):

Szent Flavius Nagykápolna

Végighallgatja az arbitrátort majd egy unott sóhajtással kinyitja az ajtót neki.
Odabennt olyan erős a fény,hogy körülbelül egy perc kell ahhoz,hogy a szemek megszokják. A szent ikonok és ereklyetartók a gyertyák és maga a díszes ablakok amik beeresztik a kinti természetes napfényt olyan összhatást kelltenek mintha a legendás trónteremben lennének a Császár színe előtt.

Majd mikor Solomon látja már,hogy kezd hozzászokni a szemetek az itteni fényhez betessékel benneteket egy irodába ahol senki más nem zavar. Majd Leviculussal beszél hallkan és röviden. A psyker bólint és elindul kifelé. Leviculus-t az egyik templomszolga társaságában látjátok távozni,de nem az utcára megy hanem a kápolna mélye felé.

-Szükségünk van egy pszikerre a helyi relikviák érzékelésében, ráadás képen ezek kategorizálásában. Társuk itt marad velünk és segít. Mindezt úgy mondja mintha a tényleges szükség mondatná vele.

Majd leül és friss étel és ital társaságában megkérdi.
-Nos uraim eddig mit tudnak.

This message was last edited by the player at 14:27, Sat 21 Dec 2013.

Tarquin
 player, 64 posts
 Arbitrator; Fe: 41
 W:10/10; F:3/3; I:0
Sat 21 Dec 2013
at 14:26
Re: Toya Spire-  Egyház negyed
In reply to Solomon Maximus (msg # 2):

A templomba belépve a sas jelét vési magára gyorsan, majd amikor betessékelik az irodába akkor mind a köppenyét mind pedig a sisakját leveszi és az egyik székre pakolja le. Maga pedig a szék támlája mögött állva belekezd a mondandóba.

- Nos Primer, a jelenlegi helyzetben a csapat két részre van osztva. Egyik fele a feltűnőbb és hivatalosabb egyedeket foglalja magában. Ezek a jelenlévő csapat akik itt vannak mint ön is tapasztalta 2 pszikerből, belőlem mint arbiterből és a terveim szerint önből mint a primer akolitából áll. A másik csapat vezetése egy zsiványkereskedő mellet egykor szolgáló zsoldosnőre bíztam, valamint ott van 2 katonaszemély és egy saját bevallása szerinti techpap bár ennek külső nyoma nem nagyon van. Az ő feladatuk elsődlegesen az alvilági információforrások feltérképezése és a sororátustól való információk megszerzése. A tervek szerint ők feltűnésmentesen, félig legális és illegális módszerekkel dolgoznak, míg a mi csapatunk a nyílt tevékenységet célozza meg a nemesség és az arbitrátus körein belül. Vész esetén engedélyeztem a voxgyöngyök használatát, probléma esetén a Harag szó fog hallatszani valamilyen szövegkörnyezetben. Óh és ha nem tévedek ez önt illeti immár. - Majd ezzel a momentummal lerakja a rozettát az asztalra. Látszik rajta hogy a beszéde valamivel nyugodtabb, sokat segített rajta a látszat hogy immáron zárt ajtók mögött folyik a beszélgetés majd folytatja - Immáron minden ez után történő dolog az ön felelőssége. A másik csapat 2 nap mulva fog jelentkezni a keleti blokkban lévő alfa kapu melleti Szent Aquila kápolnában. Ha gondolja akkor a leküldött csapatok teljes adattábláit átnyujthatom, de szerintem az ön jogosultsága kicsit nagyobb mint az enyém szóval részletesebb információval rendelkezik az akcióban résztvevő személyekről.
Crommel
 player, 76 posts
 W:10; F:3; I:3;
Mon 23 Dec 2013
at 05:22
Re: Toya Spire-  Egyház negyed
Crommel mesterséges szemei gyorsan alkalmazkodnak az erős kontraszthoz. A teremben körbe tekintve mindenhol a gazdagság és a kényelem, a fényűzés és a luxus, a bűn és bűnhődés nyomait látja.
~Valóban tudhatnak erről magasabb körökben? Lehet jelenteni kellene.~ fut át agyán, aztán a két férfi közötti gyermeteg harcocska felé fordítja figyelmét.
Solomon Maximus
 NPC, 8 posts
 Acolitus Primer
 Wound 12/12 Ins: 5 Corr:2
Mon 30 Dec 2013
at 22:12
Re: Toya Spire-  Egyház negyed
In reply to Tarquin (msg # 3):

Odakinn szent litánia hangjai terjengenek, a többszáz éves falak oly akusztikát és hangerőt adnak neki,hogy olykor szinte már a falak is beleremegnek,de nem akadályoz senki sem a kommunikációban.

Mikor a föld megremegett
http://www.youtube.com/watch?v=Kdka1WN1c8c

-Remek remek látom jól informáltak, nem szükséges a többiek adatai mert mindent tudok amit kell. Elmondom akkor mi itt a nehezítő tényező. Maga és Crommel úr úgy gondolom jól össze fognak szokni sőt én is magukkal tartok én adom maguk mellé a terep ismeretét és most viszont nem mint egyházi tisztség kell,hogy járjak az utcákon. Minden egyes feltűnő dolgot magunk mögött kell hagynunk.

Ekkor leveti a köntösét, néhány szent ikon utánzatát is leteszi az asztalra. A Rozettát elteszi ekkor meglátjátok,hogy van nálla egy másik rozetta is. Sokat nem tudtok róla,de oly mintázata van mint az Adeptus Ministorum közismert jelképe.


-A másik dolog......
Ekkor  elővesz egy csukjás köppenyt ami a tiétekhez nagyon hasonlít és magára teríti.
-A másik dolog,hogy nagy lesz a kavarodás és a nyüzsgés az utcákon. Tudniillik ma kezdődik a szent hét. Az a hét nap mely alatt a hatalmas Istencsászár elfoglalta méltó helyét a Birodalmonban mint uralkodónk évezredekkel ez előtt. Pontosan hét napig ünnepel az egész Birodalom és ez nincs másképen itt Scintillán sem. Viszont itt még van egy nagyobb probléma is. Úgy döntött a helyi vezetőség,hogy a Sancta Armatus és a Qui vivit in terra capillos járja majd az utcákat mígnem végig nem ér az egész bolyon és vissza nem tér a helyére. Az előbbi a szent uralkodónk Páncéljának egy darabja melyet akkor viselt mikor Hórusszal küzdött, vére áthatta a páncélt így ez hatalmas erekje. Az utóbbi még akkor lett relikvia mikor elfoglalta uradalmát az Istenünk, az ő mennyei hajzuhatagának egy tincse ami aranyban úszik.

Látszik,hogy ezt a kis történetet úgy meséli mintha ő maga látta volna. Szeme elkerekedik majd hirtelen az asztalra csap.
-Nem engedhetjük,hogy ezek az erekjék az eretnekek kezükbe kerüljenek.

-Nos akkor hol akar kezdeni, ugyan is az arbitrátus nem lesz épp beszédes kedvében. Lefoglalja őket a többszörös munka amit a nyakukba zúdít az ünnep ráadásul az ő dolguk az erekjék biztonságban tartása.A nemesség már más dolog, kormányzók helytartók, üzletemberek. Van itt még az Adeptus mechanikus gépcvárosának lakói is, a Gépkultusz semleges ebből a szempontból,de ott is próbálkozhatunk.

Boldog új évet gyerekek, köszönöm az eddigi játékot  és még még tovább....elnéézést ha a mesélőtök nem tud naponta reagot adni,de köszönöm a türelmeteket. :D

100xp mindenkinek, üdv Rank 2-ben

Tarquin
 player, 68 posts
 Arbitrator; Fe: 41
 W:11/11; F:3/3; I:0
Thu 2 Jan 2014
at 16:37
Re: Toya Spire-  Egyház negyed
Végighalgatja a tájékoztatást majd némi gondolkodás után folytatja:

- Mivel a szent hét most kezdődik minden bizonnyal lesz valami fogadás vagy hasonló. Egy ilyenen szivesen részt vennék, az se baj ha ez az a fogadás lesz ahol a nemesség egy zártkörű rendezvényen akár személyesen is megcsodálhatja az erekjéket. Ha valahol lesz problémás egyed akkor ott minden bizonyal.

Crommel
 player, 84 posts
 W:10; F:3; I:3;
Fri 3 Jan 2014
at 12:29
Re: Toya Spire-  Egyház negyed
Crommel magába mélyedve továbbra is szótlanul ülve hallgatja végig az itt elhangzottakat. Közben az asztalon álló kupa tükörképében látja, ahogy a nyakában hordott fémkarikán az egyik jel elsötétül, majd beleolvad a nyakörv anyagába. ~Ezek szerint előbbre léptem~ gondolja, majd Tarquin szavaira ismét visszatér a valóságba. Az arbitátorra néz, majd a Primerre és egyetértően bólint.
Solomon Maximus
 NPC, 9 posts
 Acolitus Primer
 Wound 12/12 Ins: 5 Corr:2
Mon 6 Jan 2014
at 11:44
Re: Toya Spire-  Egyház negyed
In reply to Tarquin (msg # 6):

-BIzony Arbitrátor uram lesz ünnepség zárt körök között. A Nemeség rengeteg trónt fizet csak azért,hogy egy pillantást is vethessen közelebről a relikviákra. A két tárgy minden nap más és más helyen fog felbukanni míg vissza nem ér eredeti helyére.
Tehát a pórnép is részesülhet a látványból, kivetítőkön lesz látható a nagy tömegeknek akik pedig belépnek a megfelelő templomokba azok ott is megcsodálhatják őket....de csak a kordon mögül és persze a papság és az arbitratoris engedélyével.

Egyet köhint majd folytatja.
-Sok nemesember él a városban de közüllük három kiemelkedő családot ismerünk.
A Flax ház a fegyverkereskedelem egyik legnagyobb beszállítója, a Munitórum egyik részvényesei tehát az ő kezeik alatt megy át bármi ami éles vagy durran. A Rhakven ház az Eklézsia egyik legnagyobb támogatója, nem is egy épületünk viseli a nevüket mint építők, ezen felül tekintélyes birtokal rendelkeznek és megannyi embernek adnak munkát, óriási profittal büszkélkednek. A Tarkvien ház pedig a kereskedelem éllovasa, mivel Scintilla maga a kereskedelem ezért a Tarkvien-ek felügyelik és bonyolítják le a nagyobb tranzakciókat, nemmellékesen az Arbitratoris egyik támogatója...tehát befolyásuk van az igazságszolgáltatásban is. De persze ezek a házak nem csak itt a városban uralkodnak ekkora hatalommal, Gun metalcityben és a többiben is megjelennek embereik. Egy ember aki a pénzéért dolgozik több vasat is tart a tűzben. Nem látványosan de megjelenik olykor a házak közötti viszály, a kapzsiság olykor veszélyes dolog.

Crommel
 player, 85 posts
 W:10; F:3; I:3;
Tue 7 Jan 2014
at 09:48
Re: Toya Spire-  Egyház negyed
Crommel megelőzve az arbitátor válaszát, hirtelen szólal meg, rögtön azután ahogy a Primer befejezte mondandóját. Hangja rekedtes és kicsit reszelős is a hirtelen környezeti változásoktól, de jól érthetően beszél:

 - Elnézést Primer és Tarquin, de miből gondolják, hogy az ereklyéket fogják célba venni a mi célpontjaink? Vagy ez csak egy kis kitérő lenne, amit nem engedhetünk meg magunknak? - nem vár választ rögtön alá is támasztja kérdéseit - Teljességgel ostobaság lenne a zárt körű ünnepélyen vagy a nagy nyilvánosság előtt az ereklyék megszerzése vagy egy ilyen irányú akció, nem beszélve arról, hogy milyen következményekkel járhat a szekta nyilvánossági rátájára nézve. - Itt egy pillanatra elakad, a nyakában lévő hurok lassan fojtogatni kezdi, mint egy figyelmeztetés, mit ne tegyen.
 - Ráadásképpen, ha ezekben körökben keresünk gyanús egyedeket, azoknak a lebuktatása közel lehetetlen, mivel valószínűleg már évek vagy évtizedek óta beépültek és a közöttük folyó intrika és hatalmi harcok megértése, a szálak kibogozása és a kapcsolatok felderítése esélytelen. - Szemei automatikusan a Primer és Tarquin között fókuszálnak, miközben kezével önkéntelenül is a nyakörvét kezdi babrálni. - Minden emellett, ha hozzáveszem, hogy valószínűleg Psziket is alkalmaznak, akkor még hárman is kevesen vagyunk, úgy hogy a Primer nem kisméretékű tapasztalatait figyelembe véve. - azt gondolnák, hogy itt vége, de még egy gyors kapkodott kérdést elhadar:
 - Ezen felül számomra még az sem világos, hogy az elkövetkező napokban hol szállunk meg és milyen ellátást kapunk?

Itt hátradőlésével jelzi, hogy befejezte és szemei a Primer és az Arbitátor között váltakoznak, ahogy várja a válaszokat.
Tarquin
 player, 70 posts
 Arbitrator; Fe: 41
 W:11/11; F:3/3; I:0
Tue 7 Jan 2014
at 16:56
Re: Toya Spire-  Egyház negyed
Kimérten végighallgatja a válaszát majd néhány másodperc feszült csendet hagyva válaszol:

- Ha nem ilyen potens ereklyékről beszélnénk igaz is lenne amit mond. De egy kifacsart elme nem így látja. Vagy nem fog megjelenni ezen a rendezvényen az aki a hős Császárunk ellen dolgozik vagy megpróbálja megszentségteleníteni ezeket a tárgyakat. Az hogy kevesen vagyunk nem igaz, a teljes Arbitrariátus fogja magát képviselni hiszen ők is jelen vannak mint őrizői az ereklyéknek. Valamint a tapasztalatom alapján a kultusz létszáma már valószínűleg nem az 10-20 főt foglalja magában, ha sejtekként dolgoznak akkor valamelyik idióta dönthet és cselekedhet saját javára, hisz ezek a söpredékek mindent el szeretnének pusztítani ami hőn szeretett Császárunkhoz tartozott egykoron. Az a tény pedig hogy tudjuk melyik ház az aki esetleg az egész mögött álhat eléggé kecsegtető lehetőség számomra hogy egy kis vizsgálódást megérjen. Ne feledje Crommel hogy a mi feladatunk a felsőbb körökben való nézelődés, az utcát pedig bízza Lorayne akolita csapatára.
A szállás és ellátás pedig aprópénz...a jelenlegi helyzet alapján itt mindíg lesz egy szoba számunkra, a későbbiekben pedig ahogy a sors hozza.

Crommel
 player, 89 posts
 W:10; F:3; I:3;
Wed 8 Jan 2014
at 07:04
Re: Toya Spire-  Egyház negyed
A Primert figyelmen kívül hagyva, de azért rápillantva Crommel habozás nélkül válaszol Tarquinnak, közben előre hajol és ujjait folyamatosan egymásnak érintve koncentrál a beszéldre, miközben feldolgozza az arbitátor válaszát:
 - Köszönöm a választ és a megerősítést a szállás ügyében. Ha jól értelmezem, akkor itt egy hosszabb, akár több hónapos vagy éves mértékű küldetésről van szó, aminek nem látjuk egyenlőre a végét. - itt egy lélegzetvételnyi időre elhallgat, majd folytatja - Hiszen a Lord Inquisitor szerint egy lassan, a háttérben működő szektáról van szó, akik már 4 bolygót is bekebeleztek, így ha nyilvános cselekvésre szánják el magukat, amit korábban említettem, akkor már úgyis késő, de ebben ne legyen igazam. Az Adeptus Astra Telepatic felkeresését mikorra tervezzük? - a kérdést nyitva marad a levegőben.
Solomon Maximus
 NPC, 10 posts
 Acolitus Primer
 Wound 12/12 Ins: 5 Corr:2
Wed 15 Jan 2014
at 09:07
Re: Toya Spire-  Egyház negyed
In reply to Tarquin (msg # 10):

Crommel és Tarquin közös beszélgetése közbe nem vág bele a Primer. Végighallgatja őket majd így válaszol.
- Nos igen a szállás  már egyszerű dolog. Itt az Egyháznegyedben lesz szállásuk sőt nem holmi vasrácsos ágy hanem  elit szállást kapnak. Kényelmes fekvőhely, étel minden étkezésre.

Köhint egyet.
-Igen, nem pár Császárkáromlóról beszélünk. A szekta már maga mögött hagyott pár démonvilágot amelyek körülbelül olyan lakottak és nyüzsgőek voltak mint a Scintilla maga. Bár az Inkvizítor szerint ez eltart egy darabig én mégis azt szorgalmazom,hogy minél hamarabb purgáljuk ki innen őket. Attól tartok viszont,hogy a tudtunkon kívül már itt vannak egy ideje. Tarquin arbitrátor gondolatmenete helyálló.

Majd egy pillanatra elhallat és mérlegeli Crommel utolsó mondatát.
-AZ Adeptus Astra telepatica...hmmmm. Zűrös egy népség, maguknak valók és elzárkózottak. A Birodalomnak szüksége van psykre....de maga is tudja Crommel uram,hogy a Warp förtelmeinek maguk jelzőfények és minden tettük mágnesként vonza őket. Ha engem kérdeznek akkor a Telepatica részlegét csupán Crommel vizsgálja át. Közüllük való, magától értetődik,hogy külsősökkel alig vagy egyéltalán nem akarnak szóba állni.

Ekkor Crommel és Tarquin kommunikációs gyöngye halk reccsenésben üzen,hogy aktív a vonal. Metan szól bele, lélegzete ziháló mintha ideges volna.
++ Arbitrátor, itt Lorayne csapata. A Lángoló Rózsa rendje támadás alatt áll. Megkezdtük a felderítést, de szükségtelenül nem bocsátkozunk harcba. Amint megtudtunk valamit majd jelzek. Vége.
Crommel
 player, 98 posts
 W:10; F:3; I:3;
Wed 15 Jan 2014
at 15:41
Re: Toya Spire-  Egyház negyed
Crommel figyelmesen hallgatja végig a Primer válaszát, miközben magában gondolkozik. ~Úgy látom minden előre fel van készítve és a két harci gép, anyám mennyire egyszerűek és mennyire csak a parancs, a parancs, a parancs fontos nekik!~ Kicsit megköszörüli torkát, mikor a Primer az AAT-ról beszél, de nem akar szólni csak nem tetszik neki, hogy mennyire negatív véleménnyel van itt mindenki azokról, akik igazából a megoldás kulcsához vezethetnek. ~Értem én, hogy félnek a hiperűrtől és a démonoktól, de azért ennyire nem rossz a helyzet. Honnan tudhatná az aki sohasem járt odaát? Tért vajon már vissza onnan vala...~ gondolatai elhallgatnak és minden idegszálát a nyakában lévő fémperec a Primer szavaira irányítja, ezzel komoly fejfájást okozva neki. Kezei összeszorulnak az asztal alatt és erősen kell koncentrálni, hogy ne görnyedjen össze. ~Koncentrálj a küldetésre Psyker!~ csattant az elmében a parancs, majd kicsit felgyorsul a lélegzetvétele és két izzadságcsepp kezd versenyfutásba bal halántékán.

A vox gyöngyökből feltörő hang megtöri az idegen gondolatokat és azonnal Tarquin-ra néz felmentésként, nem szólal meg, inkább kivár.
Tarquin
 player, 75 posts
 Arbitrator; Fe: 41
 W:11/11; F:3/3; I:0
Thu 16 Jan 2014
at 14:15
Re: Toya Spire-  Egyház negyed
- Az AAT megkeresése több veszélyt jelent számunkra mint hasznot.... ha ott elszabadít valamit az egyik eddig megbűvó kémje esetleg az ellenségnek akkor az beláthatatlan katasztrófához vezetne. Ezt pedig nem kockáztatnám meg. - Majd egy kis szünetet tart amíg megkapja az üzenetet és folytatja - A szállás kapcsán beérjük egy egyszerűvel is. A pompa csak akkor érdekel ha az álcám része. Arról van valami információja esetleg hogy a szentségtelen eretnekeknek van e valamilyen fegyverzete, eltűnt szállítmányok az Adminisztróriumtól, némi nemesi pletyka valakinek nagyobb veszteségét illetően? Illetve netalántán az egyháztól nem e tulajdonítottak e el valami felszerelést pl a Sorrorátustól.
Solomon Maximus
 NPC, 10 posts
 Acolitus Primer
 Wound 12/12 Ins: 5 Corr:2
Mon 20 Jan 2014
at 10:53
Re: Toya Spire-  Egyház negyed
In reply to Tarquin (msg # 14):

A Primer elgondolkodik egy kicsit, nemlétező szakállát borzolja tenyerével az állán.
-Nos igen a Munitórum panaszkodott nem is egyszer nyílvánosan,hogy az Alsóváros közelében lévő telepükről rendszeresen eltünnek szállítmányok, halálesetek különös képen nem történtek viszont. Ezen felül a nemesi pletykák ahogy ön mondta Tarquin uram, hát van egy két mendemonda ami itt terjeng de konkrétumot igazából tőlük és vazallusaiktól lehetne megtudni.

Köhint majd folytatja.
-Az egyik szóbeszéd szerint a Flax ház emberei már nem Császárhűek, persze ezt mindíg bizonygatják,hogy ők lojalisták....de sokszor hallani,hogy egyes bandavezérek és utcai söpredékek is Flax ház által behozott fegyverekkel puffogtat. A Tarkvienek is belekeveredtek valahogy a Káosz mocskos pletykák közé, az utca szerint Jules(fonetikusan: Zsül) Tarkvien a káosz egyik Istenének eladta lelkét és megannyi emberéét is,hogy így sokszorozza meg vagyonát. de ez javarészt pletyka...bár sohasem lehetünk elég óvatosak mi az igazság.

Majd mikor tovább agyal a kérdésen eszébe jut valami és gyengén az asztalra csap.
-A Soritastól nem loptak el semmit,de ellenben nemrég egy eretnekekkel vívott csata után az egyik negyedben összeszedtek egy mocskos szentségtelen ereklyét. Egy Sétabotra hasonlít melyet ősi kárhozott írás tarkít és megannyi szentségtelen jelkép. Nem pusztították el hanem várnak az Ordo Hereticus specialistáira,hogy kategorizálják és megvizsgálják. Feltételezem fontos lehetett az eretnekek számára.

Előhúz egy képet egy kartonból amit előhalászott az egyik szekrényből.
-Készítettek róla a nővérek egy képet is.

A Figura nélkül csak a bot a lényeg


Közben ismét felrecseg a gyöngy a fületekben, szintén  Metan az.
++ Itt vannak a gárdisták és HARAGszanak ránk. Azt hiszik mi is a támadókkal vagyunk. Segítségre lesz szükségünk.

This message was last edited by the player at 10:53, Mon 20 Jan 2014.