Act II: Of Life and Death - Chapter 6: Threshold.   Posted by The Prophet.Group: 0
The Prophet
 GM, 73 posts
 Who Am I?
 Who are You?
Mon 8 Dec 2008
at 18:18
Act II: Of Life and Death - Chapter 6: Threshold
Een thread speciaal voor Gwyon, Gabriel en Lothar.

Post hier a.u.b. uw samenvattingen en gebruik het voor tussensessie gesprekken/overleg.
Gwyon
 player, 238 posts
 Chosen
 Swordmaster
Mon 8 Dec 2008
at 20:38
Re: Act II: Of Life and Death - Chapter 6: Threshold
VET!:P

Sinds de aankomst in Diomar hebben we veel informatie en bijdragen verzameld in onze gesprekken met koning Morin en Blacksmith Yurin.

Een paar belangrijke punten!
- Tot nog toe doen de Drow alleen plunder aanvallen, waarvan de rede nog niet vast te stellen was.
- De beelden bij Slayns grotten in het NW van Diomar zijn hersteld, de ingang ziet er weer gebruikt uit.
- Tijdens een spirituele sessie van Lothar kwam hij te weten dat de Drow zich al in vele vormen hebben geïnfiltreerd in de samenleving van Terra en dat hun uiteindelijke doel is Kinduryel te vermoorden.

Onze plannen
- Als Lothar een uitgebreid idee heeft om de tempels van Loth te slopen, gaan we dat doen! Tit zou uitgewerkt worden in een dagenplan.
- Schijt krijgen aan het idee dat we dingen niet aankunnen en gewoon weer eens een rood spoor achterlaten!
- Constante notie van de mogelijkheid terug te gaan naar ....  (uhm, shit..  Waar staat de kaart van Terra hier op Rpol??) om Kinduryel te verdedigen!


Ps was ik nou al wezen debriefen bij Talyon?? :S

This message was last edited by the player at 12:56, Wed 10 Dec 2008.

Gwyon
 player, 239 posts
 Chosen
 Swordmaster
Wed 10 Dec 2008
at 16:28
Re: Act II: Of Life and Death - Chapter 6: Threshold
Het plan tot nu toe..
We gaan zo snel mogelijk naar de Drowstad en verschaffen onszelf een base of operations binnen of buiten de stad.
A) Lothar gaat aan het werk in zijn voorbereidingen de tempel van Loth te laten instorten, de rest van de party houd zich afzijdig en onopgemerkt. Op het moment dat Lothar klaar is (ongeveer 5 dagen) zal heel de party zich verzamelen om na de vernietiging van de tempel de priesteressen te elimineren.
Mocht het plan falen of Lothar voortijdig ontdekt worden zal de rest van de party direct te hulp komen en begeven we ons naar een "veilige plek" buiten de stad, waarna plan B in werking gaat.

B) Op maximaal 1 dag na plan A vallen we de tempel opnieuw aan. We richten ons hierbij vooral op de priesteressen van de tempel om zo ook de meeste afleiding te veroorzaken van Druzius. Druzius zal tijdens de onbewaakte momenten van onze tegenstanders ladingen buskruit plaatsen, die na het elimineren van de hooggeplaatste des tempel tot ontploffing zullen worden gebracht.

C) We gaan meteen door tot aan Pandora of Loth.
D) We get the fuck out!


Previously on Threshold
Na weer een begin waarin zich talloze discussie punten voordeden hebben we toch eindelijk onze prioriteiten op een rijtje weten te zetten en zijn we eindelijk onze tocht in de underdarck begonnen. Er waren slechts enkele uren verstreken op onze reis door een met gigantisch grote spinnenwebben besmeurde gang toen onze eerste vijanden ons verblijde met een donker maar warm welkom.
Met een gratieuze zwaai van zijn zwaard ontsteekt Gabriel in licht en verdrijft hiermee de duisternis terwijl Gwyon de kleverige netten van spinrag weg brand met een vlammend zwaard. Iedereen maakt zich nu op voor de spinnen en Dryders die ons aan komen vallen, ieder neemt zijn posities in en begint spells worden voorberijd. En terwijl ieder zich op zijn vijanden stort word de gang verlicht door rood en geel terwijl er met een luid geraas en gebulder een zee van vlammen over iedereen in de gang stroomt. LOTHAR!!!! "Sorry, moest even" en met die woorden doven de vlammen.

Binnen een mum van tijd heeft ieder zijn dans gevonden en de vijanden vallen met bossen neer. Gabriel en Druzius verdedigen de frontlinie terwijl Gwyon door de vijanden aan de achterkant maait. Aanval na aanval blijken kritieke slagen en Gwyon besluit zijn nieuw geleerde krachten te gebruiken waardoor het vijandig offensief in enkele ronden was neergeslagen.
Lothar
 player, 137 posts
 White Spider
 Reaver
Wed 14 Jan 2009
at 14:18
Re: Act II: Of Life and Death - Chapter 6: Threshold
Na het neerslaan van de onnatuurlijk grote hoeveelheid spinnen en dryders, vervolgden wij onze tocht door de underdark. Na een paar dagen kwamen we in de buurt van de poort van de Underdark. We liepen een stuk terug en daar maakten we een kamer om dynamiet in op te slaan en om Gabriel en Gwyon te verbergen totdat het moment van actie, zoals we gepland hadden, daar was, ik hoopte dat dit de heren genoeg rust en frustratie zou opleveren om te doen wat gedaan moest worden.

Hierna zijn Druzius, Abrienne, Kryan en ikzelf terug gegaan naar de poort, na een paar minuten was deze onbewaakt(dank aan Druzius) en konden we de stad Abrazahn infiltreren. Daar begonnen Druzius en ikzelf aan de voorbereidingen die ons in staat zouden stellen om de Drow een harde slag toe te brengen(Dit alles natuurlijk in overleg met Gwyon en Gabe, voor als iets mis zou gaan en een back-up plan nodig zou zijn. Vier dagen later was het zover, de siege van Abrazahn:

Onder bescherming van mijn volgers en Druzius betreedde ik het plein voor de tempel van Llolth. Daar openbaarde ik mij als de White Spider en onder heftige dreiging gaf ik de Drow een keus, LLolth of dood door mijn hand. Hierna maakte ik als een gek dat ik wegkwam.

Ik rende terug naar Gabe en Gwyon. Deze stonden al buiten de kamer voordat ik aankwam(ontsnapt aan 3 cm rots!) en vertelden dat een volgend plan minder gek en meer betrekking op henzelf moest hebben. Kalm en vastbesloten stelden ze mij gerust, met hun aan mijn zijde maakten we een echte kans. Als ze eens wisten wat ons te wachten stond. Nog eenmaal spraken we het plan door en vertrokken.

Na een ongemakkelijk nabije afstand bereikt te hebben, wensten Gwyon Gabriel Druzius en ik elkaar succes en verliet ik hen door een kamer te openen en sluiten in de rots daar begon ik een spell te spreken en verdween langzaam de rots in.

Gwyon Gabe en Druz vervolgden hun tocht en toen de muur in zicht kwam zei ook Druzius:"veel succes" en flitste weg. Gwyon pakte gabriel onder zijn oksels en steeg met hem in zijn handen op richting tempel van LLolth. Op en over de muur vlogen ze, steeds meer snelheid makend terwijl hier en daar een aantal kruisboogpijlen en stukken duisternis op haren na hun doel mistten. Gwyon's blauwe ogen stonden gefocust op zijn doel en Gabriel kon zich ontspannen in zijn grip klaar om een einde te maken aan de Drow dreiging.

Ik rematerialiseerde in een andere gefabriceerde rotskamer en wist dat Gwyon en Gabriel rond dit moment de poort bereikt hadden. Ik prevelde snel wat beschermende spreuken en begon mijn werk hier af te maken. Na een laatste aanpassing in de structuur van het steen sprak ik  nog een laatste voorbereidings spell uit en nam plaats op het beeld van een verlichtte Starlit ster. de actie kon beginnen.

Terwijl Gwyon en Gabriel het plein naderden viel hun oog op een ontstaande lichtbron, er onder vandaan viel een stukje rots naast de trap van de tempel van boven het licht hoorden ze Lothar's stem in het Drow bulderen, vriendelijk klonken de woorden niet en toen ze uitgesproken waren werd het eerst stil, toen begon de plek voor de ster luid te kraken en liet de rots los. Schuivend schurend en krakend kwam het plafond naar beneden. De Drow lieten hun aandacht richting Gwyon en Gabriel verslappen. Onder een helse knal en veel geweld kwamen het stuk rots en de tempel van LLolth in contact, als een poot sortten de acht steunpilaren van de tempel in en werd haar dak verpletterd.

Toen Gwyon en Gabe aankwamen op het plein hing daar een grote laag stof die langzaam ging liggen. Kruisboogpijlen vlogen door de lucht richting sterrenlicht, alle Matriarchs hadden zich met hun elite-wachters net op tijd in veiligheid kunnen brengen op de trap voor de wijlen ingang van de tempel, chaos heerste en Gwyon zette Gabriel neer voor de trap, vloog zelf iets op en sprak:

This message was last edited by the player at 13:05, Sun 18 Jan 2009.

Gwyon
 player, 247 posts
 Chosen
 Swordmaster
Thu 15 Jan 2009
at 19:51
Re: Act II: Of Life and Death - Chapter 6: Threshold
Now SEE!
SEE what has become of you!
Do you really think this is coincidence!?
YOU SOULD BE THANKFULL!
ALL OF YOU TAKING FOR GRANTED THE EFFORTS OF THE WHITE SPIDER IS PUTTING INTO MAKING YOU SEE WHAT IS REAL!
YOU WOULD EVEN BE BETER OF BEING A FOLLOWER OF HISS, THAN TO CONSUME ALL THE FOUL LIES LOTH HAS GIVEN YOU SO FARE!
BECOUSE FOR ALL OF YOU THAT TREULY BELIVE THAT LOTH IS “THE WAY” TO LIVE, HERE IS TO YOU!
I WILL DEFEAT, SLAY, KILL AND IF NESSESERY BURN EVERY  LAST ONE OF WHO BELIVES THEY CAN PREPARE, LOUNCHE AN ASSULT ON THE STARLIT HOUSE, ONE OF MY KIN!
I WILL STOP IT AND AVENGE EVERYTHING YOU ALL BETTER RETHINK YOUR PLANS!

Na deze bulderende voordracht vallen Gwyon en Gabriel aan en op het zelfde moment zien ze Lothar met getrokken zwaarden naar beneden springen vanaf de Starlit ster. Gwyon en Lothar ontfermen zich over de eerste Matriarch en hebben haar met zijn tweeën al aardig in elkaar gebeukt als Gabriel dichterbij komt, chargerend. Voor 2 anderen is dit het teken hun demonisch ritueel in te zetten en Lolth aan te roepen, waardoor zich 2 magische poorten openen. Het eerste wat door de poorten heen komt zijn tentakels van smerigheid en rottend vlees die met pijlsnelheid op de Matriarche afschieten. 2 Matriarche worden compleet omwonden en verstikt door de tentakels van de als pudding des smerigheid uitziende monsters die er door de poorten zijn gekomen. “You are a pure disgrace for Lolth. Die! ” En met die slissende scherpe woorden draaien de tentakels plotseling de hoofden van de 2 Matriarch om, de levenlozen lichamen druipen op de grond, nu achteloos losgelaten door de tentakels.

Het heeft even geduurd voordat iedereen er was en op gang was, want we hebben toch wel wat “spannende”  momenten meegemaakt. Na ongeveer 1 minuut vechten werdt Gwyon geissoleerd van Lothar en Gabriel door een Blade barier, na 2 minuten vechten vonden 3 Matriarch het nodig Gwyon met 3 Lightning bolts te bestoken, iets wat fataal bleek te zijn. De (uiteindelijk)  5 Matriarch, 20 Drow elites en de 3 Yochlol bleken sterker uit de hoek te komen als verwacht.

Maar alsof hij alles gepland had kwam hij vanuit zijn duisternis naar mij toe. Met een serenade van ontploffende vaten buskruid en schreeuwende Drow op de achtergrond werdt ik wakker gemaakt. “Sta op man! Je hebt nog het een en ander te doen!” Verward schud Gwyon even met zijn hoofd. “Druzius, thanks!  ..where are they! I’m not done yet!” Met vernieuwd lichaam en heldere van geest kijkt Gwyon schuin op naar de vijanden die hem net hebben weten neer te krijgen. En terwijl de straten in puin veranderd worden door de allesvernietigende explosies van Druzius begint Gwyon zijn 2e ronde, woedend door wat er gebeurt.

De Drow weten zich snel aan te passen aan de situatie en vechten onverminderd door, gedreven door de minimale kans het gezichtsverlies te verminderen. En terwijl de nieuwe troepen aankomen en de Matriarchs hun bevelen willen gaan snerpen weergalmd de hoorn van Sir Gabriel door Abrazahn, gevolgt door een explosie van licht en helderheid. Met opgeheven zwaard claimt Gabriel zijn gebalanceerde aanval tegenover zijn tegenstander en terwijl vonken van puurlicht van hem afschieten klieft hij Holy Retrebution door zijn tegenstander. Met een immense schokgolf, stralen puur licht en witte aura doorklieft het licht elke schaduw en verlicht zo hem grothemel van Abrazahn. Schreeuwend en krijsend grijpen de Drow naar hun ogen terwijl het licht zich verspreid. Lothar, Gabriel, Druzius en Gwyon kijken elkaar aan; “Tis is it, let’s finish it!”

Lothar legt alle tegenstanders een gigantische vuurzee aan de schenen en Gwyon ploegt , nu eindelijk een beetje in zijn ritme, zich door de blinde elite van wachters die zich gewillig stellen aan een gevecht met Gwyon. Gabriel slaat zich door de de zoveelste zwakkere tegenstander en zo werd het tij gekeerd!

Vele minuten later viel de laatste naar ons opstandige Drow dood voor onze voeten neer, terwijl we ons aan het afvragen waren wat die hele menigte van 5000  Drow hier van vond. Het gevecht was voorbij, de tempel lag in puin, Matriarch en Yochlol dood aan onze voeten.

Maar ze bleven staan….

This message was last edited by the player at 22:46, Thu 15 Jan 2009.