Stromhold Citystate - [Contest] Prestige Class.   Posted by Aranamarunda.Group: 0
Aranamarunda
 GM, 630 posts
 Welcome to Aranamarunda's
 Magical Emporium
Sat 28 Feb 2009
at 13:38
Stromhold Citystate - [Contest] Prestige Class
"Only one who devotes himself to a cause with his whole strength and soul can be a true master. For this reason mastery demands all of a person.Ē
-Albert Einstein

De Opdracht:
Bedenk een prestige class en werk deze uit. Kijk goed in de DMG en andere boeken hoe je deze moet uit balanceren en werk zo ook in dezelfde vorm uit. Denk dus goed na over wat eerlijk is en maak niet een all-powerful class. Beschrijf onder andere:
* Prestige Class Name
* Hit Die (d4, d6, d8, d10, d12)
* Requirements (Alignment, Race, Feats, Skills, Base Attack Bonus, Languages, Spells)
* Class Skills (welke skills worden 'class skills')
* Skill Points at Each Level (hoeveel skillpoints krijg je per level)
* Class Features (welke speciale abilities krijgt de class, wat doen ze en op welk level krijg je ze.)
* En natuurlijk een mooie 'level tabel'.

De Jury:
De spelers voor de originaliteit, maar geen van ons heeft de grip op de regels zoals Aranamarunda die heeft. Daarom denk ik dat om het balans goed te beoordelen Ara het eind-oordeel moet hebben wat eventueel gekleurd wordt door ons eigen oordeel.

De prijs:
- 1 punt als je meedoet en je Prestige Class afmaakt
- 1 extra punt als je wint.

Looptijd:
De uiterste inleverdatum is 15 mei 2009.

Extra informatie:
Het is wat lastig om een Prestige Class hier te posten. Daarom stel ik voor dat we hier een link gaan plaatsen naar diverse pagina's op mijn website, waar jullie prestige classes dan komen te staan. Communicatie gaat dan via rpol en mail, zodat ik het er mooi voor jullie op kan zetten. Wat vinden jullie daarvan? Ik zal de links hier onder bij gaan plaatsen.

Links:
Nog geen links.

This message was last edited by the GM at 13:43, Sat 28 Feb 2009.

Giel
 player, 67 posts
Thu 12 Mar 2009
at 17:07
Re: Stromhold Citystate - [Contest] Prestige Class
ik wil mijn prestige class graag uit gaan werken, maar zit op een aantal punten een beetje vast. Ik zal Jasper de nodige vragen hier over stellen, maar dat jullie weten dat er tenminste al een inzending zal zijn. Misschien dat het jullie motiveert :)
Giel
 player, 68 posts
Tue 24 Mar 2009
at 22:46
[Contest] Prestige Class W.I.P.
Effortless Arcanist (Work In Progress)

An Effortless Arcanist is an experienced scholar in the ways of magic. So well does she know the ins and outs of studying magic, that it takes her little to almost no effort to casts enhanced spells. To achieve this heightened status amongst other Arcane spellcasters, she has absorbed the magic from her Familliar into her body instead.
Requirements:
To qualify to become an Effortless Arcanist, a character must fulfill all the following criteria.
Alignment: Any
Skills: Knowledge (arcana) 10 ranks, Spellcraft 10 ranks.
Feats: Must have at least three Metamagic feats
Spells: Able to cast 3rd level Arcane Metamagic enhanced spells
Special: Must have a Familliar

Hit Die: d4

Class Skills

The Effortless Aracanistís class skills (and the key ability for each skill) are Concentration (Con),
Decipher Script (Int), Knowledge (Arcana) (Int), and Spellcraft (Int).

Skill points per level:
2 + Int modifier.

Table: The Effortless Arcanist
            Saves
Lvl  BAB  Fort  Ref  Will  Special
1   +0  +0   +0  +2   Metamagic Enhancement I,
                Familiar Sacrifice
2   +1  +0   +0  +3   Bonus language          +1 level of existing arcane spellcasting class
3   +1  +1   +1  +3   Metamagic Enhancement II
4   +2  +1   +1  +4   Bonus Feat            +1 level of existing arcane spellcasting class
5   +2  +1   +1  +4   Metamagic Enhancement III,
6   +3  +2   +2  +5   Bonus Language          +1 level of existing arcane spellcasting class
7   +3  +2   +2  +5   Metamagic Enhancement IV,
                Concentrated Willpower 1/day
8   +4  +2   +2  +6   Bonus Language          +1 level of existing arcane spellcasting class
9   +4  +3   +3  +6   Metamagic Enhancement V
10  +5  +3   +3  +7   +2 casting ability score,    +1 level of existing arcane spellcasting class
                Concentrated Willpower 2/day

Weapon proficiency:
An Effortless Arcanist does not gain any weapon or armor proficiencies.

Spells: An Effortless Arcanist prepares and casts spells just like she did before gaining the first level as an Effortless Arcanist.

Metamagic Enhancement: At first, and every two levels thereafter, the Effortless Arcanist gains new insight in ways to improve her spellcasting. Select a Metamagic feat and reduce the spellslot modification by one (e.g. Enlarged spells will require a spellslot of the spell's actual level, instead of one spellslot higher than the spell's actual level). A Metamagic Enhancement selected this way is permanent and can not be altered after choosing. Metamagic Enhancements do not stack, so every Metamagic Enhancement must be applied to a different Metamagic feat.

+1 level of existing arcane spellcasting class: At secon, and every two levels therafter, the Effortless Arcanist gains a caster level in the arcane caster class that initially granted her a familiar. She does not gain any other benefits from this class's level.

Familiar Sacrifice: At first level, the Effortless Arcanist lets go of her Familiar's service and uses this magic to strengthen herself. The Familiar becomes an ordinairy creature and will not die or be destroyed, only lose its link with the Effortless Arcanist and any magical properties it might have bestowed om the Effortless Arcanist. At the same time, the Effortless Arcanist will lose all benefits of of having a Familliar and she cannot acquire a new one by taking another class that provides a Familiar.

Bonus Language: At second, sixth and eighth level, the Effortless Arcanist gains an additional language. If she already has all languages available to her race, add a language available to a race of her choice. Special languages like Druidic and Drow Sign language can not be chosen this way.

Bonus Feat: At fourth level, the Effortless Arcanist gains Spell Mastery as a bonus feat.

Concentrated Willpower(Su): At seventh level, the Effortless Arcanist may once a day add half her total Concentration skill modifier to a Will Save vs Enchantment. At tenth level this increases to two times a day. Failing any Concentration check removes this benefit until the next day.

Casting ability score increase: At tenth level, the Effortless Arcanist gains an ability increase to the ability that is used for casting arcane spells. With Wizards this is Intelligence, with Sorcerors this is Charisma. This is treated like a racial template bonus and will not stack with previous racial or template bonuses to this ability.

This message was last edited by the player at 12:14, Fri 17 Apr 2009.

Aranamarunda
 GM, 655 posts
 Welcome to Aranamarunda's
 Magical Emporium
Wed 25 Mar 2009
at 09:05
Re: [Contest] Prestige Class W.I.P.
Helemaal niet gek! Wel wat foutjes en die laatste skill is gewoon veel te sterk... Daar moeten we nog even naar kijken. Vraag is: waarom maak je er geen 10 levels van? Ook begrijp ik niet waarom die familiar weg moet. Maar leuk dus!

Iedereen, neem een voorbeeld aan Giel! Ik zie ze graag verschijnen. Zo kunnen we het erover hebben.
Giel
 player, 69 posts
Thu 26 Mar 2009
at 15:40
Re: [Contest] Prestige Class W.I.P.
ik nog eventjes wat dingetjes aangepast:

- bab en saves gingen niet goed
- 5 levels erbij gedaan
- Concentrated Resistance gewijzigd in Concentrated Willpower (wat is dit voor iets een Ex, Su of iets anders?)
- Casting Ability score increase toegevoegd.

Die familiar moet weg omdat die magie nu in de caster zelf zit. Daar komt haar kracht vandaan en eigenlijk kun je dan ook zeggen dat de caster zelf haar eigen familiar is geworden.
Frans
 player, 164 posts
 http://baradein.white.
 prohosting.com/
Thu 26 Mar 2009
at 15:57
Re: [Contest] Prestige Class W.I.P.
ik zou zeggen su
Aranamarunda
 GM, 657 posts
 Welcome to Aranamarunda's
 Magical Emporium
Thu 26 Mar 2009
at 16:16
Re: [Contest] Prestige Class W.I.P.
Inderdaad, SU. Maar nu gaan je saves helemaal fout :D Good begint altijd op 2 en eindigen op 7. je bab moet 1/2 level zijn, dus 0,1,1,2,2,3,3,4,4,5. Will is dus 2,3,3,4,4,5,5,6,6,7. De rest lees ik snel door, n effe niet :D ben wel benieuwd naar de rest. De andere spelers dus :D
Frans
 player, 165 posts
 http://baradein.white.
 prohosting.com/
Thu 26 Mar 2009
at 18:15
Re: [Contest] Prestige Class W.I.P.
Misschien niet zo origineel met al die feats maar die zijn broodnodig.
Ook vind ik dat we een goed of afkeuring moeten krijgen voor onze prestige class (niet alleen de winnaars)

OK heb hem nu terug gebracht naar 10 levels en een paar dingen aangepast (HD, saves, bonus feats)
ik ben ook bezig met een 15 level true archer dus misschien komen er nog 5 levels bij bij de uiteindelijke.
Uiteraard zal die ook nog iets krijgen dat niet in de boeken staat maar moet dat nog verzinnen.
GROETN

True Archer (Work In Progress)

Many people shoot arrows some are very good at it, loosing many arrows at once or so fast after each other that it seems at once.
However none can match the barrage of arrows a True Archer can send forth on itís enemies.
Some archers enhance their firing capabilities with magic but the true archer uses only her muscles to show of her exceptional skill with her weapon of choice.
Seeing the many arrows a true archer can fire one after the other is a mighty sight.
However when a foe ducks behind some cover and no one can see it anymore the true archer looses itís arrows in such a way that people are astounded when they see the arrow change itís course in midflight to strike the opponent witch is behind an impassable obstacle.
Some of the shots a true archer fires has no comparison to any other shot some other archer try to pull off, seeing a true archer in the fury of a fight is the stuff of legends.

Requirements:
To qualify to become an True Archer, a character must fulfill all the following criteria.
Alignment: Any
Skills: Spot 8 ranks, listen 5 ranks
Feats: Weapon focus (any non cross-bow bow), point blank shot, precise shot, shot on the run, far shot.Hit Die: d8

Class Skills

The True Archerís class skills (and the key ability for each skill) are Climb (Str), Craft (Int), Handle Animal (Cha), Intimidate (Cha), Jump (Str), Ride (Dex), spot (wis), listen (wis) and Swim (Str).

Skill points per level:
2 + Int modifier.
Table: The True archerís table

Level BAB Fort Ref Will Special
1   +1  +0  +2  +0  Bonus feat
2   +2  +0  +3  +0  Improved point blank shot*
3   +3  +1  +3  +1  Bonus feat
4   +4  +1  +4  +1  Improved manyshot*
5   +5  +1  +4  +1  Bonus feat
6   +6  +2  +5  +2
7   +7  +2  +5  +2  Bonus feat
8   +8  +2  +6  +2  Defensive shot*
9   +9  +3  +6  +3  Bonus feat
10  +10 +3  +7  +3  Guided arrow*

Please note that not all the so many archer feats are implemented into this prestige class.
One of the more important feats are missing like rapid shot, but people will probably choose them with their level feats.


Weapon proficiency:
A true archer gains proficiency in all non cross-bow bows except exotic and no armor proficiencies.

Special:
Bonus feat:The true archer may choose one of these feats, she must meet prerequisites. Het true archer levels count as fighter levels to determine prerequisites for feats for her bow (specialization):
 Improved precise shot: The true archer can veer her arrows around obstacles when she can see just a small bit of her foe, she gains the improved precise shot feat
 Manyshot: The archer can now use multiple fingers to load the arrows onto her bow. She gains the manyshot feat.
Specialist of the bow: The archer learns how to use her bow more effectively, she gains weapon specialization in her bow with witch she has weapon focus.
 Expert of the bow: The intense use of the bow with witch she has weapon focus improves the insight in itís use for the true archer, she can now shoot more deadly. She gains greater weapon focus in the bow with witch she has weapon focus
 Master of the bow: While developing the skill in the use of the bow with witch she has weapon focus the true archer is now even more capable of shooting arrows that hurt. She gains the feat greater weapon specialization in the bow with witch she has weapon focus


Defensive shot (SU): The archer gains the insight that there are times that moving might prove more fatal than standing still.
She learns how to effectively defend herself while shooting in melee, she doesnít provoke AoO while shooting with her bow with witch she has weapon focus in melee.

Improved point blank shot: The archer improves her steady hand by her expertise with her bow, the range for point blank increases to 60 ft.

Improved manyshot: She learns e better use of mounting several arrows on her bow, when she attacks a single opponent with several arrows thanks to manyshot she can nog make the arrows hit in the same spot and thereby adding all damage together to count as one hit. In this way damage reduction or resistances will be effective only once. However this requires concentration and therefore costs a full round action.
She is now also able to mount the arrows beforehand while readying her bow she can now lay all her arrows for many shot and loose them just as a normal attack. This effectively makes her first attack in the round a voley instead of a single arrow.

Guided arrow: At the pinnacle of her mastery over the bow with witch she has weapon focus the true archer can now perform an amazing feat with her bow.
No enemy is safe from the true archer when she nows where it is.
Ducking behind cover is a mistake when facing the true archer, you will probably not be able to tell the tale about this mistake.
She can now shoot arrows around one corner, the maximum is 90 degrees and the arrow must be able to veer 10 feet to the side to make the bend.
This special maneuver is very difficult to perform and even then the outcome is uncertain.
The archer must know that there is a foe around the corner, she then letís her arrows fly with a 50% mischance. On top of that because of the awkwardness of the firing she also gets -4 on all attacks.
Furthermore it is impossible to use manyshot in this way because the archer must guide the arrow around the corner, the way you must hold a bow to load more than one arrow on the bow makes it impossible to make the correct twist of the bow to make the arrow go in an arch.

This message was last edited by the player at 17:54, Sun 29 Mar 2009.

Aranamarunda
 GM, 659 posts
 Welcome to Aranamarunda's
 Magical Emporium
Fri 27 Mar 2009
at 09:26
Re: [Contest] Prestige Class W.I.P.
Ziet er ook goed uit. Weet alleen niet helemaal of het nou echt twaalf moet zijn en in de preqs zitten wat rare dingen. Bijvioorbeeld: Een +2 market mod, terwijl je hem voor de rest op level 5 zou kunnen nemen, suggereert dat je mazzel moet hebben met wat je DM voor je dropped, anders wordt dat de grote hang-up, daar je zo'n wapen meestal pas een level of 2 later krijgt. Ik zou ook van die Bow, dat type bow aanhouden in plaats van een enkele specifieke bow, anders kan je wapen nooit meer verbeteren. kijk ook effe hoe je die specialization feats onder verdeeld, dat kan denk ik eerlijker. De laatste ability vind ik net wat te slap. Ietsje terugschroeven met wat er allemaal fout kan gaan. Ook heeft hij niets magisch, maar kan dat wel opeens. beetje vreemd :D Maar, goed op weg!

Die van Giel bekijk ik ook nog wel. Moet nu naar m'n werk. laterz!
Frans
 player, 166 posts
 http://baradein.white.
 prohosting.com/
Sun 29 Mar 2009
at 17:54
Re: [Contest] Prestige Class W.I.P.
ARA wat vind je van de update?
Aranamarunda
 GM, 661 posts
 Welcome to Aranamarunda's
 Magical Emporium
Mon 30 Mar 2009
at 06:47
Re: [Contest] Prestige Class W.I.P.
Ik denk dat het al een stuk beter is. Alleen is het duidelijk dat je juist je lijst met feats die te kiezen zijn gewoon uit moet breiden. je hebt nu 5 bonus feats en precies vijf opties... maar, als je niet met fighter start, kan je die niet eens vol maken, omdat als ze voor fighter levels tellen, je greater specialization pas mag nemen op level 12. Zet rapid shot ed. er dus gewoon tussen.

Ook dit: Splits de twee abilities van multishot zodat je elk level een ability heb en doe die tweede omvormen naar het volgende:

As a move action, you can prepare a multi shot attack for your next round. In your next round, when making a full attack action, your first shot counts as a multyshot.

Zoiets.

Guided arrow vind ik nog steeds wat rammelen, maar ik weet ook effe niets beters :D

GIEL:

Voordat ik inga op jou PrC, wil ik je eerst dit vragen: Welke magiŽr zou deze niet nemen?
Giel
 player, 70 posts
Mon 30 Mar 2009
at 10:00
Re: [Contest] Prestige Class W.I.P.
Ik denk dat Bards hem zowiezo niet willen/kunnen nemen, zonder een wizard of sorceror class erbij te nemen, wat voor hun wellicht in het geheel teveel divergeert met hun eigen methodes. Voor de rest is het de vraag of magiers hun mogelijke mobiele verdediging willen opgeven en touch attacks nu echt zelf moeten doen.

RP wise is het minder stressen over je familiar, hoeveel damage hij nu al heeft en waar die precies staat.

Ik denk dat vooral evocaters, enchanters en conjurers hier gebruik van maken. De rest schat ik in dat ze dat minder zullen doen.
Aranamarunda
 GM, 663 posts
 Welcome to Aranamarunda's
 Magical Emporium
Mon 30 Mar 2009
at 11:14
Re: [Contest] Prestige Class W.I.P.
Nee Giel, elke magiŽr, bard of Soso wil deze prestige class. Iedereen geeft zijn familiar op voor deze spellcasting pro's. Ik kan me niet bedenken waarom ik deze clas niet altijd voor de laatste... of zo snel mogelijk, voor mijn arcane caster zou willen gebruiken. Zo goed is een familiar nu ook weer niet, maar metamagicen op 5 meta feats (zoals het er nu staat kan je zelfs de +4 van quicken weghalen) en dan nog steeds bonus feats, en nog die concentrate en een bonus op abs is veel te sterk.
Giel
 player, 71 posts
Mon 30 Mar 2009
at 15:27
Re: [Contest] Prestige Class W.I.P.
=ahum=
giel:
Metamagic Enhancements do not stack.
=ahum=
Het is dus niet mogelijk om meer dan een +1 af te halen per verschillende metamagic feat.
Het gaat dus om 5 verschillende metamagic feats elk met 1 spellslot minder hoog dan normaal.
Anders zou het vreselijk asociaal worden idd. Bonus feats zijn alleen de wizard bonus feats genoemd, dus een metamagic, item creation of een spell mastery, maar misschien moet ik die verder strippen zodat ze alleen spell mastery kunnen nemen.

+ op caster scores was een testje, die haal ik ook gewoon weg. Mss als laaste lvl een +1 eentje die niet stackt met templates of race ;)

EDIT: eventjes deze dingen doorgevoerd in beschrijving.

This message was last edited by the player at 15:39, Mon 30 Mar 2009.

Frans
 player, 167 posts
 http://baradein.white.
 prohosting.com/
Mon 30 Mar 2009
at 20:11
Re: [Contest] Prestige Class W.I.P.
lol nog niet eens aan gedacht je moet idd level 12 true archer zijn of ook fighter levels hebben voor greater spec
Aranamarunda
 GM, 665 posts
 Welcome to Aranamarunda's
 Magical Emporium
Tue 31 Mar 2009
at 07:04
Re: [Contest] Prestige Class W.I.P.
Hmmm... Overheen gelezen in de tweede versie kennelijk, Giel :D Blijft nog steeds staan dat hij veel sterker is dan een normale magiŽr en nergens echt een zwakker punt heeft. Ik zou bijna zeggen dat hij een caster level of 2 in moet leveren om te compenseren... is dat sowieso niet een goed idee? dattie zeg maar de metamagic opbouwt en op level 10 -2 levels aan caster heeft, maar alle metamagic 1 beter cast?
Giel
 player, 72 posts
Tue 31 Mar 2009
at 09:35
Re: [Contest] Prestige Class W.I.P.
Ja, klinkt logisch, haal ik ze weg bij de levels waar je de Spell Mastery bonus feat krijgt.

Ook heb ik de concentrated willpower ietwat specifieker, dus minder breed inzetbaar gemaakt. Hij werkt nu alleen nog maar voor een will save tegen enchantment.

This message was last edited by the player at 09:43, Tue 31 Mar 2009.

Giel
 player, 73 posts
Thu 16 Apr 2009
at 16:11
Re: [Contest] Prestige Class W.I.P.
Kunt u, oh oppermachtig opperhoofd, nog eventjes kijken of alles nog klopt? Tevens ook bij de VBBB?

This message was last edited by the player at 16:12, Thu 16 Apr 2009.

Aranamarunda
 GM, 674 posts
 Welcome to Aranamarunda's
 Magical Emporium
Fri 17 Apr 2009
at 06:34
Re: [Contest] Prestige Class W.I.P.
Ik zie nog wat foutjes, maar op zich isie goed... Nog steeds erg sterk.

- Bard heeft geen familiar dus kan deze PrC niet nemen.
- Ik denk dat je in de voorwaarde voor +1 of existing spell casting class moet specificeren dat het om de class gaat die je de familiar geeft.
- Ik ben het nog steeds niet eens met die +1 abilty score, maar daar mogen we over verschillen :D
- Die feats gaan te snel. Als je die al doet (en ik zou er maximaal 1 doen, minimaal 0 ;-D ), dan zou ik hem op of na level 5 geven. Tenimnste dezelfde level verdeling als die van een wizard.
- Over het algemeen: Hij is nog steeds heel sterk!
Giel
 player, 74 posts
Fri 17 Apr 2009
at 12:15
Re: [Contest] Prestige Class W.I.P.
aantal aanpassingen:

- klopt wat de bard betreft. eventjes wat dingetjes aangepast in de omschrijvingen om dit wat duidelijker te krijgen.
- caster lvl increase drastisch verlaagd naar 1 per 2 levels. wat de volgende opties wat logischer zouden maken :
- meerdere bonus languages ipv bonus feats en in totaal 1 bonus feat.
- toch denk ik zelfs dat de +1 op ability score een +2 moet worden ivm bonus spells increase. Aangezien hij niet stackt met rassen die al een plus geven op intel (al zijn dat er niet veel), is het juist voor deze andere rassen wel erg handig.
- concentrated willpower verlaagd naar max 2/dag en level waar je hem het eerst krijgt verhoogd.
Roger
 player, 24 posts
Fri 15 May 2009
at 14:25
Re: [Contest] Prestige Class W.I.P.
Ok, de contest was mijn idee en het kon natuurlijk dan ook niet uitblijven dat ik ook nog iets zou inleveren. Dus hier mijn idee: de telekineticist. Denk hierbij aan strip- en tv-figuren zoals Cable, Susan Storm (invisible woman), Jean Grey en Sylar.
Ik heb als 'mal' voor deze class de pyrokineticist gebruikt en qua powers ongeveer even sterke abilities gebruikt om deze class in elkaar te zetten. Opvallend hierbij was dat juis de abilities die hier erg sterk lijken het meest overeen komen met de originele class en soms zelfs afgezwakt zijn. In ieder geval hoop ik dat jullie hem wat vinden en graag werk ik met Jas nog even door aan deze class, ook al is de contest voorbij.

Telekineticist
Telekinses, the ability to move objects from a distance is a practiced art among many mages and psionics alike. But the true master of this art, the telekineticist can move anything with the power of his mind. His expertise ranges so far that he, in essence, has little use for his hands or feet. Standing at a distance the whole world moves before him with no more effort than a simple thought. Able to use distant objects as weapons, these persons can proof to be a formidable foe indeed.


       | Attack| Fort  | Ref   | Will  |
Level  | Bonus | Save  | Save  | Save  | Special                       
1st    |  +0   |  +2   |  +0   |  +2   | Telekinetic Weapon
2nd    |  +1   |  +3   |  +0   |  +3   | Telekinetic Focus
3rd    |  +2   |  +3   |  +1   |  +3   | Telekinetic Blast
4th    |  +3   |  +4   |  +1   |  +4   | Telekinetic Strike
5th    |  +3   |  +4   |  +1   |  +4   | Telekinetic Body
6th    |  +4   |  +5   |  +2   |  +5   | Force Field
7th    |  +5   |  +5   |  +2   |  +5   | Greater Telekinetic focus
8th    |  +6   |  +6   |  +2   |  +6   | Greater Telekinetic Strike
9th    |  +6   |  +6   |  +3   |  +6   | Death from Within
10th   |  +7   |  +7   |  +3   |  +7   | Telekinetic Burst


Hit Die:
d4

Requirements
To qualify to become a telekineticist, a character must fulfill all the following criteria.

Skills
Autohypnosis 6 ranks, Concentration 6 ranks,  Knowledge (psionics) 6 ranks.

Psionics
Must have a power point reserve of at least 1 power point. The psion must also be able to cast at least 1 power that has a telekinetic effect.

Class Skills
The telekineticistís class skills (and the key ability for each skill) are Autohypnosis (Wis) Concentration (Con), Knowledge (all skills, taken individually), Intimidate (cha), Psicraft (Int).

Skill Points at Each Level
2 + Int modifier.

Class Features
All the following are class features of the telekineticist prestige class.

Weapon and Armor Proficiency
Telekineticists gain no proficiency with any weapon or armor.

Telekinetic Weapon (Ps)
A telekineticist gains the ability to take control of any weapon within 60 feet held by himself or not currently wielded or held in any way as a move-equivalent action.
A controlled weapon can attack an opponent if you direct it to do so. It has a number of attacks equal to your number of attacks and a base attack bonus equal to your base attack bonus plus your Intelligence modifier. If the attack hits, it deals points of damage equal to the weaponís normal damage plus your Intelligence modifier. A controlled weapon has its usual hardness and hit points. The telekineticist can move the weapon around at a speed of 20 feet per round as long as it doesnít move out of his maximum range.
A telekineticist can take Weapon Focus and Weapon Specialization (if he otherwise meets the prerequisites) in conjunction with the telekinetic weapon, as well as any feats that apply to the use of a weapon. The weapon remains under control of the telekineticist until he choses to drop it, but it can only attack if the telekineticist concentrates on doing so, expanding a standard action in doing so.

Telekinetic Focus (Ps)
At 2nd level, a telekineticist gains a +1 bonus on all save DCs for powers he manifests that have a telekinetic effect of deal any kind of energy damage. Furthermore he gains a +1 competence bonus to hit on any type of attack roll made while employing his telekinetic abilities or powers, including his telekinetic weapon

Telekinetic Blast (Ps)
Starting at 3rd level, as a standard action, a telekineticist can launch a bolt of psionically manifested force at any target in line of sight within 60 feet. This effect is treated as a ranged touch attack and deals 1d6 points of force damage for each class level the telekineticist has.

Telekinetic Strike (Ps)
At 4th level and higher, a telekineticist can activate this ability by expanding his psionics focus. When the weapon under his control is used to strike an opponent he can use this ability to put extra force behind the blow. The weapon deals an extra 2d6 points of force damage on a successful hit.

Telekinetic Body (Su)
Beginning at 5th level, as a free action a telekineticist can expend his psionic focus to raise his body into air. He moves at his normal speed in all directions, including vertically, but cannot move more than double his speed in a round. He must pay 1 power point per round spent traveling in this fashion.

Force Field (Ps)
Beginning at 6th level, a telekineticist can activate this ability as a move-equivalent action. The telekineticist sets up an almost impenetrable force field around him that protects him from harm. He gains damage reduction 10/magic. This ability lasts for up to 1 minute per telekineticist level and is usable once per day.

Greater Telekinetic focus (Ex)
At 7th level, a telekineticist is highly trained in making telekinetic maneuvers. The DC of his telekinetic or energy spells and his competence bonus to his attacks is increased to +2.

Greater Telekinetic Strike (Ps)
At 8th level, when a telekineticist activates his telekinetic strike ability his weapon deals an extra 4d6 points of force damage instead of 2d6.

Death from Within (Ps)
A telekineticist who reaches 9th level can expend her psionic focus and take a full attack action to cut of one of the vital organs of one living creature within 30 feet from the rest of its body. The target must succeed on a Fortitude saving throw (DC 14 + telekineticist Int modifier) or die horrifically as his internal organs start to disfunction. Even on a successful save, the target takes 4d8 points of damage from the attack.

Telekinetic Burst (Ps)
At 10th level, a telekineticist gains the ability to create a massive burst of telekinetic energy around himself, knocking back everything in the area. Once per day, as a standard action, he can use this ability to deal 15d6 points of force damage in a 30-foot-radius burst emanating from herself. Any creature or object caught in the burst can make a Reflex saving throw (DC 15 + telekineticistís Int modifier) for half damage. In addition, if a subject of up to one size category larger than you fails a Strength check (DC equal to the save DC of this power), the driving force of the telekinetic blast pushes it back 5 feet plus another 5 feet for every 5 points of damage it takes. If a wall or other solid object prevents the subject from being pushed back, the subject instead slams into the object and takes an extra 2d6 points of damage from the impact (no save) for every 5 feet of movement that is obscured by this object. The movement caused by energy push does not provoke attacks of opportunity.
Aranamarunda
 GM, 698 posts
 Welcome to Aranamarunda's
 Magical Emporium
Tue 19 May 2009
at 08:01
[Contest] Prestige Class W.I.P.
Goed, de wedstrijd is gesloten! Ik ga nogmaals alle PrCs doornemen, maar het lijkt me leuk als jullie ook zelf jullie waardering uitspreken. Die hoor ik graag alvorens ik zelf oordeel. Ik zal ook Reaus PrC nog helemaal toelichten, maar bewaar dat oordeel voor de beoordelingsronde. Aan alle PrCs is nog wel iets niet goed... Gelukkig is het meeste echter wel goed en spreken er duidelijke specialisaties uit van elke PrC. veel plezier!

Commentaar gewoon hier posten.

This message was last edited by the GM at 08:15, Tue 19 May 2009.

Conaedorian
 player, 122 posts
 Oafish Brute
 But don't call him stupid
Fri 12 Jun 2009
at 17:30
Re: [Contest] Prestige Class W.I.P.
ff iets posten zodat andere mensen ook een idee krijgen dat hier op gereageerd moet worden :P

(( de volgende rijtjes zijn puur persoonlijke interpretaties))

originaliteit: (idee, abilities)

1: Telekineticist.
2: Effortless Arcanist
3: True Archer

toepasbaarheid: (effectiviteit, zouden prestige class spelers dit snel kiezen)

1: True Archer
2: Effortless Arcanist
3: Telekineticist

Reacties zijn welkom.
Aranamarunda
 GM, 710 posts
 Welcome to Aranamarunda's
 Magical Emporium
Fri 12 Jun 2009
at 18:38
Re: [Contest] Prestige Class W.I.P.
Ok, heel goed! Dank je! Misschien nog wat 'gesproken' commentaar? Waarom vragen beantwoorden etc?
Giel
 player, 81 posts
Sat 13 Jun 2009
at 12:34
Re: [Contest] Prestige Class W.I.P.
Dit was eigenlijk mijn eerste indruk na alle classes gelezen en doorgenomen te hebben. Qua vragen zit ik nog een beetje te broeden, maar voor deze indruk moest ik ook ff mijn inzending los zien van mezelf....:)