Posten op Rpol   Posted by Aranamarunda.Group: 0
Aranamarunda
 GM, 770 posts
 Welcome to Aranamarunda's
 Magical Emporium
Wed 23 Sep 2009
at 09:44
Posten op Rpol


Over Verantwoordelijkheid

Zoals we allemaal weten, is de hectiek van het dagelijkse leven altijd een goed excuus om posten op Rpol voor enige tijd te onderbreken. Tenminste, dat vind ik en ik denk ook nog wel een aantal andere spelers. Ik kan Rpol niet altijd volhouden. Niet vanwege het aantal games, maar vanwege omstandigheden en soms zelfs door een soort van writers block. Dan zit ik achter mijn scherm en denk: Tjonge, er komt gewoon niets uit mijn vingers! Dat laatste, al had ik een tijdje geleden wel een maand ofzo achter elkaar, komt gelukkig niet zo heel vaak voor. Andere verantwoordelijkheden staan mij vaker in de weg.

Daar hebben we dat woord: verantwoordelijkheden. Wat is dat voor een woord? Verantwoordelijkheid impliceert naar mijn idee een afhankelijkheid die aan iemand toebedeeld wordt of iemand aan zichzelf toebedeeld, die aan zou moeten zetten tot daden, omdat waar die persoon die afhankelijkheid heeft, er meestal gevraagd wordt vanuit anderen, zij het impliciet of expliciet, dat die persoon moet participeren in de voltrekking van een zeker doel. Daarvoor moet dat doel echter een zeker gewicht met zich meedragen, anders zou die afhankelijkheid, volgens mij, nooit gevoeld worden. Over dat voelen van verantwoordelijkheid wil ik het even hebben. Namelijk: Wij voelen ons vaak, in tegenstelling tot wat ik hierboven beschrijf, teveel verantwoordelijk. Ik kan daar vrijelijk over meepraten. Sommigen van jullie zouden zeker kunnen beamen dat ik me in sommige gevallen veel te veel verantwoordelijkheid op mijn schouders haal, daar waar dit niet nodig is. Ik laat het ook vaak glippen op plekken waar ik me wel verantwoordelijk zou moeten voelen. Ik denk (hoop) dat dit voor iedereen geldt. Daarom geldt voor iedereen, dat zij goed voor zichzelf uit moeten maken waar er sprake is van echte verantwoordelijkheid, en waar hij zich beet laat nemen door een vals gevoel  of misplaatste verantwoordelijkheid. Nu komen we, uiteraard, bij Rpol uit en, gedeeltelijk, bij D&D in het algemeen.

Rpol zou niet aan moeten zetten tot verantwoordelijkheid, vind ik. Waarom niet? Verantwoordelijkheid gaat gepaard met een moeten en moeten staat veelal plezier in de weg. Hanteren we Rpol dus als een moeten, dan beginnen we er minder van te genieten. Beter van niet dus. Toch is er wel iets vreemds aan de hand: We kunnen immers niet door met Rpol als een zeker persoon voor korte of langere tijd niet kan posten. Wat meer nog het geval is, de interesse kan soms verloren raken in periodes van afwezigheid en dit gaat ten koste van het speelplezier van anderen. Er is dus duidelijk sprake van een zekere afhankelijkheid van elkaar. Zonder tussenkomst van andere geen plezier. Ik heb het idee dat dit wel eens in de achterhoofden van onze spelers speelt. Ik weet dat ik, die dit stuk toch schrijft, soms ook last heb van een verantwoordelijkheidsgevoel ten opzichte van Rpol, terwijl ik net zelf verklaar dat dit niet de basis kan vormen van een spel dat ons plezier moet brengen. Verwar ik woorden? Ben ik te ondubbelzinnig in mijn betekenis van verantwoordelijkheid? Nee, ik denk van niet. Ik denk dat er iets anders aan de hand is. Ik denk dat een gevoel van verantwoordelijkheid ons in de weg staat daar waar het niet nodig is. We verwarren afhankelijk zijn van elkaar met een verantwoordelijk zijn voor elkaar. Maar afhankelijk zijn leidt niet altijd naar verantwoordelijk zijn. Zeker niet tussen vrienden. Tussen vrienden zou afhankelijkheid vanzelfsprekend verbroken of herstelt moeten kunnen worden, zonder dat daar nare gevolgen aan vast zitten.

Als ik dus een tijd niet post, dan heb ik daar een rede voor die voorbij gaat aan die afhankelijkheid, maar die geenszins een onder mijn verantwoordelijkheid uitkomen betekent. Echter, als ik zo maar weg blijf, dan schept het wel iets anders: Onduidelijkheid. En dat is lastig. We weten niet wat er aan de hand is, en dus gaan we, omdat de mens nu eenmaal parano´de is ingesteld, allerlei vreemd redenen bedenken van waarom iemand niet post. Niet dat ik nou zeg dat wij spontaan alles in een ngeatief daglicht zetten, maar in zekere mate merk ook ik (die toch dit stuk schrijft...) dat ik me wel eens irriteer. Er is echter altijd ÚÚn middel dat dit voor mij meteen weer recht zet. Een berichtje van afwezigheid of een korte verklaring voor gebrek aan posten. Zij het op Rpol of IRL (in real life). Dat hoeft niet uitgebreid te zijn. Een berichtje van: 'Ik moet echt aan mijn schoolwerk zitten' of 'Ik krijg een baby' zou het hem wel moeten doen. Je hoeft niet te gaan verklaren waarom je schoolwerk moet zitten en ik hoop maar dat die baby wel vanzelfsprekend is. Dus, we hebben geen verantwoordelijkheid voor Rpol, maar een beetje duidelijkheid is wel handig omdat we afhankelijk van elkaar zijn. En dat gaat meestal ook wel goed.

Buiten dat ik hoop dat deze tekst voor sommige mensen de dingen op een rijtje kan zetten (zoals voor mijzelf), en buiten dat ik weet dat er zeker een aantal mensen zijn die deze tekst absoluut niet nodig hebben om duidelijk te zijn in hun motivaties, wil ik toch wel tot een soort punt komen.

LAAT JE HOREN!

Zeg mij, en anderen, dat er iets speelt, wanneer er iets speelt en wees niet te huiverig op een negatieve reactie. Buiten enkel tranen die ik zal laten, is er bijvoorbeeld niets aan de hand als je zou willen stoppen met spelen, of minder tijd aan Rpol wilt besteden. Maar het omgekeerde is ook zeker waar: Heb je het idee dat je niet meer voldoende inzet kan tonen op Rpol, laat dit dan op die manier weten en we komen wel tot en oplossing. Wil je bijvoorbeeld na een half jaar toch weer meespelen met dat toffe karakter? Vraag dan of er voor dat half jaar iets geregeld kan worden. Enzovoorts. Laat je niet door je eigen gedachten gevangen nemen. Bedenk wat je echt wil en reageer daarnaar. Gooi verantwoordelijkheid de deur uit, maar weest duidelijk!
Aranamarunda
 GM, 771 posts
 Welcome to Aranamarunda's
 Magical Emporium
Wed 23 Sep 2009
at 10:41
Re: Posten op Rpol
Over Posten

INLEIDING
Op Rpol, in onze games, schrijven we met z'n allen een verhaal. Dat is niet makkelijk, maar het resultaat wanneer het goed gaat is een zekere inzet altijd waard. De beste passages die we dan ook tegenkomen op Rpol, zijn die passages waar duidelijk liefde in is gestoken. Waar inzet is getoond buiten de noodzakelijke middelen van voortgang om. De mindere passages zijn echter die passages waar alles tekort en bondig wordt. Waar twee mensen in dialoog verstrikt zijn geraakt, bijvoorbeeld, of waar het bepaalde personen aan kennis ontbreekt. Ik heb het dan niet over gevechten ofzo. Nee, of het echte role-playen. Vandaar dat ik een drietal voorbeelden wil geven, waarvan ik, opbouwend, de laatste duidelijk de beste vindt. Let niet al teveel op de inhoud, maar vooral op de structuur.

HET VERHAAL TOT NU TOE
Geldy, Manuk, Porun en Shatwell zijn inmiddels kameraden voor het leven. Ze begonnen als totale noobs aan het avontuur van hun leven, en zijn nu uitgegroeid tot echte zesde level karakters! Ze hebben de Grot van Waanzin overleefd, de Giblins van Hak'Mahar verslagen, de Elven van Feywoud geholpen in hun Oorlog tenen de Maktardonian en ga zo maar door. Wat een helden! En nu zijn ze aangekomen bij het Westelijke Gebergte, waarvan verteld wordt dat de grote Grollunium daar leeft, een monster met vele tanden. Ze staan aan de voet van het gebergte en er komt een dwerg op hun aflopen.

De dwerg is gekleed in een breastplate en draagt een schild waarop een zwijn staat afgebeeld. Zijn baard is rood, zijn ogen kijken scherp en zij bijl is ook al niet al te bot. Hij heeft gelukkig wel een brede glimlach op zijn gezicht. Dan begint 'de encounter'.

OPTIE 1:

Geldy: "Hallo meester dwerg! Hoe maakt u het op deze mooie morgen!? En wat brengt u zo aan de voet van deze berg?"

Dwerg: "Goedendag, reizigers! Ik ben al enige dagen onderweg vanuit Dok'Saron. We hebben vreemde geluiden gehoord in de bergen en we zijn daar niet helemaal gerust over. Ik wilde iemand gaan raadplegen in Polliwok, het Gnomendorp verderop."

Geldy: "Ah! Misschien kunnen wij u helpen?"

Dwerg: De dwerg kijkt aarzelend.
"Hmmm... Zou kunnen. Wij dwergen zijn niet van die uitgaande types en het geluid zou van buiten kunnen komen. Kunnen jullie de bergen om onze hallen heen. verkennen om te kijken wat er aan de hand is?"

Geldy: "Wat schuift dat?"

Dwerg: "Is de eer niet genoeg?"

Geldy: "Ja!"
Tegen de DM: We reizen naar het genoemde gebergte. Wat zien we?
---

INTERMEZZO 1:

Ik geef toe. Wat de dwerg zegt is flinterdun, hopelijk speelt niemand zo snel door een gesprek heen en eigenlijk wordt er niet echt informatie gegeven. Geldy kan zich voorstellen aan de dwerg, en vice versa, maar daar gaat het allemaal niet zo om nu. Ik hou deze encounter aan om mijn argument over structuur hopelijk wat kracht bij te zetten. Grootste moeilijkheid is natuurlijk: waar is de rest?
---

OPTIE 2:

Manuk: Ik zie de dwerg aankomen en positioneer me wat achter Geldy. Die doet toch meestal de gesprekken.

Porun en Shatwell: Wij doen dat ook. Geldy kan altijd goed praten!

Geldy: "Hallo meester dwerg! Hoe maakt u het op deze mooie morgen!? En wat brengt u zo aan de voet van deze berg?"

Dwerg: "Goedendag, reizigers! Ik ben al enige dagen onderweg vanuit Dok'Saron. We hebben vreemde geluiden gehoord in de bergen en we zijn daar niet helemaal gerust over. Ik wilde iemand gaan raadplegen in Polliwok, het Gnomendorp verderop."

Manuk: Manuk kijkt wat afwezig naar de bergketen. Wat een mooie sneeuwtoppen!

Porun: Er zit een snotje vast en dat moet er toch echt uit.

Shatwell: Ik luister ge´nteresseerd naar het gesprek!

Geldy: "Ah! Misschien kunnen wij u helpen?"
Hij beweegt ook enthousiast met zijn armen.

Dwerg: De dwerg kijkt aarzelend.
"Hmmm... Zou kunnen. Wij dwergen zijn niet van die uitgaande types en het geluid zou van buiten kunnen komen. Kunnen jullie de bergen om onze hallen heen. verkennen om te kijken wat er aan de hand is?"

Manuk: Manuks ogen worden groot! Wat spannend! Misschien zt er wel een avontuur voor hen in!

Geldy: "Wat schuift dat?"

Porun: Porun lacht om Geldy's snelle reactie.

Dwerg: "Is de eer niet genoeg?"

Shatwell: Shatwell Knikt goedkeurend.

Geldy: "Ja!"
Tegen de DM: We reizen naar het genoemde gebergte. Wat zien we?
---

INTERMEZZO 2:

Het mag ook hier duidelijk zijn. Ook al zijn er maar twee in gesprek (daar ga ik niets aan veranderen en het dialoog blijft lam :D), er gebeurd nog meer. We weten nu wie er ge´nteresseerd zijn en wat de reactie is op sommige gebeurtenissen. Alle personages, zelfs Geldy (door Porun) krijgt wat reactie mee. Maar, belangrijker nog, de spelers die niet actief zijn, hebben wel van zich laten horen, omdat ze het verhaal volgen. Als Geldy binnen een uur met een DM onderonsje de OPTIE 1 had gepost, dan was dat natuurlijk (al wat saai), ook goed geweest. Hopelijk had hij er minstens de handgebaren in gegooid die hij in OPTIE 2 er even tussendoor gooide, of nog veel meer. Maar het kan, natuurlijk, veel beter!
---

OPTIE 3:

Manuk: Manuk ziet de dwerg aankomen en positioneer me wat achter Geldy. Die doet toch meestal de gesprekken. Zewlet goed op zijn kleding. Herkent ze het wapen?

Porun: Ik blijf toch goed opletten, iemand met zo'n wapen kan veel schade aanrichten als hij plotseling toch vijandig blijkt te zijn.

Shatwell: Shatwell denkt terug aan die keer dat ze eerder dwergen tegenkwamen. Ze leken van een sterke aanspreektitel te houden.

Geldy: Herinnert zich dat ook en spreekt de dwerg daadkrachtig aan:
"Hallo meester dwerg! Hoe maakt u het op deze mooie morgen!? En wat brengt u zo aan de voet van deze berg?"

Dwerg: De dwerg lijkt onder de indruk van Geldy:
"Goedendag, reizigers! Ik ben al enige dagen onderweg vanuit Dok'Saron. We hebben vreemde geluiden gehoord in de bergen en we zijn daar niet helemaal gerust over. Ik wilde iemand gaan raadplegen in Polliwok, het Gnomendorp verderop."
@ Manuk: Het wapen is duidelijk van de zuidelijke dwergen. Weet je wel? Die ruzie hadden met de Goblins van Hak'Mahar? Je herkent deze dwerg echter niet.

Manuk: @DM: Ah! ik dacht al zoiets!
Manuk knikt vriendelijk naar de dwerg en zegt:
"Hoe staat het met de zaken in de zuidelijke bergen? Hebben jullie ooit nog last van die goblins gehad? Mijn naam is trouwens Manuk, en dit zijn Geldy, Shatwell en Porun.

Porun: Ik laat mijn aandacht wat verslappen. Dat waren goede dwergen, die zuiderlijke dwergen en nu Manuk hem benoemt heeft als zuidelijke dwerg, voel ik mij een stuk geruster.

Shatwell: Shatwell luistert ge´nteresseerd naar het gesprek. Hij herinnert zich dat die dwergen best rijk waren. Ze kregen goed betaald toen ze de Goblins daar verslagen hadden.

Dwerg: Het gezicht van de dwerg klaart op:
"Ha! De helden van Hak'Mahar! Wat een toeval dat ik u tref. Ik heb veel van u gehoord. Mijn naam is Yorfat Baster. Aangenaam."

Geldy: Geldy geeft hem een vriendelijke knik:
"Aangenaam! Altijd goed om een zuiderlijke dwerg te ontmoeten. Zeg, misschien kunnen wij u helpen?"
Hij beweegt ook enthousiast met zijn armen. Geldy kan zijn armen nooit stil houden wanneer hij enthousiast wordt.

Baster: De dwerg kijkt aarzelend.
"Hmmm... Zou kunnen. Wij dwergen zijn niet van die uitgaande types en het geluid zou van buiten kunnen komen. Kunnen jullie de bergen om onze hallen heen. verkennen om te kijken wat er aan de hand is?"

Manuk: Manuks ogen worden groot! Wat spannend! Misschien zit er wel een avontuur voor hen in!

Geldy: Geldy kijkt bedenkelijk. Ook hij herinnert zich de rijkdom van de dwergen. Hij probeert het echter goed te spelen:
"Ik denk het wel... Hmmm... Dat gaat ons wel wat tijden middelen kosten... Denkt u dat er een vergoeding inzit?"

Porun: Ik knik goedkeurend. Geldy is altijd subtiel. Dat is wat ik van hem mag. Ik herinner me weer de eerste keer dat hij een herbergier zo manipuleerde, dat we de eerste nacht gratis kregen. ha! Tien hadden we ieder een zilverstuk of 4!

Baster: Baster knikt:
"Ik denk het wel. Marunne is een goede clanleider. En jullie zijn helden in onze omstreken. Hier, laat me wat opschrijven."
Hij paktw at papier en begint er wat op te schrijven. Hij geeft zijn goedkeuring wat betreft een eventuele monetaire vergoeding en heeft er een kaartje bij getekend.

Shatwell: Shatwell knikt goedkeurend. Hij heeft nu al zin in bier!

Geldy: "Bedankt... We zullen eens zien wat we kunnen doen."
Tegen de DM: We reizen naar het genoemde gebergte. Wat zien we?

Etc.
---

FINALE:
Veel beter. De inhoud is al beter, het dialoog verloopt nu logisch, maar het gaat mij specifiek om twee dingen: Manuk heeft een rede gevonden om zich in het gesprek te mengen en door Shatwells gedachtegang is er bij de speler van Geldy ook weer een herinnering getriggered. Acties van anderen helpen een gesprek karakter te geven. Niet alleen wordt alles dynamischer, er komt ook veel meer uit. Sommige vragen doe je natuurlijk in het geheim aan de DM stellen, maar andere helpen sowieso je medespelers om een richting te kiezen in hun gesprek. Niet alleen weten we nu wat de spelers doen, wat ze denken en waar hun interesses liggen, we weten ook meer over de totale situatie. Inbreng van karakters aan de kantlijn zijn van grote invloed op het verhaal, dus wanneer je kan, spui je gedachtes en zoek dingen uit. Let ook op het verschil tussen Porun en de rest. Porun spreekt in de ik-vorm, de rest niet. Dat maakt niet echt uit, vind ik. Het staat wel persoonlijk. Ook al kan je karakter over de tijd heen evalueren, probeer dit wel zo constant mogelijk te houden en switch dus niet te vaak tussen stijlen.

Ik hoop dat jullie dit niet te belerend vinden, maar behulpzaam. Ik zie het her en der wel eens heel erg wegglippen. Ook weer bij mijzelf. Ik heb het hier best vaak over met sommige van jullie en de consensus lijkt te zijn dat iedereen OPTIE 3 toch zeker veel beter vindt dan de andere twee. Dit kan ook met 2 spelers en DM. Laat die gedachte gaan zolang ze niet echt geheim moeten blijven voor je medespelers. Het wordt wat rot als je elke post jezelf er aan herinnert dat je die andere speler nog een keer een mes in de rug moet steken. Da's gewoon niet handig. Ook geeft het een interessante mogelijkheid om wel eens een persoon te spelen die niet zoveel praat. Laat die persoon gewoon veel denken, ontdekken, enz.

Jasper Uit