Chapter 1: The Shadows of Regalport.   Posted by God of DnD.Group: 0
Medic
 NPC, 115 posts
Fri 11 May 2007
at 20:09
Re: The Prize is at Home
Upravo je skinula svoj plavi plašt, a Syd je odmah primjetio crnu kutiju od ebanovine u njenim rukama. Podigla ju je da mu pokaže. "Here it is, why?"
Sydney d'Lyrandar
 player, 331 posts
 All things in life
 go accordingly!
Fri 11 May 2007
at 20:11
Re: The Prize is at Home
Syd se nasmiješio. " Just checking. And to answer your question from before...I have plenty of books on elven..."
Medic
 NPC, 116 posts
Fri 11 May 2007
at 20:14
Re: The Prize is at Home
"Yes, and so I've noticed."
God of DnD
 GM, 174 posts
Fri 11 May 2007
at 20:15
Re: The Prize is at Home
Vrata su zazvečala kada je netko pokucao. Medic je otvorila vrata, razmjenila par riječi s došljacima koje Syd nije čuo, te ih pustila unutra. Ušla su šest vilenjaka-mornara, te prsitojno pozdravili Syda i krneuli po svoj teret. Jedan od njih je prišao Sydu, te rekao: "Tadal has sent an armed escort...a crow is gathering at the docks, so he thought you would be safer that way."
Sydney d'Lyrandar
 player, 332 posts
 All things in life
 go accordingly!
Fri 11 May 2007
at 20:17
Re: The Prize is at Home
Syd se namrštio i upitao. " Crowd? Why? Don't tell me its because of Hagal?"

This message was last edited by the player at 20:23, Fri 11 May 2007.

God of DnD
 GM, 175 posts
Fri 11 May 2007
at 20:29
Re: The Prize is at Home
"Yes, I believe he is the reason. Three of our ships have arrived to port, to load up the soarwood...and take the prisoner. That probably drew them out..." Vilenjak je rekao zabrinutim glasom.
Sydney d'Lyrandar
 player, 333 posts
 All things in life
 go accordingly!
Fri 11 May 2007
at 20:33
Re: The Prize is at Home
Syd je samo uzdahnuo. " I am ready when you are." Pogledao je Medic i upitao ju. " You are ockay to go?"

Odjednom se sjetio nečega, na brzinu nešto promljao i otišao na kat. Za par minuta se vratio dolje noseći svog mačka u pletenoj košari s rešetkicom sprijeda. Nasmiješio se i rekao. " Pardon me, now I am really ready."
Medic
 NPC, 117 posts
Fri 11 May 2007
at 20:43
The Departure
"Lets go..." Rekla je dohvativši svoj plašt...
God of DnD
 GM, 176 posts
Fri 11 May 2007
at 20:44
Re: The Departure
Vilenjaci su prikupili sve Sydove škrinje, i s vidljivim naporom ih iznjeli na ulicu. Još šest vilenjaka je stajalo pred kućom, pod punom ratnom opremom. Okružili su Syda, Medic i grupu sa škrinjama i kroz kišu krenuli polaganim korakom prema dokovima.

Kada su se napokon spustili do dokova, dočekalo ih je iznenđenje. Unatoč kiši, gomila ljudi se skupila i zurila prema brodovima usidrenim u luku. Kako se Sydova velika grupa počela približavati, tako su pažnju preusmjerili na njih. To nisu bili pijani mornari ili beskućnici, već trgovci, seljaci, ribari sa ženama i djecom. Mnoga lisa su odražavala umoran gnjev, ili uspavanu mržnju prema predmetu svojeg promatranja. No, ipak su se razmaknuli da ovi mogu proćo. Došli su do Kylaelarova broda, te se napokon uspeli na palubu, u sigurnost. Tadal je stajao naslonjen na ogradu, i gledao prema obali. Kada su Syd i Medic pristigli pozvao ih je k sebi.
Kylaelar Thulloni
 NPC, 24 posts
Fri 11 May 2007
at 20:45
Re: The Departure
Izgledao je zabrinuto. "Lord Sydney, I am glad you arrived safely. These people....crowds are the worst. Oh, wait...here comes the thief!"

This message was last edited by the player at 20:46, Fri 11 May 2007.

God of DnD
 GM, 177 posts
Fri 11 May 2007
at 20:46
Re: The Departure
Iz skladišta u kojem je Syd ispitivao Hagala su izašla četiri muškarca, pod teškim kožusima i opasani sabljama. Među sobom su vodili petog čovjeka, i Sydney je prepoznao Hagala. Ruke i noge su mu bile okovane, te je na kiši i hladnoći u svojim dronjcima vidljivo drhturio i sa te udaljenosti. Doslovno su ga odvukli prema dokovima, što je gomila u potpunoj tišini gledala.
Sydney d'Lyrandar
 player, 334 posts
 All things in life
 go accordingly!
Fri 11 May 2007
at 20:53
Re: The Departure
Syd je zaustio da odgovori vilenjaku kad mu je pažnja bila skrenuta na Hagala. Gledao ga je tužno i zaista mu je bilo žao. Na neki način se osjećao odgovorno za njegovu nadolazeću smrt ili kaznu. A opet s druge strane znao je da svatko mora odgovarati za svoje postupke. Opet je pogledao vilenjaka u oči i potišteno rekao. " We should part as soon as possible. And once again, forgive me if I have caused any inconveniences for you or your fleet."

This message was last edited by the player at 07:53, Sat 12 May 2007.

Kylaelar Thulloni
 NPC, 25 posts
Fri 11 May 2007
at 20:57
Re: The Departure
"Inconveniences? But my Lord, you have dealt with the problem at hand! No, I wouldn't call it an inconvenience." Okrenuo se prema jedno od mornara i zapovjedio mu da odvede Syda i Medic do njihove kabine. "You should take shelter from the rain...it will only get worse when we set sail."

This message was last edited by the player at 20:58, Fri 11 May 2007.

God of DnD
 GM, 178 posts
Fri 11 May 2007
at 20:58
Re: The Departure
Hagala su odveli na jedan od vilenjačkih brodova, te su ga vilenjački stražari preuzeli od prinčevih mornara.
Sydney d'Lyrandar
 player, 335 posts
 All things in life
 go accordingly!
Fri 11 May 2007
at 21:02
Re: The Departure
Syd se osjećao pokislo, doslovno i metaforički i bez riječi je pošao u kabinu namjenjenu za njega.
God of DnD
 GM, 179 posts
Sat 12 May 2007
at 21:03
Re: The Departure
Syd i Medic su pratili mornara u potpalublje, do njihove kabine. Kabina se nalazila odmah pokraj kapetanove, malena prostorijica sa mrežom rastegnutom između dva zida, i everburning lanternom na zidu. Svjetlo je plelo igru svijetla i sjene na uglačanim drvenim zidovima. Dvije Sydove škrinje su stajale na hodniku ispred kabine, a jedna je bila unutra.
Medic
 NPC, 118 posts
Sat 12 May 2007
at 21:03
Re: The Departure
"Shall we remain here, or watch or departure from the deck?" Medic je upitala ogledavši se po kabini.
Sydney d'Lyrandar
 player, 336 posts
 All things in life
 go accordingly!
Sun 13 May 2007
at 07:54
Re: The Departure
" You would like to go and see the departure?"
Medic
 NPC, 119 posts
Mon 14 May 2007
at 16:12
Re: The Departure
"Yes, I would." Kada je to rekla, brod se počeo jače ljuljati. Očito su ga odvezali od mola...isplovljavali su!
Sydney d'Lyrandar
 player, 337 posts
 All things in life
 go accordingly!
Mon 14 May 2007
at 17:36
Re: The Departure
Syd je uzdahnuo i krenuo prema palubi. Kad je došao na palubu ogledao se oko sebe pogledom tražeći Kylaelara...
God of DnD
 GM, 181 posts
Mon 14 May 2007
at 21:53
Re: The Departure
Medic i Syd su se uspeli na palubu...te upali u frentičnu zbrku vilenjačkih mornara. Kao mravi su se razmilili palubom, podižući jedra, izvlačeći sidro i pripremajući svaki komad užeta na brodu za polazak. Kylaelar je stajao kod kormila, pokraj vilenjaka širokih ramena i jakog vrata, kojem je došaptavao nešto na što je ovaj izvikivao naredbe. Vrlo vjerojatno prvi časnik. No osoba koja je privukla Sydovu pažnju je bila žena koja je stajala na pramcu broda. Uzdignuvši glavu visoku, njezine plavo bijele halje su lepršale na mokroj kiši, a crna kosa se splela i divlju bujicu. Raširila je duge ruke, i izgledalo je ako da govori nešto...no bila je okrenuta leđima, pa Syd nije mogao vidjeti točno.

Brod je poskakivao na nemirnim valovima, njegova lak trup nošen poput perca. Odvojio se od mola, te gotovo nadzemaljski otplovio od Regalporta. Gomila je još uvijek bila skupljena na dokovima, zureći u nevjerojatan brod koji je poput prikaze nestajao u oluji.

Što su se više udaljavali, to su se jedra punila vjetrom koji ih je nosio sve brže i brže. Jahali su visoke valove rastućom brzinom, dok je bijel pjena prštala kako je brod sjekao vodu. Žena je uzdigla ruke iznad glave, i kao da je u tom trnu kiša počela jače lupati o daske palube...kretali su se prema oluji, koji nije izgledala prijateljski...

This message was last edited by the GM at 21:55, Mon 14 May 2007.

Sydney d'Lyrandar
 player, 338 posts
 All things in life
 go accordingly!
Tue 15 May 2007
at 12:21
Re: The Departure
Syd se još jače zagrnuo plaštem i stavio kukuljicu na glavu i pošao do Kylaelara koji je stajao iza kormila. " Nice strom, ha?" Rekao mu je obraćajući mu se na vilenjačkom...
Kylaelar Thulloni
 NPC, 26 posts
Tue 15 May 2007
at 12:59
Re: The Departure
"Indeed!" Kylaelar je uskliknuo, te nastavio izbacivati bujicu zapovijedi svom prvom časniku.
God of DnD
 GM, 182 posts
Tue 15 May 2007
at 13:00
Re: The Departure
Regalport je nestao u visokim valovima i zavjesi kiše, a more se činilo sve divlje sa svakim valom kojih je ponio. Brod je poput perca letio od vala do vala, dok su jedra pucketala od napora koji su trpili. Najednom, nakon jedne od mnogih izvikanih zapovjedi, mornari su počeli spuštat jedra. Glavni jarbol se ogolio u trenutku, stršeći prema nebu bez jedra. Usljedila su mala jedra, sve dok sva nisu bila spuštena...jahali su na valovima bez jedara!
Medic
 NPC, 120 posts
Tue 15 May 2007
at 13:00
Re: The Departure
Medic se primila za ogradu pokraj kormila, te zurila u uzbibano more koje se mreškalo pod jakom kišom i visokim valovima.