A&B TC.   Posted by Nybakk.Group: 0
Nybakk
 GM, 536 posts
 Maktsyk
 Overwatchbestyrer
Thu 3 Jan 2013
at 15:00
A&B TC
Atlantic and beyond trading company
Colin McKenna
 player, 9 posts
 Reformed Irishman. Mayor.
 Dixon Discus Champion '33
Thu 3 Jan 2013
at 15:04
Re: A&B TC
Atlantic & Beyond Trading Company, LLC. A&BTC, LLC. består av 10,000 aksjer.

DR Holding Co. eier 51% av aksjene i A&BTC, LLC.
Mannskap og soldater fra første Manhattan-ekspedisjon eier til sammen 9%. 40% ligger på aksjemarkedet. Gående kurs er £10.
Penger i selskapskassa: £44,000. Dividender betales en gang i kvartalet, om selskapet har hatt profitt. Størrelsen på dividendene bestemmes av konsernledelsen.

DR Holding Co. er delt likt mellom følgende styremedlemmer: Colin McKenna Conan Ferguson Jean Lupin Jodr Godicek Jack T. Russell Profitt deles likt ved eventuelle dividender og aksje/eiendelsalg. Medlemmene eier 20% hver av selkapets eiendeler, inkludert aksjer.

Skal kjøpe lektere, leie irer og hente tømmer i Norge.
Også gro korn på lektere utenfor dixon.

This message was last edited by the player at 16:47, Thu 03 Jan 2013.

Colin McKenna
 player, 10 posts
 Reformed Irishman. Mayor.
 Dixon Discus Champion '33
Fri 9 Aug 2013
at 15:51
Re: A&B TC
Skovly, Alex, Dario, Andersen - har noen av dere penger å spytte inn til å kjøpe lektere?

McKenna har 28,000, og A&BTC har 44,000. Med andre ord, 72,000, og to lektere koster 100,000, så vi trenger 28,000, pluss ca 10,000 for lønn til mannskap.

Hvis vi får inn det kan kjøpe lekterene, bruke en til å skippe kaffe som vi kan importere til Dixon til en pris lavere enn markedet nå, og den andre kan vi bruke til å hente jord, gro korn og selge i Dixon.
Conan Ferguson
 player, 3 posts
Fri 9 Aug 2013
at 22:23
Re: A&B TC
Ferguson har 5000, men venter på lønn som er forsinket siden han dro på ekspedisjonen.
Nybakk
 GM, 559 posts
 Maktsyk
 Overwatchbestyrer
Sat 10 Aug 2013
at 20:24
Re: A&B TC
Feltagenter på reise kan telegrafere inn til Dixon og overføre penger hvis de ønsker det. Mot en mindre avgift, ofc.
Colin McKenna
 player, 13 posts
 Ire. Borgermester.
 Styreformann. Major.
Sun 11 Aug 2013
at 18:56
Re: A&B TC
Selskapet bruker Jackopy Holding som bank. Låner 80000 pund.

Irene driver driften av lekterne mot 40000 eller 10%, hvilket enn som er høyest.
Hjelper også til å hente våpen fra skipvrak.

Skriver rapport og lager tre kopier, setter en i banken og to i personlig safe.
Jodr Godicek
 player, 3 posts
Mon 12 Aug 2013
at 16:27
Re: A&B TC
Godicek tilfører A&BTC 20,000£ i aktiva. Anse 10,000@ som øremerket kjøp av lekter.
Nybakk
 GM, 586 posts
 Maktsyk
 Overwatchbestyrer
Tue 11 Mar 2014
at 15:09
Re: A&B TC
Lektere kjøpes inn, hvis jeg tolker dere riktig. De koster 100 000 pund til sammen. Suck it.
Colin McKenna
 player, 15 posts
 Ire. Borgermester.
 Styreformann. Major.
Tue 30 Dec 2014
at 18:19
Re: A&B TC
A&BTC kjøper opp 2,000 aksjer (20% av alle aksjene) for 44,000 pund, før kaffeavtavalen annonseres.

Eierskap i A&BTC er nå som følger:

DR Holding LLC - 51%
A&BTC - 20%
Div. aksjonærer - 20%
Mannskap og soldater fra Manhattan-ekspedisjonen - 9%.