Fudge fiction.   Posted by Nybakk.Group: 0
Nybakk
 GM, 620 posts
 Maktsyk
 Overwatchbestyrer
Mon 29 Jun 2015
at 16:04
Fudge fiction
Alt av fudge-skriveri som faller meg inn havner her.
Nybakk
 GM, 621 posts
 Maktsyk
 Overwatchbestyrer
Mon 29 Jun 2015
at 17:27
Re: Fudge fiction
Nytt fiendebilde, nye strategier: En evaluering av Storbritannias militære styrker med nye fiender.
En forskningsrapport bestilt av det britiske krigsministeriet, viktige utdrag.

Bakgrunn
Svekkelsen av de nazistiske styrkene forårsaket av atomeksplosjonen i Roma, samt den japanske storoffensiven i sørøst-Asia, har ført til at de britiske styrkene møter på svært forskjellige utfordringer nå enn for bare et år siden. Vi identifiserer de viktigste forskjellene sett utfra et globalt perspektiv, og foreslår også tiltak for å bedre kunne tilpasse strategier til den nye krigssituasjonen. Vi velger her å fokusere spesielt på forskjeller mellom nazistene og det japanske imperiet, da andre motstandere, som f.eks kommunistene og opprøret i Frankrike, har vært av mindre karakter, og derfor ikke formet britisk militærstrategi i nevneverdig grad.

Analyse av fienden
De siste årenes militære prioriteringer har i stor grad vært preget av kampen mot Det Tredje Riket. De tyske hærstyrkene er høyst mekaniserte, med stor bevegelighet og betydelig slagkraft. Dette har vært en strategi båret frem like mye av nødvendighet som noe annet, da tyskerne lenge har vært betydelig underlegne i antall soldater, med et lite rekrutteringsgrunnlag. Også når det gjaldt militære mål ble dette tydelig, da tyskerne foretrakk mindre angrep mot steder hvor de kunne tilegne seg teknologi og andre ressurser, fremfor direkte okkupasjon av landområder. Så godt det lot seg gjøre unngikk de også større slag, hvor britene kunne utnytte det ujevne styrkeforholdet. Resultatet ble en krig uten noen klar frontlinje, preget av mange trefninger mellom mindre, høyteknologiske styrker. Som en konsekvens ble det britiske militæret organisert i små, mobile styrker, med et stort fokus på å bekjempe motstanderens mekaniserte enheter. Nazistenes militære nærvær sank imidlertid betydelig etter ulykken i Roma, da de i motsetning til britene ikke raskt kunne erstatte det store tapet av mannskap og materiell.

For det japanske keiserdømmet er situasjonen en ganske annen. Med kontroll over Japan og det sørøstlige Kina har de en enorm tilgang på nye rekrutter, minst like stor som det britiske imperiet. I motsetning til de tyske styrkene har Japan en lang vei å gå når det gjelder industrialisering. Mesteparten av de japanske styrkene er følgelig tradisjonelt infanteri, men i langt større mengder enn vi er vant med å møte. Det skal nevnes at et unntak her er marinen, hvor japanerne teknologisk er på linje med britene. De har imidlertid færre skip, og raidet mot sambandsenteret på Kagoshima har gitt oss et godt herredømme over havområdene syd for Japan. De japanske styrkene opererer også ganske annerledes enn de tyske, da deres mål ser ut til å være klassisk okkupasjon snarere enn ressurservervelse. De har rykket frem i sørøst-asia over en bred front, og gjort fremskritt mot britiske styrker som har vært lite egnet for større militæroperasjoner.

Foreslåtte tiltak
Som et svar på det større japanske troppetallet bør fokuset på anti-mekaniske styrker reduseres dramatisk, med et nytt fokus på større enheter. Vårt teknologiske overtak bør også bli forsøkt utnyttet, med forbehold om at geografien i Sørøst-Asia ofte er dårlig tilpasset panserkjøretøy. Spesielt fokus bør vi ha på å utnytte vårt overtak i luften på på sjøen. Spesialenhetene bør i større grad kombineres med regulere militære enheter. Et forbehold her er at mobilitetsovertaket gir oss muligheten til å i langt større grad operere bak fiendens linjer. Med tanke på den kapasiteten det britiske militæret allerede besitter, burde spesialoperasjoner med sikte på å forsterke det allerede eksisterende teknologiske overtaket kunne bære frukter.
Nybakk
 GM, 622 posts
 Maktsyk
 Overwatchbestyrer
Fri 17 Jul 2015
at 17:22
Re: Fudge fiction
Utdrag fra en japansk rapport om den britiske spesialstyrken i Østkinahavet, innhentet av Tao i raidet på Kipnin Towers.

Gruppen ser ut til å forsøke å skape mest mulig kaos under en operasjon, for så å utnytte det uoversiktlige miljøet til å enten stikke av, eller infiltrere målet ytterligere. En mindre gruppe bak fiendens linjer for å bane vei for hovedangrepet er ikke uvanlig. Noe foruroligende har vi også fått inn rapporter som tyder på at de aktivt bruker zombieviruset for å destabilisere miljøet rundt målet. Gruppene er ofte små, men med betydelig slagkraft. Vårt anslag er at tapene til gruppen har vært små, og at agenter som blir rapportert inn som sårede dukker opp igjen urovekkende fort.

Kommandostrukturen til gruppen er uklar, men en av de 3 følgende er antagelig øverstkommanderende:

Major Jean Limpette Lupin
Fransk pilot. Skal ha vært involvert i angrepet på Kagoshima-basen, samt ha blitt observert som talsperson for gruppen flere steder i Europa. Antatt biovåpen.

Major Jack T. Russel.
Svært lite er kjent om denne personens oppgaver hos britene det siste året, på tross av hans høye rang. Antatt biovåpen, muligens omkommet i angrepet på Kagoshima-basen.

Kaptein(?) Jodr Godicek
En av de mest aktive i gruppen. Antatt biovåpen. Har deltatt på omtrent alle oppdrag, inkludert angrepet på landsbyen Gonshen, Kagoshima og forskningsstasjonen ved Xuanshou.

Utenom disse tre består gruppen minst av følgende nøkkelpersoner:

Kaptein Conan Ferguson.
Skotsk. Antatt biovåpen.

Tao
Japansk, tidligere Yakuza-medlem. Frigjort fra Japansk fangenskap. Særs brutal, antatt omkommet i angrepet på Kagoshima.

Esteban Fatalio
Spansk inkvisitør. Tilknytning til gruppen ukjent.

Igor Vashnyn.
Russisk. Definitivt biovåpen, ble sluppet ut av isolatet på Island for å bli med gruppen. Ekstremt ustabil og må behandles med varsomhet.

Helmut Hoydenheimer
Delvis udød, nederlender. Medisinsk spesialist. Muligens biovåpen. Særs dyktig mediker som nok har mye av skylden for at gruppens tapstall er såpass små. Følgelig et høyt prioritert mål.

I tillegg har gruppen også operert med diverse regulere britiske soldater, men vi antar at disse har lidd høye tapstall. Vi har også fått inn rapporter om at et fryktelig monster opererer med gruppen, stor som et hus, med lange klør og tenner.

Foreslåtte tiltak.
Flere hurtige responsgrupper opprettes. Nye instruksjoner til alle garnisoner og militære avdelinger, om økte krav til identifikasjon og endrede rutiner. Ved uregelmessigheter skal terskelen for å slå full alarm betydelig ned. Vil også bruke ubåtflåten med sikte på å begrense gruppens skipstransport. Håpet på lengre sikt er å nekte dem tilgang på militært materiell, som de forbruker i høyt tempo.