Age of Metal világleírás - Történelem (korábbi verzió)   Posted by Nagash.Group: 0
Nagash
 GM, 131 posts
Thu 8 Sep 2011
at 22:09
Age of Metal világleírás - Történelem
Bár sok különböző nép különbözőképp jegyzi a történelmet, a központi hatalmak Gara-Naum városának megalapítását tekinti az időszámítás kezdetének.

Mitológiai idők
A Teremtésről nem állnak rendelkezésre viszonyítható adatok, de a Hatalmasok Korának kezdetét durván 10 millió évvel korábbra teszik. Úgy tartják a Metál Kora valamikor 5 millió évvel az időszámítás elött kezdődött meg a Metalokalipszissel bezáródva, amely cc. 200 000 éve történt.

Az Öreg Istenek születésének kora ez után következett és valamikor ötezer évvel az időszámítás kezdete elött történt a Vér Hajnala. Az elkövetkező évezredekben alakultak az új vallások, egészen Gara-Naum alapításáig. Ekkor már az összes vallás megalapult (leszámítva Nukleosz és a Modern Istenek hiteit) és városok, illetve nemzetek alakultak ki.

Központi időszámítás szerint: 0. Gara-Naum megalapítása

Voräthrum legnagyobb kontinensén a Sziklán alakultak ki az első legfontosabb civilizációk.
Rengeteg törzs és nemzet vészelte már át a Mitológiai időket, de ismerve a korábbi világpusztulásokat (Metalokalipszis és a Vér Hajnala), a Sötét Idők társadalombomlasztó hatásait és a különböző fajok és törzsek egymás közti viszályát, Kaelan papok és papnők egy csoportja arra az elhatározásra jutott, hogy erős központi hatalmat kell létrehozni, amely összefogja a népeket és segíti a civilizáció fejlődését; mert a Sziklán eleddig semmi sem volt egységes, csak káosz dúlt.

Ezekből a papokból alapult meg a Szent Tanács, akik a kontinens északi és déli részét elválasztó Paweram hegységtől délre, a nyugati parton lerakták Gara-Naum alapköveit. Az ötlet az volt, hogy egy erős irányítással rendelkező városállamot hoznak létre, amely magába olvasztja a kisebb nagyobb népeket és városállamokat, létrehozva egy erős nemzetet. Gara-Naum, szívében a Szent Tanáccsal lassan kezdte kiterjeszteni befolyásoló csápjait a kontinensre, nem évek vagy évtizedek terve volt ez, hanem generációké.

This message was last edited by the GM at 19:37, Mon 17 Oct 2011.

Nagash
 GM, 136 posts
Tue 4 Oct 2011
at 07:54
Re: Age of Metal világleírás - Történelem
Gara-Naum szerint: 112.-től Háborúk a Baharut Sivatag meghódításáért

Erre az időszakra a nyugati partvidéken végig városállamok születtek Gara-Naum körül, akár fa körül a gombák eső után. Még mindannyian komoly fejlődés alatt álltak, a Szent Tanács döntésére pedig hadjáratok indultak, hogy leigázzák a Baharut sivatag barbár népeit és azokat is egyesítsék a hatalmi agglomerációjukba.

A hadjárat véres csaták tömkelegét sorakoztatta fel. A sivatag nomád törzsei erőskezű hadurak zászlaja alatt gyűlt össze és vágtak vissza Gara-Naum szövetséges erőinek. Bár békeidőben a törzsek folyamatos belviszályokban álltak egymással központi irányítás híjján, mégis a vész eljövetelével szövetséget kötöttek egymással és csúfos vereségbe fullasztották a hadjáratot.

A Szent Tanács úgy döntött, hogy egyelőre békén hagyja a Baharut sivatagot, de a sivatag határánál végvárakat kezdtek építeni, hogy a támadó barbár hordáktól megvédhessék a fejlődő nyugati partvidéket.

This message was last edited by the GM at 07:55, Tue 04 Oct 2011.

Nagash
 GM, 137 posts
Tue 4 Oct 2011
at 08:14
Re: Age of Metal világleírás - Történelem
G-N. szerint cc.: 200.-tól Nephoween fellendülése

Az autonóm és dekadens Nephoween városállam hanyatlása ebben az időszakban állt meg, ugyanis Draconis, az első vámpír váratlanul újra előtűnt a korok feledéséből. Egy kész kompániával érkezett amely vámpírokból és Sötétség Gyermekeiből állt. Letaszította Nephoween tornyából az önhatalmú zsarnokot, aki akkoriban a városállam urának mondta magát s ő maga ült a sötét felhők közé magasodó torony trónjára.

Azóta ő uralkodik a Sötétség Városában, miközben korrupt Tanácsadó Testülete kígyónyelvével folyamatosan suttog a vámpír király füleibe. De Draconis erős volt, senki nem tudja, hogy annyi kort átvészelve mi adta meg neki végül a lökést, hogy megújult erővel lépjen nemzete élére. Egyesek azt suttogják, hogy megtalálta Celestia egyik kristályát, ami végtelen hatalommal ruházta fel őt s zenéjével azóta is uralkodik Nephoweenben.

A Paweram hegységben bányászati munkálatok tömkelegét kezdték meg, megannyi bányaváros és település alakult a hegyvonulatban, mind Nephoween felé tartott lojalitással. A bányászott ércek exportjából nagy bevétel kezdett áramlani Nephoween felé és a város körül újabb és újabb városok kezdtek kialakulni, amelyek laza kapcsolatban álltak a Sötétség Városával, de mindannyiuk felett Draconis uralkodott.

Ekkor alakultak ki a Nephoween-i városállamok főbb városai: Aurodon, Chulodia vizivárosa, Faris, Therius

This message was last edited by the GM at 08:26, Tue 04 Oct 2011.

Nagash
 GM, 138 posts
Tue 4 Oct 2011
at 08:49
Re: Age of Metal világleírás - Történelem
G-N. szerint: 423. Gleccserföld megalakulása

Az Északi Népek, Ragnarock fosztogató hívei közül egy felderítő csoport érkezett az kontinens leg észak-keletibb csücskébe, ahol egy furcsa felfedezést tettek:

A csapat vezetője Tharian Thorr meglepődve konstatálta, hogy egy elhagyatott, fagyott barlangban egy nő alakját tökéletesen formázó jégszoborra bukkantak. Az ismert világ népei bizonyosan nem készíthették, hiszen eleddig felfedezetlen terület volt ez, más civilizációkra vagy lényekre utaló nyomokat pedig nem találtak, így a mítosz volt az, amely kitöltötte a magyarázatra szoruló űrt.

A Délvidékről érkező legendák és mítoszok alapján Tharian pennarágói arra a következtetésre jutottak, hogy a fagyott nőszemély nem lehet más mint maga Glacia az Árnyak Nővérei Konklávénak legfiatalabb tagja.
Az istennő valóját látva a felfedezők mind térdre hullottak és égi jelnek tekintve ezt, egy várost alapítottak a szobrot tartalmazó barlang köré.

Az elkövetkezendő évtizedekben itt kialakuló nemzetet később a történelem Gleccserföldként ismerte.

This message was last edited by the GM at 08:54, Tue 04 Oct 2011.

Nagash
 GM, 141 posts
Tue 4 Oct 2011
at 09:31
Re: Age of Metal világleírás - Történelem
G-N szerint: 454-től: A Keleti Városállamok megalakulása

A kontinens déli felén, a keleti partvidéken már a korábbi évszázadokban is folyamatosan alakultak ki települések és nemzetek. A Baharut sivatagból kivándorló törzsek, dél felől és a Paweram hegységből is a tenger mellék irányába vonzódtak az emberek, ahol remek partmenti, kereskedelmi lehetőségek voltak, bár komolyabb védelem hiányában a vad barbár hordák folyamatosan lerombolták az alakuló településeket. Ilyen hányattatott sors miatt hosszú ideig nem tudtak stabil városok kialakulni ezen a területen. Senkinek nem volt elegendő vagyona és befolyása ahhoz, hogy nagyobb helyőrséget vagy végvárakat állítson fel.

Egy nagyobb, romjaiból újra és újra feléledő kereskedőállam feje Blacgarr megoldást talált a terület védelmére. Blacgarr a kontinens északi részén húzódó sötét erdőségekből származtatta vérvonalát és ennek hála a pokol démonainak hitével volt megátkozva családfája.
Ő maga is elfeledett fóliánsokhoz és tekercsekhez nyúlt, amelyekből megidézte Sepriac démonait és egyeszséget kötött velük, miszerint a démonok védelmezni fogják a keleti partvidéket a barbárok hordáitól. Cserébe csupán annyit kértek Blacgarrtól, hogy ha egyszer visszatérnek, teljesítenie kell kérésüket. A kétségbeesett férfi belement a dologba.

Innentől kezdve a Baharut sivatag keleti része démonikus, átjárhatatlan területté vállt, amelyet ördögök védelmeztek a támadó barbár hordáktól. A törzsek erejét évtizedekig lekötötte a démonokkal való harc.

Ez lehetőséget adott a nyugati parti államoknak a fejlődésre. Blacgarr teljesen elfeledkezett a paktumról és kihasználva a lehetőséget megannyi gyermeket nemzett, akik sorban álltak a fejlődő városállamok élére. Megindult a kereskedelem és a jelentős partmenti hajózás.

This message was last edited by the GM at 10:59, Wed 05 Oct 2011.

Nagash
 GM, 143 posts
Tue 4 Oct 2011
at 13:34
Re: Age of Metal világleírás - Történelem
G-N szerint cc. 500 körül: A Délvidéki kereskedelmi kapcsolatok kiépülése

A Baharut sivatagtól délre helyezkedtek el azok a területek, amelyeken az ősidőkböl származó végtelen autópályák kanyarogtak. Ezeken a vidékeket összességében csak A Végtelen Utak Földjének szokták nevezni. Itt sosem alakultak ki komoly, nagyméretű települések vagy városállamok csak apró autonóm helységek és tanya méretű birtokok.
Errefele települtek le főként a Lázadó Istencsalád hívei, nagyjából Gara-Naum megalapításával egy időben.

Hitüknek és vérmérsékletüknek köszönhetően A Végtelen Utak Földjén főként karaván pihenők, bárok illetve a köréjük növekedő házak és hasonló elhagyatott települések alakultak ki. Hiába telt el félezer esztendő, minden városiasodási próbálkozás kudarcba fulladt. Ennek főleg a közeli Démoni Vidék hatása lehetett az oka. Gyakorta támadták démonok az itteni településeket és sokszor fordultak elő megszállások vagy a démoni hit felé történő fordulás is. A társadalom belülről bomlasztotta önmagát.

Henrick Danielus hívei, kik elmélyedtek istenük iránti hitükben és az általa sugallt zenében, képessé válltak olyan fejlett technológia megépítésére, amelyhez egyébként nem lett volna szaktudásuk. Henrick Danielus papjai és kivételesen tehetséges zenészei képesek voltak motoros járműveket, csillogó motorokat létrehozni szinte a semmiből. Ezt a képességet isteni kegynek tartották és soha senkinek nem árulták el (nem is tudták volna) ennek a fortélyát. Az elkészült járművekkel és alkatrészekkel azonban kereskedtek, főleg a Végtelen Utak Földjén.

Megannyi bánya nyílt a vidéken, kohó és fémfeldolgozó üzem épült és a kontinens számára ismeretlen eszközöket, technológiát állítottak elő. Ezáltal beindult a gazdaság A Végtelen Utak Földje, a Gara-Naumi szövetség és a Keleti Városállamok között, de egyes korrupt kohók és démonimádó mesteremberek még délre a Démoni Vidékek felé is kereskedtek.
Nagash
 GM, 144 posts
Tue 4 Oct 2011
at 13:51
Re: Age of Metal világleírás - Történelem
Észak történelme a G-N szerinti első fél évezredben

A Sötét Erdőségekben székelő szekták számára Zhagrath bukása és a Vér Hajnalának végső kimenetele olyan csapás volt, amelyből ötezer év alatt nem tudtak talpra állni. A Vér Hajnala után Zhagrath hívei elvesztve minden indíttatásukat, nyers agresszíótol hajtva szétszéledtek a világban. Letelepültek vagy a későbbi Gara-Naum területén, vagy az Északi Népekhez csatlakoztak. Keveseket Elízia hívei is befogadtak, de a magányos kastélyok földjén a Sötét Erdőségek területén a társadalomnak (már ha egyáltalán annak lehetett nevezni), teljesen újjá kellett alakulnia.

Időnként szekták alakultak, benépesedtek az üres kastélyok és újra áldozni kezdtek Sepriac démonainak, de Elízia hívei mindig készen álltak és egy komolyabb társadalom csírájának jelére már azonnal lecsaptak, hogy szétzúzzák a pokol erőinek imádóit. Alkalmanként támogatást is kaptak északról, Ragnarock hívei is megtorolták a démonimádókat. Így telt ez évezredekig. Fennmaradt az egyensúly.

Gara-Naum alapításakor azonban az egész Sziklán megváltozott a hatalmi egyensúly. A Szent Tanács próbálta kiterjeszteni befolyásának csápjait észak felé is, de a büszke erdőlakók minden figyelmüket arra fordították, hogy megtartsák pártatlanságukat és - ha lehet -, akár inkognítójukat is. Gara-naumi felderítőcsapatok, karavánok, küldöttségek, hadjáratok indultak az Északi Erdőségekbe, de a természet határait Elízia gyermekeinek hívei bőszen védelmezték.

Ragnarock hívei a vad barbár népek a hideg északon teljesen elzártan éltek önmagukban, kűzdve az elemek ellen. Gleccserföld, pedig lassú fejlődésnek indult. A hatalmi egyensúly megbomlásával a világ figyelme elfordult a Sötét Erdőséget lakó szektáktól. Nem nagyon, éppen csak picit, éppen csak annyira, hogy új erőre kapó szekták tudtak biztos talajba kapaszkodni a történelem első félezer éve alatt.

G-N szerinti 542: A Szekták Elleni háború és az elfek felemelkedése
Az elfek megelégelték végül az új erőre kapó démonimádó szektákat. Sereget állítottak fel, amelyhez csatlakoztak az északi barbár törzsek is. Gleccserföld elzárkózott a háborútol.
Két éven át tartó hadjárat volt, amely alatt teljesen megsemmisítették és szétszórták a szektákat. Természetesen végérvényesen sosem tudtak végezni velük, az általuk létrehozott szörnylények és történelem elötti bestiák örökre vadászni fognak az erdőségekben. Az ősi kastélykomplexumokat az elfek átkozott helyeknek ítélték és mindig messze elkerülték, néhol ezeken a helyeken rejtőztek meg az elkövetkező évszázadokra a démonimádók leszármazottai, mások elvándoroltak és a világ más pontjain húzták meg magukat, hogy várják, hogy eljöjjön az ő idejük.
Az elf civilizáció felemelkedett, kiterjedt az egész északi erdőségek területére. Fehér kőböl épült városokat hoztak létre és lassan, de biztosan a dekadencia kezdte beléjük vájni karmait.
Egyes testvérek szomorúan nézték ezt és visszahúzódtak keletre, mélyen az erdők sötétjébe.

This message was last edited by the GM at 21:57, Sun 16 Oct 2011.