Age of Metal rendszere - Harcértékek és Harcrendszer.   Posted by Nagash.Group: 0
Nagash
 GM, 263 posts
Fri 27 Jul 2012
at 23:12
Age of Metal rendszere - Harcértékek és Harcrendszer
A Harcértékek többek között a fő tulajdonságok alapján határozódnak meg:

Kezdeményezés (Ke)
A Kezdeményezés használatos arra, hogy meghatározzuk ki az aki előbb cselekedhet a harci körben. Értéke a következőképpen számítandó:

Ke = Ügyesség + Érzékelés + Ke-re elköltött pontok száma

Közelharci Támadás (Kt)
Közelharci támadásra ezen érték használatos. A következőképpen számítandó:

Kt = Fizikum + Ügyesség + Kt-re elköltött pontok száma + A támadásra használt fegyverrel kapcsolatos fegyverhasználat módosító + Egyéb helyzeti vagy speciális módosítók

Távolsági Támadás (Tt)
Távolsági támadásra ezen érték használatos. A következőképpen számítandó:

Tt = Ügyesség + Érzékelés + Tt-re elköltött pontok száma + A támadásra használt fegyverrel kapcsolatos fegyverhasználat módosító + Egyéb helyzeti vagy speciális módosítók

Védekezés (V)
Csak közelharci támadások ellen használható, a távolságiak ellen kizárólag a Kitérés képzettség százalékára tehető próbadobás. Figyelem, nem minden fegyver alkalmas védekezésre, amelyik nem, az ehhez a harcértékhez nem is ad plusz módosítót (például célzófegyverek)

V = 50 + Ügyesség + Érzékelés + V-re elköltött pontok száma + A védekezésre használt fegyverrel kapcsolatos fegyverhasználat módosító + Egyéb helyzeti vagy speciális módosítók

Fegyverhasználat módosító

A Fegyverhasználat módosító a használt fegyverrel kapcsolatos Fegyverhasználat képzettség százalékától függ:

10%-tól: +10
20%-tól: +15
35%-tól: +20
50%-tól: +25
65%-tól: +30
80%-tól: +35
90%-tól: +40

This message was last edited by the GM at 12:18, Thu 02 Aug 2012.

Nagash
 GM, 284 posts
Tue 31 Jul 2012
at 11:48
Re: Age of Metal rendszere - Harcértékek és Harcrendszer
A Harci Kör

Egy harci kör kb. 3 mp-ig tart, ezen idő alatt mindenki cselekedhet a Kezdeményezés dobás sorrendjében. Egy kör alatt különböző cselekedeteket lehet végrehajtani, alapszabály viszont, hogy két ugyanolyan típusú cselekedet nem hajtható végre egy körön belül. Minden cselekedet be van sorolva egy kategóriába:

Hosszú cselekedet:
Ezen cselekedet egy teljes harci kört vesz igénybe. Mellette csak Szabad cselekedet végezhető.

Rövid cselekedet:
Ezen cselekedet fél harci kört vesz ígénybe, mellette végrehajtható egy másik Rövid cselekedet (de nem ugyanolyan típusú) és egy Szabad cselekedet.

Szabad Cselekedet:
Olyan cselekedetek amelyek jóformán semmi időt nem vesznek igénybe. Ezekből minden körben végrehajtható egy.

Válaszcselekedet:
Olyan cselekedet amely reakció valamire. Mint például Kitérés. Ez a karakter harci fázisán kívül történik, bizonyos előfeltételek esetén (például felkészül a Kitérésre a saját harci fázisában).
Nagash
 GM, 285 posts
Tue 31 Jul 2012
at 11:54
Re: Age of Metal rendszere - Harcértékek és Harcrendszer
Kezdeményezés dobás

Minden harc kezdetén egy Kezdeményezés dobást kell tenni. Amelyik karakternek magasabb a Kezdeményezés dobása, az elöbb cselekszik mint alacsonyabbat dobott társai az egész harc során, és így kialakul a Cselekvési Sorrend. Amennyiben két karakter egyenlőt dobott, azok egyidőben cselekednek.

A Kezdeményezés dobást a következőképpen kell megtenni:
Dobni kell D10-el és a kidobott eredményt hozzáadni a karakter Kezdeményezés értékéhez.
Nagash
 GM, 286 posts
Tue 31 Jul 2012
at 12:22
Re: Age of Metal rendszere - Harcértékek és Harcrendszer
Közelharci Támadás Dobás

Ha az egyik fél közelharcban van a másikkal és egy olyan cselekedetet kisérel meg, melynek során közelharci fegyverrel (vagy puszta kézzel) támadja meg ellenfelét, akkor Közelharci Támadás Dobás-ra jogosult.

Ez egy D100-as dobás, amelyhez hozzáadódik a karakter, támadó fegyverrel számított Kt (Közelharci Támadás) értéke. Amennyiben ez az összeg nagyobb, mint az ellenfél védekező fegyverrel számított V (Védekezés) értéke, akkor sikerül eltalálni. Egyes esetekben a védekező fél Kitérés válaszcselekedetre is jogosult.

This message was last edited by the GM at 12:26, Tue 31 July 2012.

Nagash
 GM, 287 posts
Tue 31 Jul 2012
at 12:42
Re: Age of Metal rendszere - Harcértékek és Harcrendszer
Távolsági Támadás Dobás

Távolsági Támadás esetén olyan célpontot lőhet a támadó, akit lát és aki a fegyvere lőtávján belül van (természetesen ellenkező esetben is próbálkozhat a lövéssel, ám ekkor a találat esélye 0).
D100-al kell dobni és ehhez hozzáadni a Tt (Távolsági Támadást). Ilyenkor is a védekező karakter Védekezését (V) kell túldobni, ám ilyenkor nem érvényesül a védekezésre használt fegyver fegyverhasználat módosítója (kivéve, ha bizonyos Képességek birtokában van a védekező), csak akkor, ha pajzs van nála. Ellenben a helyzetből adódóan sok tényező növelheti a Védekezést (V). Ilyenek lehetnek például: távolság, sötétség, a célpont részben fedezékben van, a célpont gyorsan mozog stb. Ezek részletezésére később kerül sor.

This message was last edited by the GM at 12:19, Thu 02 Aug 2012.

Nagash
 GM, 300 posts
Thu 2 Aug 2012
at 13:10
Re: Age of Metal rendszere - Harcértékek és Harcrendszer
Támadások száma

Alapvetően minden karakter egyszer támadhat egy körben (még ha fél körös cselekedetet is hajt végre, lévén ugyanazt a cselekedetet kétszer nem lehet végrehajtani egy körön belül). Azonban bizonyos Képességekkel rendelkezvén több támadásra is szer tehető a Többszörös Támadás teljes körös cselekedettel.
Nagash
 GM, 301 posts
Fri 3 Aug 2012
at 08:32
Re: Age of Metal rendszere - Harcértékek és Harcrendszer
Sebzés

Amennyiben a támadás sikeresnek bizonyul, még nem biztos, hogy a támadónak sikerül megsebeznie ellenfelét.
Sebzés dobást kell tenni. Minden fegyvernek vagy képességnek más a sebzés dobása (az adott fegyverek leírásánál van meghatározva). A kidobott értékből le kell vonni a védőnek a visel páncél Páncélvédelmét (tehát a páncél Páncélmentő és Metál! értékének összegét). Így jön ki a végső sebzés, amellyel csökkentenie kell az Életerejét.
Nagash
 GM, 302 posts
Fri 3 Aug 2012
at 08:46
Re: Age of Metal rendszere - Harcértékek és Harcrendszer
Példa

Harry egy destropusi fosztogatóval harcol. Harry Ke értéke 32, a fosztogatóé 27. Mindketten dobnak Kezdeményezés dobást 10 oldalú kockával. Harry 4-et dob, a fosztogató 6-ot. Így Harry Kezdeményezés értéke 36, a fosztogatóé pedig 33. Tehát Harry kezd.

Meglendíti a kardját és támad. A karddal együtt számított Kt értéke 38. A fosztogató, a buzogányval számított V értéke: 80. Harry játékosa dob 100 oldalú kockával. A dobás eredménye: 43. A Kt-vel összeadva az eredmény: 81. Ez egyel nagyobb mint ellenfele V értéke, így Harrynak éppen sikerült eltalálnia ellenfelét.

Harry kardjának a sebzése D10, tehát dob 10 oldalú kockával és 5 jön ki. A fosztogató egy egyszerű bőrszíjakból készült vértet hord, amelynek a Páncélvédelme: 3. Az 5-ös sebzésből a 3-as Páncélvédelmet levonva 2 sebzést szenved a fosztogató, amelytől a 10-es életereje 8-ra csökken. Hosszú harcnak néznek még elébe.

This message was last edited by the GM at 12:48, Fri 03 Aug 2012.