Age of Metal világleírás - Történelem v3.0.   Posted by Nagash.Group: 0
Nagash
 GM, 343 posts
Tue 1 Jan 2013
at 18:06
Age of Metal világleírás - Történelem v3.0
Mitológiai és Történelmi korszakok:

Mitológiai korok

- A Teremtés Kora
- A Hatalmasok Kora
- A Metál Kora
- Az Öreg Istenek Kora
- A Fiatal Istenek Kora

Történelmi korok

- Civilizációk kora
- A kereskedelmi fellendülés korszaka
- A Nagy Felfedezések Kora
- A Démoni szövetség kora
- A Metál eltünésének kora
- Az Új Világrend kora
Nagash
 GM, 344 posts
Tue 1 Jan 2013
at 18:08
Re: Age of Metal világleírás - Történelem v3.0
Civilizációk kora

Gara-Naum megalapítása szerint
0.: Gara-Naum megalapítása: A Szent Tanács megalapítja Gara-Naum városát, hogy erős központi irányítás alatt egyesítsék a Szikla népeit

cc. 200-tól: Nephoween fellendülése: A Paweram hegységben folytatott bányászati munkálatoknak köszönhetően fellendül Nephoween, megalapulnak a fontosabb városállamok: Aurodon, Chulodia vizivárosa, Faris, Therius, Algeron-Ulyess

223.: Gleccserföld megalakulása: Tharian Thorr és csapata északon feledez egy csodálatos jégszobrot, amelyet Glacia istennőnek tulajdonítanak. Létrejön Gleccserföld városa körülöte, majd lassan az egész állam.

354.: Keleti városállamok megalakulása: Miután démoni erőkhöz nyúl, hogy megvédje a területet a barbariai barbár hordáktól, Blackgarr erőskezű vezetőként erős kapcsolatokat alakít ki a keleten éledező városállamok közt.

471.: Specorus megalakulása: Gleccserföld kettészakad, délen Anasia királynő vezetésével létrejön Specorus állama.
Nagash
 GM, 345 posts
Tue 1 Jan 2013
at 18:12
Re: Age of Metal világleírás - Történelem v3.0
A kereskedelmi fellendülés korszaka

Gara-Naum megalapítása szerint:
cc. 650-től: Nyersanyagok a Végtelen Utak Földjéről: A Végtelen Utak Földjén megannyi bánya, kohó és fémfeldolgozó üzem alapul. Igen nehézkesen eleinte, a veszedelmes vidékre való tekintettel, de a délvidéket el tudják látni nyersanyaggal.

692-től: A Szekták elleni háború és az elfek felemelkedése: Az évszázados feszültség a Sötét Erdőségek pogány lakói és az Elf Birodalom közt elérte a csúcspontját. A két évig tartó hadjárat során teljesen szétszórták a szektákat, pont, mikor a terület a városiasodás útjára tért volna. Ezek után az Elfek Birodalma felemelkedett. Fehér kőböl épült városokat hoztak létre és lassan, de biztosan a dekadencia kezdte beléjük vájni karmait.

761.: Nephoween-Gleccserföld kereskedelmi kapcsolat kiépülése: Politikai okoknál fogva eme két távoli állam közt kereskedelmi kapcsolat alakul ki. A kontinensen keresztül vezető utakon jön létre mindez.

843.: Démoni megtorlás: Blackgarr pokoli szövetségei nem múltak el nyom nélkül. Sepriac démonai felkeresték a Keleti Városállamok vezetőit, hogy behajtsák a jussukat. Egy 15 évig tartó háború lett az eredménye, amely alaposan megváltoztatta a Városállamok képét, és évszázadokra visszavetette azokat a fejlődésben.

cc. 950-től.: Városiasodás a Végtelen Utak Földjén: Létrejönnek az első települések a Végtelen Utak Földjén, nagyrészt az Elődök által hátrahagyott civilizáció romjain. Ezeket folyamatos banda és démontámadások rombolják. Lényegesebb települések: Thunder City, Gasolia, Hellroad Country, Rockoutron, Grindland.
Nagash
 GM, 346 posts
Tue 1 Jan 2013
at 18:16
Re: Age of Metal világleírás - Történelem v3.0
A Nagy Felfedezések kora

Gara-Naum megalapítása szerint:
cc 1050-től.: Az Óceáni hajózás kialakulása: A technológiai fejlődésnek köszönhetően a nagyobb társadalmak az óceáni hajózás felé fordulnak.

1115.: Destropus felfedezése: Piest Wierghal vezetésével egy nagyobb felfedező flotta, az óceán átszelésére képes hajókkal és isteni, mágikus támogatással eléri Destropus kontinensét. Később újabb flották követik és Destropus szépen lassan betelepül.

1152.: Zyxonia felfedezése: Draconis támogatásával a Nyugati Óceánt is sikeresen átszelték felfedezőflották, majd ráleltek Zyxonia kontinensére. A vulkanikus, régi ipari kultúra nyomait viselő kies tájon lassan és óvatosan kezdődik meg a terjeszkedés.

1152-től 1400-ig Az új világok fejlődése: Az újonnan felfedezett kontinensek teljesen betelepülnek. Destropuson az oda utazott Heinrick Danielus és Flammo papoknak, illetve az ott talált szinte érintetlen civilizációs maradványoknak köszönhetően a Sziklánál fejlettebb, dekadens kultúra és infrastruktúra alakul ki, amely korokkal túlszárnyalja a Sziklát. Az őskontinenssel még nem alakul ki kereskedelmi kapocs.

Zyxoniában az algeron ulyessi mérnökök folyamatosan aknázzák ki az erőforrásokat és ipari komplexumokat építenek. A települések egyre inkább fejlődnek az új világban.

1400.: A Destropusi Armageddon: Teljesen ismeretlen fél, teljesen ismeretlen, nukleáris fegyverekkel csapást mér Destropusra. Az egész kontinens elpusztul, csak radioaktív romok és maréknyi túlélő közösségek maradnak.
Nagash
 GM, 347 posts
Tue 1 Jan 2013
at 18:46
Re: Age of Metal világleírás - Történelem v3.0
A Démoni szövetség kora

Gara-Naum megalapítása szerint:
1404.: Karantén: A Destropusba induló felfedezők szörnyű mutánsok támadásának, vagy szennyezett étel és víz áldozátául esnek. Végül a Szent Tanács és több államfő egyetértésében tiltásokat vezetnek be a Destropusra történő utazással szemben. Eközben széleskörűen vizsgálják a katasztrófa okát.

1410.: Az első kapcsolatfelvétel: Egy idegen lény érkezik a gara-naumi Szent Tanácsba, aki közli, hogy Potomach felelős Destropus elpusztításáért és átadja a potomachi inváziós sereg ultimátumát: teljes megadást követelnek a Szikla minden államától. 5 évet adnak a teljes kontinens egyhangú kapitulációjának.
Ekkor a voräthrumiak számára még ismeretlen tény, de egy szomszédos bolygót már megszálltak az idegenek és itt kezdik kialakítani otthonukat Új Potomachot.

1411.: Pokoli szövetség: Zaghetris kráterében összegyűlnek a Szikla főbb államainak, városállamainak, törzseinek a nagyjai, hogy megvitassák mit tegyenek Potomach ellen. A pokol követei is megjelennek és felajánlják, hogy ha velük szövetséget kötnek, akkor megerősödhetnek annyira, hogy megvédjék magukat Potomach ellen. Nem tudva mit tenni a Szikla legtöbb vezetője beleegyezik.

1411.-től: Elzárkózások: Az Északi Törzsek nem egyeztek bele a Pokoli szövetségbe, így teljesen elzárkóznak törzseik a világ többi részétől. Határaikat ezentúl farkasként védik, területükön továbbra is vad törvények uralkodnak.
Gleccserföld nem egyezik bele a szövetségbe. Bezárja kapuit és a nephoweeni kereskedelmi kapcsolatokat leszámítva többet nem érintkezik a külvilággal.
Az Elfek Birodalma nem egyezik bele a szövetségbe: határvonalakat alakít ki a területén és létrehoz egy szigorúan elzárt államot, amelyet úgy neveznek: Nemeseasia.

1415.: A Potomachi Apokalipszis: Potomach újfent borzalmas fegyvereit fordítja Voräthrum ellen, de ezúttal a Szikla a cél. Mivel nem kapták meg a követelt kapitulációt, lángba borítják a kontinenst. 5 év elég volt, hogy a démoni szövetség megerősödjön, illetve más szervezett államok kialakítsák saját védelmüket. A Potomachi fegyverek főleg a civilizált területeket célozták: Gara-Naum tehetséges zenészek és a démonok hatalmának köszönhetűen olyan burkot vont a városállamok köré, hogy minimális veszteségekkel vészelték át az Apokalipszist. Barbiariában és a Végtelen Utak Földjén borzalmas volt a pusztulás, városok, embertömegek semmisültek meg. A Keleti Városállamokban a démonok hatalmának köszönhetően néhány fontosabb hely átvészelte a rombolást, de általánosságban csúnyán megsínylették. A terület képtelen kikecmeregni a kora feudális rendszerből. Nephoween önerejéből védi meg magát, akárcsak Nemeasia és Gleccserföld. Persze minden területen visszaveti a fejlődést a komoly pusztulás, de a fontos területek védelem alatt maradnak. Specorus többé-kevésbé megússza a világégést, ásványkincseiből hamar visszaállítják az ország csillogását. A Sötét Erdőségekben törzsek pusztulnak el, de az erdőn kívül kevés dolog veszhet oda. Az Északi Vidéket kevésbé éri a pusztulat, de az ott élő törzsek, városok eleve is meglehetősen ritkásak, vagy hatalmas hegységek védelmét élvezik.

Az Apokalipszis mindenesetre elegendő kárt, ember és nyersanyagveszteséget okozott, hogy az egész Szikla képtelen legyen jó ideig továbbfejlődni abból az állapotból, amelyben jelenleg tart. A Metalokalipszis és a Vér Hajnala mellett, a Potomachi Apokalipszist tartják a Szikla harmadik hatalmas világégésének.

A Pokoli Szövetségnek azonban rengeteg következménye lett:

1420.: A Szent Inkvizició megalakulása: Gara-Naum ugyan beleegyezett a szövetségbe, de látván, hogy a szövetség milyen befolyással volt egyes államokra (mint a Keleti Városállamok, egyes barbariai törzsek), kitiltják a démonfattyakat a Gara-Naumi városállamok területéről és üldöznek minden ott jelenlévőt. Ebből a célból létrehozzák a Szent Inkviziciót, amely borzalmas boszorkányüldözésbe kezd.

1462.: Kratogroth megalapulása: A démoni befolyás nagymértékű elterjedésének köszönhetően a Sötét Erdőségbéli szekták erőre kapnak. Városokat formálnak, vezetők emelkednek ki közülük és végül a területen Városállamok alakulnak ki, amelyek híresek mélységesen sötét és démonimádó uraik hatalmas, sötét, ég felé törő kastélyairól. Legnagyobb településük Kratogroth volt, de sok más jelentős is alakult.

1481.: A Baharuti Szövetség megalakulása: A baharut sivatagbéli barbár törzsekkel Gara-Naum már másfél ezer éve próbál szövetséget kötni. Most a közös ellenség feltünése miatt sikerült. A Szent Tanács támogatást küldött a sivatagba és lassan ott is városok kezdtek kialakulni, megalapozták a taníttatást és a barbár törzsek összességében, lassan a civilizáció felé fordultak.

This message was last edited by the GM at 18:58, Tue 01 Jan 2013.

Nagash
 GM, 348 posts
Tue 1 Jan 2013
at 18:57
Re: Age of Metal világleírás - Történelem v3.0
A Metál eltünésének kora

Gara-Naum megalapítása szerint:
cc. 1500-tól: A Metál eltünése: Az elkövetkezendő években kontinensszerte a nagyhatalmú zenészek aggasztó jelekre kezdtek felfigyelni. A Metál hatalma elkezdett elszivárogni a világból. Az egész Sziklán minden nép nyugtalanná vált. Kontinenszerte tudósok és papok foglalkoztak a dologgal. Ügynökök és kalandorok széledtek szét, hogy megtalálják a választ.

1510.: A Zyxoniai Csapás: Potomach csapása a Sziklára nem hozta a várt eredményt, túl nagy ellenállásba ütközött. Feltehetőleg Potomach erejét is kimerítette az efféle nagyerejű fegyverek használata, így 100 év telt el, mire Potomach újra összegyűjtötte az erejét. Ezúttal nem a Sziklára csaptak le, hanem Voräthrum egy gyengébb pontjára: Zyxoniára. A Metál eltünésével a gyarmatok a legerősebb fegyverüktől fosztattak meg, így a potomachiak könnyedén végeztek velük. A településeket sorra írtották ki. Hónapok alatt végigírtották Nyugat-Zyxoniát, a telepesek vagy elpusztultak a szörnyű holokausztban, vagy a potomachiak rabszolgájává váltak.

1511.: A Zyxoniai háború kezdete: A Szikla népei mind összefogva csapatokat küldenek Zyxoniába és felveszik a harcot Potomach seregével. Sajnos még a szövetség is keveset tud tenni az idegenek ellen úgy, hogy egyáltalán nem támaszkodhatnak a Metál erejére. Algeron Ulyess erőteljes fejlesztésbe kezd, gőz, lendrugó, fogaskerék és egyéb alapú technológiával rendelkező fegyvereket és bábharcosokat hoznak létre.

1543.: Industron elfoglalása: A Zyxoniai háború folyamán a Voräthrumi szövetségnek sikerült elfognia egy potomachi űrhajót. Egy kisebb légió szállt fel a hatalmas hajóval Voräthrumról és egyenest a bolygó holdján létesült potomachi bázist támadta meg. Véres űrcsata bontakozott ki, amelynek során súlyos sérüléseket szenvedett az égitest. Masszív repedések és kanyonok keletkeztek benne és hatalmas mennyiségű törmelék szakadt ki az orbitális pályájára, ámde a gravitáció mindezt egyben tartota. Végül a Voräthrumiak elfoglalták a holdat és az ott létesült potomachi bázist. Ebből egy várost kezdtek építeni, melynek a neve Industron lett, amely potomach fejlett technológiáján alapult.

1560.: Industron megszállása: Évekkel később potomach ellencsapást intézett Industron ellen. Az industroniak keményen harcoltak, de Potomach erősebb volt. Végül Industront visszafoglalták, azonban nem írtottak ki mindenkit. A már ott lévő lakosokra alapozták a város további fejlődését. A teljes lakosságtól feltétlen hűséget követeltek, Industront a rabszolgájukká tették.

cc. 1600-tól: Industron átállítása: Mivel Voräthrum holdja azonban Lilieth istennő tulajdon teste, azon keresztül ő folyamatosan kiterjesztette hatalmát az Industroniakra, eltérítette, eltorzította lelküket, megváltoztatta zenéjüket, Voräthrum felé fordította hűségüket. Így hosszú évek folytán de Industron furcsa átfedése lett Nephoween és Potomach lakosságának. Egy szürke zóna, amely látszólag fenntartja a hűségét Potomachnak, titkon azonban Voräthrum malmára hajtja a vizet, ahol csak tudja.

1613.: A Csontsziget felfedezés: A Pokol Kapuinak megnyitásakor vérré és savvá változott a tengerek és óceánokból sok titokzatos csontsziget emelkedett ki, ám ezek jó része a Pokoli Idők elmúltával visszahúzódott a víz alá. Ámde valahol Vorährum délnyugati partjaitól nyugatra az óceánon egy hatalmas fontosságú titkot rejtőző ilyen sziget a felszín felett maradt. Egy csapat világjáró kalandozó, egy bizonyos Thunder Cityből származó Rogar Chromeass vezetésével egy rejtett tekercsre lelt a sziget egyik barlangjában. A tekercs a Metál eltűnésének titkát tartalmazta, s ezt rögtön Gara-Naumban a Szent Tanács elé vitték. Úgy tartják, hogy az Óceánok mélyén rejtőző Elődök vagy maguk a Titánok készítették ezt a tekercset.

1618.: A Zaghetrisi Ediktum: Miután a Szent Inkvizició mindenkit kivégzett aki tudott a Metál eltünésének titkáról a Szent Tanács egy gyűlést szervezett Voräthrum vezetőivel a Zeghetrisi kráterben (kivéve Barbaria törzseinek vezetőit). A Szent Tanács elmagyarázta az egybegyűlteknek, hogy az ősi tekercs szerint Metallicös Barbaria területére zuhant a Metalokalipszis végeztével mikor megsemmisült s ezen a hatalmas területen szóróddtak szét testének darabjai. Ezen okból a Baharut sivatag, a Paweram hegység s az attól északra húzódó területek (tehát egész Barbaria) egész Voräthrumon a Metál igazi, hamisíthatatlan, központi forrása. De mivel a Metál nyers, kemény, zord és vad; azzal, hogy a barbár törzsekkel szövetség alakult ki s megkezdődött a civilizálódás a Metál igazi esszenciája eltünőben van. A Zaghetrisi Ediktum arról szólt, hogy a Szikla hatalmainak vezetői megegyeztek abban, hogy titkon közös céljuk lesz (akármilyen ellentétek is dúljanak közöttük) a Baharut sivatagot mindenkoron barbarizmusban és civilizálatlanságban tartani. Erről csak a világ legfontosabb vezetői fognak tudni, mindig valami mondva csinált indokkal indítanak majd háborút a barbárok ellen, titkos ügynököket küldenek a civilizáció felé tett lépések szabotálására és hasonlók.
Nagash
 GM, 349 posts
Tue 1 Jan 2013
at 19:01
Re: Age of Metal világleírás - Történelem v3.0
Az Új Világrend Kora

Gara-Naum megalapítása szerint:
1619.: A Technológiai Inkvizició megalapulása: A Szent Tanács a Szent Inkvizició mellett megalapított egy másik, attól független szervezetet a Technológiai Inkviziciót. Ennek a titkosügynökökből álló szervezetnek egy célja volt, hogy Barbariát civilizálatlanságban tartsák és ehhez minden eszközt felhasználhattak. Doktrináik közt az egyik főbb cél volt a technikai fejlődés akadályozása illetve az új technológiai eszközök távoltartása a területtől.

1620.: A Banarriosi Csapás: A Zaghetrisi szövetség első célpontja Baharrios volt a Baharut sivatag legnagyobb, központi városa. Brutális, kicsi de gyors rohamcsapatokban támadták meg a várost Ghara-Naumi, a végtelen utak földjei, nephoweeni és kratorgothi csapatok. A háború pár hétig tartott csak, de a tervszerű, koncentrált és gyors csapásokkal lerombolták a várost és valósággal lemészárolták a lakosságot. A Baharut sivatag ezek után hónapok alatt újra teljes barbarizmusba fulladt, a baharutiakkal való szövetség azonnal felbomlott.
És a Metál visszatért Voräthrumra.

1629.: A Lebegő Város érkezése: A több mint száz éve tartó háború már teljesen elpusztította Zyxonia kontinensét. Nyugat Zyxonia teljes egészében potomachi fennhatóság alá került, Kelet-Zyxonia teljes egésze pedig borzalmas csatatér. Miután sikerült teljes Nyugat-Zyxoniát biztosítaniuk a potomachiak Új Potomachról egy lebegő várost hoztak a félkontinens fölé. A hatalmas technológiai vívmány uralkodott a terület felett, alant pedig bázisokat és városokat kezdtek létrehozni az agymosott voräthrumi klónokkal és droidokkal. A Nyugat Zyxonián elhelyezkedő Potomachi települések összességét illetve a félkontinens felett lebegő óriásvárost nevezték ezentúl Potomachi Hegemóniának.

1635.: A Technológiai Inkvizició megszüntetése és a Szakadár Rend kialakulása: A Lebegő Város érkezése végül meggyőzte a Szent Tanácsot, hogy Potomach még a Metál erejével felszerelkezve is fölénnyel rendelkezik technológiája miatt. Bár az Ediktumut felbontani nem merték, mert az könnyen a Metál újboli eltűnéséhez és így Voräthrum legerősebb fegyverének megsemmisüléséhez vezethet. A Technológiai Inkvizició felbontását azonban meglépték, hogy a radikális technológia ellenességet megszüntessék. Ezzel azonban nem mindenki értett egyet.
Inkvizitorok egy csoportja, Javien di'Tantaros inkvizitor vezetésével fellázadt a Szent Tanács döntése ellen. Elhagyták Gara-Naumot és délen a Démoni Vidék határán elfoglaltak egy várost, amely a világégés során semmisült meg. Itt létrehoztak egy várost, amely a megszüntetett inkvizició szakadár rendjének központja lett. A Rend vezetőjévé Tantaros vált. A várost Striktoniának nevezték el. Innentől kezdve a Szakadár Rend nem válogatott az eszközökben, radikális technológiaellenes hozzáállásával titokban működött tovább, hogy a kontinensről száműzzön minden fejlett eszközt.

1650.: Isteni manifesztáció és a Zyxoniai Háború vége: Egyesek szerint Metallicös volt az a jelenés, amely a Zyxoniai Háború legvéresebb csatájának közepette öltött testet. Mennydörgő szavaival úgy tüzelte fel a voräthrumi seregeket, mint még soha senki. A zenészeknek, varázslóknak s papoknak elképzelhetetlen hatalmat, a harcosoknak kifogyhatatlan lelkesedést s erőt adott. Mindez elég volt ahhoz, hogy a voräthrumi csapatok visszaszorítsák Potomachot egészen a kontinens nyugati részére. Ezzel véget ért a háború s a testet öltött isten megígérte az egybegyűlteknek, hogyha majd végérvényesen legyőzik a Potomachiakat elérkezik a Metál új kora.

1651-től.: Állóháború: A Nagy Zyxoniai háború talán véget ért, de a potomachiak elleni koránt sem, ám nyílt összecsapás helyett egy állóháború alakult ki. A kontinens keleti partjai mentén kialakult frontoknál sziklai csapatok állomásoznak, míg Kelet Zyxonia egy a háborúban lepusztult Techno-barbár pusztulattá változott. Mind a két fél gyűjtögeti az erejét.

cc. 1670.: Az Új Dimenzió felfedezése: Ebből az időböl vannak az első feljegyzések arra, hogy felfedezték az új dimenziót. Mágiával illetve a Zene Hatalmával tudták megnyitni a dimenziókaput, s így tehetséges zenészeket kényszerítettek át Voräthrumra az újonnan felfedezett világról, a Földről. Új zene jelent meg, ami hatalmasnak és izgalmasnak bizonyult, új hősök, új hangszerek.

1700.: JELENKOR