Age of Metal világleírás - Rendek, klánok, törzsek, szekták.   Posted by Nagash.Group: 0
Nagash
 GM, 370 posts
Thu 3 Jan 2013
at 09:26
Age of Metal világleírás - Rendek, klánok, törzsek, szekták
Sárkányutód Lovagrendek

Óceán Lelkének Kolostora

Neeshal hitének központja egy kis sziget, az Északi Vidéktől nyugatra, mérföldekre az Óceánon. Ez egy sziklás, sűrű erdőkkel tarkított földpont a térképen. Itt, az egyetlen hegy csúcsán helyezkedik el az Óceán Lelkének Kolostora. Az itt élő sárkányutód harcos szerzetesek leginkább a hajózásra és a vizi hadászatra vannak specializálva. Nem is csoda, hiszen Erőd Kolostorjukat Beldär hívei gyakorta ostromolják is, de a hely, a földrajzi adottságainak köszönhetően szinte bevehetetlen. Az Óceán Lelkének Kolostorának szerzetesei is gyakorta szállnak hajóra, hogy az Északi Vidék falvai mentén portyázzanak és háborút viseljenek Ragnarock népével.

A többi Sárkányutód kolostorral szemben ők kevésbé lovagias rend, sokan inkább tekintik őket magasztos kalózoknak. Az itt élő Sárkányutódok igazi tengeri kígyók módjára tudnak közlekedni a víz alatt és gyöngyhalászattal, illetve annak kereskedelmével tartják fent magukat többek között. Neeshal harcosai híresek arról, hogy könnyű pikkely és bőrvértjeiket igazgyöngyerakással díszítik, illetve halcsontokkal, kagylókkal és hasonló motívumokkal. Kedvelt fegyvereik a rövidebb, de tömzsi pengék, kisebb pajzsok, szigonyok, kisebb kézifegyverek.

A Fagyott Vércsepp Rendje

Ennek a Rendnek a rendháza Gleccserföld déli részén található egy magas hegység csúcsán. A környék mindig sűrű hófúvásokba és ködbe burkolódzik, a Rendház elérése igencsak embertpróbáló feladat.

A Rend lovagjai alaposan hozzáedződtek a fagyos körülményekhez és elképesztő ideig képesek túlélni ilyen helyen. Ez a sárkányutódok hideg vérét tekintve egészen hihetetlen tulajdonság. Egyes feltételezések szerint kifejlesztettek olyan technikákat, amellyel hozzáedzették pikkelyeiket a hideg időhöz és képesek akaratuknak megfelelően növelni testhőmérsékletüket. Az mindenesetre tény, hogy ezeknek a sárkányutódoknak a bőre világos: rózsaszínes, szürkés vagy egészen fehéres. Emellett teljesen fehér páncélokat hordanak, amelyeket vörös, vércsepp alakú rubintokkal díszítenek. A díszítések ellenére is, sokszoros hatékonysággal képesek elrejtőzni havas tájakon.

Nem ismeretes olyan tény, hogy A Fagyott Vércsepp Rendje valaha is hadba indult volna. Volt már alkalom, hogy Rendjük környékén érte őket támadás, ekkor kis csapatokban, meglepetésszerűen támadna, kegyetlen hatékonysággal végeztek támadóikkal.

A Rend kóbor lovagokat szokott útjára ereszteni, akik vándorolnak szerte a kontinensen. Ezek nagyon szűkszavú egyének, leginkább maguknak való, elmélkedő, befele fordult személyiségek. Senki nem tudja a Rend által elrendelt kalandozások okát, de sejthető, hogy Iätshunary Holdrubintját kutatják.

A Titkos Tűz Rendje

Ez a lovagrend Igniridulhoz hű és Rendháza a Démoni Vidék északnyugati részén található egy szunnyadó vulkán, a Hamu Hegy kürtőjében. A rend tagjai próbálnak erőt meríteni a tűz ilyetén közelségéből és ebből táplálni Belső Tüzüket. A lovagok naponta órákat töltenek meditációval és még többet gyakorlással. Azt mondják, a csatatéren vad harcosok, leginkább mindent letaroló lovasrohamukról híresek. Kifejezetten félelmetes látvány, ahogy a sárkányszerű, taréjos gyíklovagok még a szájukból lehelt tűzzel is tisztítják maguk elött a terepet, miközben a hamuvá égetett földeken keresztül rontanak át a túlélő csapatokon.

Személyiségükben rendszerint komorak és olyanok, akik bármelyik pillanatban dühben törnének ki, ha nem volnának képesek erős akaraterejükkel kordában tartani indulataikat. Valóban tényleg valami hasonlóról van szó. A dühöt egy hasznos faktornak tartják, ami erőt ad nekik a harcban.

Páncéljuk rendszerint sötét, sokszor fekete, amelyet vörös láng motívumokkal díszítenek. Sisakjaik Igniridul vaskos állkapcsos sárkányfejét ábrázolják.

A Rend rendszeresen visel hadat a Démoni Vidéken portyázó démonhordák ellen, de ismeretes, hogy csapataikat gyakorta állítják más államok szolgálatába is. Pontos céljaik nem ismeretesek, elzárkózó és meditatív a rend. Úgy tudni, hogy vizsgálják a régi korokat, főleg a Metalokalipszis körüli mitológiai időket.

Lánghordozók Rendje

Igniridul ezen rendjének rendháza a Paweram hegység délnyugati szirtjei között helyezkedik el. Lovagjai teljes fegyelem és önmegtartóztatásban élik az életüket. Igniridul korai, dühöngő tetteit intő példaként tekintik, későbbi önkontrollját pedig követendőként.

Ódzkodnak a felesleges vérontástól, de elfogadottnak tartják a szükséges ölést. Akaraterejüket és hitüket józan, mindennapi munkával és közös istentiszteletekkel erősbítik. Egyszerű fém páncéljaikat vörös palástokkal, díszruhákkal díszítik, amelyekre gyakorta egy fekete sárkány szimbólumot festenek. Lándzsáikra, kopjáikra is hasonló zászlókat raknak.

A lovagi harcmodor minden területén egyaránt képezik magukat, legyen szó akár nehézlovas harcról, kézifegyveres harcról, pajzsharcról, íjászatról. Fegyvereiket a Gara-Naumi Államszövetségnek ajánlották fel és az államokban rendezett lovagi tornákon gyakorta szerepelnek is. Többször előfordult már, hogy a Keleti Városállamokbéli tornákon is részt vettek. Győzelmi kupáikat nagy becsben tartják, hiszen minden alkalommal tisztességes harcban szerezték meg azokat.

Rendházuk belső csarnokában egy örökkön égő hatalmas lángtartó áll, amelyben úgy tartják, hogy magának Igniridulnak a tüze ég. Ezt a tüzet örökkön táplálják és ha tornára, diplomáciai útra, expedicióra vagy háborúba mennek, mindig a csapattal tart egy magas rangú lovag, a Fáklyahordozó, akinek az a végtelen megtiszteltetése, hogy hordozhatja Igniridul lángját, amelyet soha nem hagyhat kialudni. Ez nagy szégyen volna.

Vaslovagok

A Vaslovagok Ferrunigena hívei, kolostorerődjük pedig a Paweram hegység délnyugati részén található, de már inkább közelebb a Baharut sivataghoz. Erődjük magas és vaskos falú, közel bevehetetlen építmény a szirtek között. Körülötte a hegyeket bányák pettyezik, ahol az erőd rabszolgái dolgoznak, vasércet bányásznak, amelyet aztán az erődben dolgoznak fel.

A Vaslovagok rideg és könyörtelen harcosok. Ellenségeik lélektelen vasgyíkoknak nevezik őket. A barátjaik is. Szövetségeseiket rendszerint a saját érdekeiknek megfelelően válogatják meg, portyáik alkalmával pedig gyakorta fosztogatnak és fognak rabszolgákat, úgy vélik ez tökéletes jussuk a háborúk során.

Igen képzettek nagy, vaskos, teljesen zárt nehézvértek használatában, illetve kétkezes vagy szálfegyverekkel történő harcban. Rendjükben minden lovag képzett kovács, maga készíti minden páncélját és fegyverét. Fegyvereik és páncéljaik dísztelenek és egyszerűek. Nagy gondot fordítanak az újoncok alapos kiképzésére. A hosszú, évekig tartó kiképzés során kemény munkával és kegyetlen feladatokkal ölnek ki a leendő lovagokbók minden érzelmet és gyengeséget. Hitük szerint lelküket ugyanúgy meg kell acélozni, ahogy a testüket.

Gyakorta kereskednek ércekkel, illetve már feldolgozott fémmel vagy kész páncélokkal, fegyverekkel. Legtöbben zsoldosoknak tartják őket, hiszen tulajdonképpen azok is. Minden esetben annak az oldalára állnak, aki többet kínál nekik, bár ez nem feltétlenül pénz. Gyakran egyes információkért, különleges ércekért vagy ígéretes tanoncokért is meg lehet vásárolni a rend fegyvereseit.

Masinatudók Rendje

Egy nagyon különleges lovagrend, nem csak a nevét, de világnézetét is tekintve. Ferrunigena hívei, és a Végtelen Utak Földjének központi, sivatagos területén áll erődjük egy homokkő alakzat belső részében. A természetes kő igen nehézzé teszi az erőd ostromát, amely azonban igen gyakorta történik, nem csak a Végtelen Utak Földjén gyakora bandita és démontámadások miatt, de Strictoniai inkviziciós erők is gyakorta támadják a rendet.

Ennek az oka az, hogy a Masinatudók szinte az egyetlen olyan sárkányutód lovagrend, amely az újabb technológiák felé fordult, szemben a többivel, amelyeknél rendszerint a legbonyolultabb technika a nyílpuska. A Masinatudók azonban Ferrunigena azon aspektusát imádják, amely az újító szellemet takarja. Lovagjaik gyakorta mérnökök is egyetemben, és rendszeresen utaznak a Végtelen Utak Földjének nagyobb városaiba, hogy Henrick Danielus papjaitól tanuljanak vagy Algeron-Ulyessbe, hogy megismerhessék az ottani fejlesztéseket. A szóbeszéd úgy tartja, hogy néhány expediciót még Destropus felé is indítottak.

Erődjük ostromvédelmi rendszerei is újabb technológiákkal van megerősítve és nem ismeretlen tény az sem, hogy a lovagok lovak helyett motorokon vagy mechanikus paripákon közlekednek. Kard helyett gyakorta viselnek pisztolyt és páncéljukat is fejlettebb alapokon készítik el. Egyes mítoszok szerint a Rend nagyjai magát az erődöt is készítenek átalakítani, hogy az mechanikus póklábakon emelkedjen majd fel valamikor s biztosabb helyre költözzön, ahol a Rend messze a támadásoktól végre nyugalomban folytathatja majd munkáját.

A Masinatudókat gyakorta kevésbé érdeklik az átlagos lovagi értékek és inkább koncentrálnak tanulmányaikra, de amennyiben a szükség úgy kívánja, ők is képesek oly bátran és eltökélten viselkedni, mint bármely Lánghordozó.

A Tizenkét Sárkányfióka Rendje

Loralys hitű rendház, amelynek a központja Gara-Naumban található. Lovagjai eltökélt vigyázói a népnek, megvédik Gara-Naum lakosságát mind a hétköznapokban, mind háború idején harcba vonulnak értük. Különleges rend, nem csak sárkányutódokat, de embereket és más fajúakat is fogadnak rendjükbe, akiről úgy vélik, hogy megfelelő erkölcsi értékekkel rendelkezik. Megannyi női lovagot is felsorakoztatnak.

Hatalmas várukat egy 12 szögű fal veszi körül, melynek mindegyik bástyáján Loralys egy sárkányfiókájának gigantikus szobra van kifaragva kőböl. A lovagok páncéljaikat zöld ruhákkal, köntösökkel, palásttal, fegyvereiket zöld zászlókkal, kendőkkel, díszítésekkel ékítik.

A klasszikus lovagi harcmodorban járatosak, előszeretettel vesznek részt s rendeznek lovagi tornákat, ahol bizonyíthatják, hogy hűen védelmezik a népet, amely mellett felesküdtek. Rendházukba gyakorta mennek betegek és sebesültek is, mivel A Tizenkét Sárkányfióka Rendje híres gyógyítóiról is. A Rend gyakorta küld ki expediciókat, hogy Loralys többi tojását kutassák. Azt mondják a rendház belső csarnokában, egy hatalmas emelvényen néhány ilyen tojás ki van már állítva, amelyeket a lovagok tisztelnek és gondoznak, reménykedve, hogy Loralys egy gyermeke tiszteli majd meg belőle őket.

A Zöld Pikkelyek

Ez a Loralys hitű rendnek a rendháza a Paweram hegység délkeleti részén helyezkedik el, közel a Keleti Városállamokhoz. Remek páncéljairól és pajzsairól híres rend. Kitünő kovácsokkal rendelkeznek és ők készítik a kontinens legjobb pikkelyvértjeit (fém pikkelyvérteket) és rákozott páncéljait. Speciális fémmegmunkálási és páncélkovácsolási technikákkal rendelkeznek, nehézpáncéljaik amilyen ellenállóak, olyan rugalmasak is. Szintén különeges, pikkely alakú, rákozott, csipkés szélű és egyéb speciális pajzsokat is készítenek, amelyekkel remekül tudnak bánni. Pajzsaikkal gyakran lefegyverezni, vagy végezni is képesek ellenfeleikkel.
Magas minőségű felszereléseikkel nem ritkán kereskednek is, de mivel magas árat kérnek munkáikért, ezért nem túl sok kerül ki árújukból a rendház falai közül.

A Zöld Pikkelyek nem egy elkötelezett lovagrend, inkább zsoldosoknak mondhatóak. Azonban belső erkölcsi kódexüknek (A Smaragdpikkely Kódexnek) megfelelően járnak el, így ha annak egy felajánlás nem felel meg, semmilyen ellenszolgáltatás nem győzheti meg őket. A külvilág meglehetősen kiismerhetetlen és elzárkózott rendnek tekinti őket, de ugyanakkor emelkedettnek is (mások gőgösnek nevezik őket).

Harcmodorukban a védekező technikákon kívül az ostromvédelemben is rendkívül jól mozognak, stratégiáik messze földön híres módszereket ismernek a hosszú idejű ostromok kivédéseiben.

A Szirt Rendje

A Paweram központi részén, délre található ez a Balzur Wam hívő rendház. A hegység egyik különlegesen magas csúcsán helyezkedik el a várkastély, amelynek egy része magából a csupasz sziklából van kivájva. Úgy tartják, hogy ez az a hegy, ahol Balzur Wam kővé vált és a sárkány saját testének része a rendház is.

A Lovagrend tagjai igazi elit harcosok. Nem páncéljuk vagy fegyverzetük miatt, hanem azért mert magasfokú taktikai és stratégiai tudással rendelkeznek. Magasrangú lovagjaik a kontinens legjobb hadvezérei közé tartoznak, a rend harcosai pedig kiképzésüknek és hitüknek köszönhetően annyira fegyelmezettek, hogy a stratégiák szinte mindig, probléma nélkül hajtódnak végre. Persze ehhez végeérhetetlen gyakorlatozásra van szükségük. Ők a szervezett hadászat mintaképei. A lovagok kizárólag parancsra cselekszenek, akárcsak a sakkbábúk. Fegyvereiket és páncéljaikat szürke és kék színekkel díszítik és hasonló színű ruhákat, lobogókat viselnek.

A Rend jó néhány bányát is fennt tart a rendház körül, ahol a Paweram hegység értékes ásványait bányásszák. Híresek ékszerészeikről, akik a csiszolt drágakövekkel díszítik a páncélokat és fegyvereket. A Rend ugyanilyen híres épitészeikről és kőfaragóikról is, amelyeknek többek között a rend sziklából faragott várkastélya köszönhető. Előfordul, hogy államok vagy gazdag személyek felbérelik eme mesterembereiket.

A Szirt Rendje általában nem tartozik állandó hűséggel egyik államnak sem, de gyakorta menetelnek le Barbariába, hogy hadat viseljenek az ottani barbár törzsekkel, kordában tartva azok fenyegetéseit.

Az Örző Szem Rendháza

Különleges rendház, erődkolostoraik több állam városaiban megtalálhatóak, főként Gara-Naumban, a Keleti Városállamokban és néhol Specorusban. Balzur Wam hívei. Lovagjaik jól képzett városi őrök, akik a rendfenntartásban segédkeznek rendszerint egyes városok városőrségeinek. Inkább a gyalogos harcmodorban képzettek, kardokkal, lándzsákkal és pajzsokkal tanulnak meg harcolni kisebb csoportokban. Teljes, ezüsttel futtatott vértezetet és aranyszínű palástot hordanak. Vértjüket a Rend szimbóluma: egy ametiszt színű (vagy ténylegesen ametisztből faragott) gyíkszem díszíti.

Ők mindig a helyi törvényeknek a tudói és híresek igazságosságukról. Az emberek rendszerint azért kedvelik (vagy gyűlölik) őket, mert nem ártják bele magukat a helyi politikai csatározásokba, kizárólag az írott törvényt tartatják be. Egyes helyeken bírói szerepet is betöltenek, így az erődkolostoraik gyakorta tárgyalásoknak is a színhelyei, és nem ritkán börtön-kazamatákat is tartalmaznak.

A Fekete Szarv Lovagrend

A rendházuk a Paweram legnyugatibb részén található, egészen a nephoweeni tengeröböl mellett. A rend várának alapjául szolgáló magas szirtek alatt csapkodja a sziklafalat a tenger. A vár magas tornyai és falai mind fekete kőböl épültek. A várkastély falai között hatalmas temetők húzódnak, ahol nem csak a rend halottai nyugszanak, de távoli tájakról is szállítanak oda elhúnytakat, mert úgy tartják, hogy a Fekete Szarvnál senki sem gondoskodik jobban és biztosabban a nyugalmukról.

A rend fekete lovagjai is messze földön hírhedtek. Páncéljukat feketére olajozzák, hasonló színű ruhákat, lobogókat hordanak, melyen fehér körvonalakkal dereng Phasmaryus összetekeredett, szarvas alakja, amint az alvilágban alszik. Pusztító, kétkezes fegyverekkel bánnak a legjobban, hosszú éveken keresztül tanulják, hogyan lehet a csatamezőn a leghatékonyabban pusztítani. Megveti az olyan kicsinségeket mint a párbaj vagy a lovagi tornák, ők az ölésre, az igazi harcra termettek. Úgy tartják, hogy a harcot és a gyilkolást nem lehet elpocsékolni akárkire, csak arra érdemes ellenfélre. Sok olyan történet kering, ahol egy Fekete Szar lovagra támadtak olyanok, akiket az nem látott halálra érdemesnek, s csak megnyomorított túlélőket hagyott maga után.

Politikai csatározásokban ritkán vesznek részt, de Nephoween és Kratorgoth számára szokták haderejüket biztosítani. Ám ha a két fél egymással kerül szembe, akkor pártatlanok maradnak.

A Sárkányfonál Kolostora

Nem a klasszikus értelemben vett lovagrend. Ahys'Ze Yiront tisztelik, kolostorerődjük pedig a Paweram hegység északkeleti részén található, közel Specorushoz, a hegység mélyebb területein. A kolostor köré egy város épült, amelynek lakosait a rend maga igazgatja. Teljesen elzárt település, csak kereskedelmi kapcsolatot tart fent Specorussal.

Maga a kolostor gyakorta vesz fel újoncokat a városukból. Elmélyült napi meditáció és folyamatos gyakorlatozás jellemzi őket, ami teljes embert (és sárkányutódot) kíván. A legtöbb lovaggal ellentétben legnagyobb erősségük a páncélozatlan pusztakezes harc, amelyet művészi szintre fejlesztettek. Ezen kívül a legváltozatosabb, egzotikus fegyverekkel is tanulnak vívni. Úgy hiszik, a mozdulatok tökéletességének csiszolása is a belső harmónia elérésének módja.

Tanulnak lovasharcot is, illetve készítenek nehézvérteket (bár ezek nem annyira zártak, mint általában a lovagi páncélok). A kolostorerőd és a város gyakorta kerül támadás alá a hegyben portyázó szörnyek, banditák, barbárok és egyéb veszélyek által. Ilyenkor a kolostor lovagjai bizonyítják rátermettségüket.

A Csillagok Fényének Kolostora

Ezen Idalmyr hitű rendház a Paweram hegységben található, valamivel Nyugatabbra a Zagethris krátertől. Egy magas szirtre épült a kolostor, olyan magasra, ahol már állítólag soha nincsenek felhők és mindig láthatóan a csillagok. A magas falú épület inkább kastély, mintsem kolostor.

Az itt élő lovagok tudósok is egyben. A kolostor központi tornyában található híres könyvtáruk, ami állítólag az egész tornyot kitölti. Éjt-nappallá téve kutatnak, rendszerezik és gyűjtik be a tudást. Bölcs öregjeiket nagy becsben tartják. Mindezzel együtt lovagok is. Páncéljaikat a csillagos éghez hasonlatosan díszítik apró hegyikristályokkal, hozzá hófehér és kék díszítésű ruhákat, lobogókat hordanak.

This message was last edited by the GM at 21:45, Sun 20 Jan 2013.

Nagash
 GM, 371 posts
Thu 3 Jan 2013
at 15:09
Re: Age of Metal világleírás - Rendek, klánok, törzsek, szekták
Elf lovagrendek

Vérvörös Sárkányok Lovagrendje

Nemeasia belterületén helyezkedik el Y'an Isshil vára. Ez a hófehér kőböl épült vár ad otthont a Vérvörös Sárkányok Lovagrendjének, akik Iätshunary sárkányt tisztelik.

Alaposan képzett lovagokról van szó, akik a páncélos és lovas harc valóságos művészetét alakították ki. Harctéren kis, ütőképes csapatokban harcolnak. Fegyvereiket és páncéljaikat világos, vagy egészen fehér fémből készítik, amelyet gyakorta díszítenek élénk vörössel vagy rubintokkal. Sárkánymotívumok is gyakran megtalálhatóak rajtuk.

A lovagrend rendkívül zárt közösség, csak nagyon alapos próbák kiálása után (melyekben Iätshunary iránti eltökéltségüket is bizonyítják) hajlandóak csak új tanoncokat felvenni.

A kívülállók számára gyakorta érthetetlen belső erkölcsi rend szerint működik a lovagrend, de Holdrubint felkutatására irányuló expediciókat mindig támogatni szokták, sőt gyakorta maguk is indítanak ilyeneket.

This message was last edited by the GM at 10:36, Mon 07 Jan 2013.

Nagash
 GM, 392 posts
Wed 9 Jan 2013
at 13:49
Re: Age of Metal világleírás - Rendek, klánok, törzsek, szekták
Vallási szekták

Árnysuttogók

Ez a vallási szekta Zhoolasyrt imádó egyik legelterjedtebb csoportosulás Industronon. Gyülekezőhelyeik a bolyvároskomplexum és egyéb környező létesítmények mélyén, elfeledett helyeken találhatóak. Itt rendszerint műtők és műszerv raktárak is találhatóak, hogy megfelelőképp kiemelkedett tagjaikat adott esetben kibernizálni is tudják.

Soraik között sok az orvgyilkos, a kiber-orvgyilkos. Esek gyülekezőhelyeik harci-templomokká vannak kialakítva, ahol a tagok kedvükre gyakorolhatják harci tudásukat, gyilkos módszereiket. A szekta eltökélt célja, hogy a potomachi elnyomást leverjék és zsarnokaikkal csendben végezzenek. A pletyka úgy tartja, hogy egy alkalommal már egy igazi potomachi idegennel is sikerült végeznie a szektának, de ez egyelőre nem több szóbeszédnél.

Dogmáik szerint a megfelelő áldozat vérének kiontása kedves Zoolasyrnak, ezért előfordult már, hogy magasrangú vezetőket cibáltak le harci-templomaikba, ahol rituálék keretei között végeztek a szerencsétlennel.
Nagash
 GM, 395 posts
Fri 18 Jan 2013
at 10:00
Re: Age of Metal világleírás - Rendek, klánok, törzsek, szekták
Sárkányutód törzsek

Hamvak fiai törzs

Ez a törzs a Barbár sztyeppék délnyugati részén él, közel Kratogroth határához és a Paweram hegység lábaihoz. Itt sűrű, meleg éghajlati erdőségekben élnek, Igniridult tisztelve.

A Hamvak fiai egy nomád törzs, kunyhókban élnek szerte a területükön és szoros kötelék fűzi össze kisebb településeiket, legyenek azok akár az erdőségekben, akár a Paweram hegyság lábait képező sziklákon. Közös szertartások és gyűlések erősbítik összetartásukat és hitüket, amelyek nem csak kisebb falvak szintjén történnek, de gyakorta az egész törzs összejön, hogy tudást, történeteket cseréljenek.

Harcosaik kegyetlen gerillaharcosok, fegyverzetük bár kezdetleges (kőélű lándzsák, pikkelypajzsok, fúvócsövek), a területükön könnyedén végeznek bármilyen betolakodóval. A csapdaállítás és méregkeverés mesterei is, jól értenek a természetjáráshoz, vadászathoz.

Berkeikben kevés olyan sárkányutód él, aki különleges képességet fejlesztett ki magában, de az igazi tűzfújásra képeseket nagy becsben tartják. Ők gyakorta sámánok vagy törzsfőnökök.

Kőlányok

A barbár sztyeppék északi részén lakó amazon törzs. Sűrű, mocsaras erdőkben helyezkedik el a falujuk, és kizárólag nőstény nemű sárkányutódokat számlálnak. Matriarchális társadalomban élő nomád törzs. Loralyst és porontyait imádják bálványok formájában. A vadon- (főként a mocsár-)járás mesterei. Remek vadászok és íjászok.

Rendelkeznek egy külön belső kaszttal, a Maghozókkal, akik különlegesen képzett és rendkívül tehetséges fejvadásznők. Egyetlen feladatuk, hogy járják a vidéket (sokszor messzebbre elkalandoznak a Barbár Sztyeppéktől) és sárkányutód hímeket rabolnak el a törzsükbe, hogy azok nőstényeiket megtermékenyítsék s így szaporítsák törzsüket. Hogy utána az elrabolt vagy újszülött hímekkel mi történik azt senki nem tudja.

A Csontgyűjtők

Phasmaryus hitű törzs, amely Kratogroth területén, a Sötét Erdőségben él. Ezeknek a sárkányutódoknak a pikkelyei nagyon sötét zöldek, majdnem feketék. Hitük szerint legyőzött ellenfelük testében lakozik annak az ereje. Ez egy kannibál törzs, gyakorta tartanak lakomákat, ahol rituálisan fogyasztják el legyőzött ellenfeleiknek a szerveit.

Nevűk onnan ered, hogy a legyőzött ellenfelek csontjait magukon viselik. Ebből gyakorta kezdetleges páncélokat is készítenek, illetve fegyvereiket is ezekből faragják, de legmarkánsabb ismertetőjegyük a környéken élő Ködi Szarvasgyík koponyája, amelyet maszkként viselnek az arcukon, fejük búbján a lény hátranyúló, csavart szarvaival. Rendkívül veszedelmes törzs, minden területükre tévedőt elpusztítanak, közelharcban pedig igazi ördögök.

This message was last edited by the GM at 02:26, Sun 20 Jan 2013.