Age of Metal világleírás - Vallások.   Posted by Nagash.Group: 0
Nagash
 GM, 167 posts
Tue 25 Oct 2011
at 22:15
Age of Metal világleírás - Vallások
Voräthrum vallásai:

Az Árnyak nővérei
- Celestia
- Lilieth/Luna-Il'eth
- Glacia

Metallicös leszármazottai
- Flammo
- Steelia
- Henrick Danielus

A Pokol Démonai
- Uranicus
- Melphegor
- Mortis
- Saliam
- Brubagh

Északi Istenek
- Ragnarock
- Larna
- Zhärr
- Nyma
- Beldär

Sárkányhit
- Neeshal a Tengerisárkány
- Iätshunary a Holdrubint hordozója
- Igniridul a Belső Láng
- Ferrunigena a Vassárkány
- Zhoolasyr avagy Projekt ZX128
- Loralys a Sárkányanya
- Balzhur Wam a Sziklaszív
- Phasmaryus a Lélekgyüjtő
- Ahys'Ze Yiron a Harmónia
- Idalmyr a Csillagok Bölcsessége

Elízia gyermekei
- Elízia
- Koriiplani
- Angus
- Arlana
- Sainrith
- Kieran
- Eileen, Ciar, Moira és Maura
- Lothanai

A Lázadó Hármas
- Torz Nővér
- Csók
- Fekete Szombat

A Fiatal Istencsalád
- Gambaro
- Areania
- Wäreghis
- Armagenos
- Kalean

Noulo a mindenek anathémája

Nukleosz a Káosz istene

Titánhitek

This message was last edited by the GM at 14:29, Sun 27 Jan 2013.

Nagash
 GM, 213 posts
Tue 8 May 2012
at 12:05
Re: Age of Metal világleírás - Vallások
Az Árnyak Nővérei

Celestia

Voräthrum legősibb istennője. Előéletét még az ősi mitológia sem taglalja, de annyit tudni lehet, hogy potomaci istennő volt, Sepriac isten felesége. Együtt uralkodtak a távoli világ felett békében és harmóniában, addig míg ezt az idillt Metallicös érkezése meg nem törte. Az ősistenség megölte Celestia férjét, a nőt pedig tulajdon testébe zárva vitte vissza Voräthrumra, hogy csodálatos hangjával életet lehelljen a Metallicös teremtette világra.

Ez korokon keresztül zajlott így, míg az új élőholt létre kélt Sepriac eljött Voräthrumra, hogy busszút álljon. Celestia kétségbeesetten látta, hogy férje mivé lett. A két elborult főisten titáni harcba kezdett, de Celestia ennek véget akart vetni. A valaha létező legcsodálatosabb énekhanggal pusztította el a két isten testét, de ennek megfizette az árát. Hangja milliárdnyi apró szilánkra tört és szétszóródott a világon.

Celestia látva a pusztulást, a megsemmisült világokat és a megannyi veszteséget felemelkedett az égbe és egy néma, fényes csillaggá formálta testét. Ezentúl innen figyelte Voräthrum világát.

Celestia egyháza

Celestia kultuszai közül az első volt, ami az összes vallás közül először bontakozott ki Voräthrumon.
Ez a Csillagistennő szektája.

A szektának nincsen központja. Elszórva, szerény körülmények között élnek a papnők. A nagyobb, elfogadóbb városokban (gara-naumi szövetség államai, egyes keleti városállamok, Gleccserföld, Nephoween) léteznek szentélyeik, másutt azonban rejtett szentélyeket üzemeltetnek kórházakban, barlangokban, bordélyházak alatt és egyéb titkos helyeken. A papnők nem túl harciasak, megvédik magukat ha kell, de alapvetően a gyógyítás áll tevékenységük központjában, ezért kell gyakorta elrejteniük szentélyeiket. A Celestia kultusznak sok ellensége van, mivel papnőit gyengének és elesettnek gondolják, de ez valójában mégsincs így.

A kultusz alapítói lefektették az alapelveket, miszerint Celestia követői kizárólag nők lehetnek és egész életüket azok megsegítésére kell szentelniük akik segítik a világ előrehaladását. Celestia elszomorodott mikor meglátta, hogy milyen pusztítást végzett a két ősisten és papnői ezért gyógyítani és teremteni akarnak. Gyakorta látni őket fákat ültetni és ispotályokban sürgölődni. A legbátrabb papnők gyakorta szentelik arra az életüket, hogy járják a világot és megsegítsék az elesetteket és sebesülteket. Ők az egész Sziklán elterjedtek, de előfordulnak szentélyeik Észak-Zyxoniában is. Még 1-2 kisebb szentélyről Destrophusban is beszámoltak.

Egy másik irányzat a Vadrózsa Illatának szektája nevet viseli. Ők jóval később alakultak, Specorus alapításakor. Az állam általános, buja gondolkodásmódja ragadt a szintén csupán papnőket számláló szekta elveire. Ők a teremtés gondolatában a szaporodás és sokasodás misztifikáját látják. A papnők rendszerint ifjú leány korukban kerülnek be a szektába és hosszú éveken keresztül képzik őket a testi gyönyörök elsajátítására. Szentélyeik nagyon gyakran bordélyházakban üzemelnek, nem is annyira rejtve.

A terhességet szent állapotnak gondolják, de úgy vélik, hogy alaposan meg kell válogatni az apát. Ezért ha egy papnő teherbe esik, az nagy eseménynek számít egy szekta életében. Továbbá ők is otthonosan mozognak a gyógyításban, de képességeiket rendszerint terhes anyák és újszülött gyermekek megmentésére alkalmazzák. Továbbá a családi kötelékeket is ápolják nyájaik körében, a családok gyakorta fordulnak hozzájuk tanácsért. Ők a második legelterjedtebb szekta: Specorusban sok központjuk van, de jelen vannak a gara-naumi államszövetségben, Nephoweenben, Gleccserföldön, az Elf Birodalomban, Ragnarock hívei közt, a keleti városállamokban, Barbariában, és nagyon elszórtan még a Végtelen Utak Földjén is.

A harmadik legelterjedtebb szektájuk a Mennyek Tekintete szekta. Közöttük nem csak papnők vannak, hanem papok is és a társadalom elfogadott tagjai általában. Persze csak ott, ahol elfogadják őket, így elterjedési területeik: Gara-Naum, Keleti városállamok, Specorus, Gleccserföld, Nephoween és ritkán a Végtelen Utak Földje is. Ők kifejezetten városi személyek és tudós fők. Leggyakrabban csillagászok kerülnek ki közülök, illetve csillagjósok. Más hívek egyéb jóslási módszerekhez nyúlnak előszeretettel, nem ismeretlen köreikben a különböző füvek, szerek használata, amelyek jótékony bódultságot és látomásokat okoznak.

Gyakran üzemeltetnek jósdákat, ritkábban szerencsejáték barlangokat vagy drogokkal űzérkednek. Egyes tagjaik elvonulnak a világtól és remetévé válnak. A természetben tanulmányozzák a különböző növényeket. A papnők, a Vadrózsa Illatának Szektájához hasonlóan sokszor előnyben részesítik a testi örömöket, de náluk a terhesség és szülés misztifikája elkorcsosult vagy elmaradt. A korábban alapult szekták gyakorta néznek megvetően rájuk.

Az ismertebb szekták még: A Csillagfény Nővérei, Csillagtövis utazók, Selyem Leplek Gyermekei és Álomjárók.

Vallási dogmák

Celestia minden hívére igaz, hogy vallásuk elsődleges céljának azt tekintik, hogy összegyűjtsék Celestia darabokra szakadt, elveszett hangját és végül azt visszaadva az istennőnek új hatalmat lehelljenek belé. A vallási írások szerint Celestia vissza fog szállni Voräthrumra ha meg lesz a hangja és új csodát énekel a világba, eltörölve minden gonoszt, igazi paradicsommá változtatva azt.

Celestia papjai főként nők és azok is gyógyítók, örömlányok, jósok és tudósok. Egyikük sem legjellemzőbben harcos, így nem igen kutatnak aktívan Celestia énekszilánkjai után, azonban nagyon gyakran támogatnak kalandozókat és kalandozócsoportokat, hogy ezt megtegyék. Gyakorta egy-egy tapasztaltabb papnő is velük tart ezeken az expediciókon.

Papok és papnők

Celestiának főként papnői vannak. Őket általában fiatal leány korukban válogatják ki. Általában áttetsző, fehér ruhákat viselnek, amelyek irizálni látszanak a csillafényben. Gyakorta díszítik a testüket apróbb  testékszerekkel, drágakövekkel amelyek az ég csillagaihoz hasonlatosak. Szent szimbólumuk egy áttetsző hegyikristály, amelyet egy csillag alakú ezüstékszer foglalatban tartanak. A kristály Celestia hangját szimbolizálja, míg az ezüst magát a Csillagistennőt. Szektától függ ez a szokás, de rendszerint a papnők életük végéig megőrzik szüzességüket (nyilván pédlául a Vadrózsa Illata szekta tagjai nem).


This message was last edited by the GM at 09:12, Wed 19 Sept 2012.

Nagash
 GM, 297 posts
Wed 1 Aug 2012
at 13:04
Re: Age of Metal világleírás - Vallások
Lilieth/Luna-Il'eth

Celestia sötét huga, a holdistennő. Akkor mutatta meg magát először mint istennő, mikor nővére elöször a csillagok közé emelkedett. Ekkor Voräthrumot kezdte járni isteni valójában és irigykedve szemlélte mind az ott teremtett életet, mind az eget, ahol végtelen gyönyörűségben tündökölt nővére. Tehetetlenül dühöngött, zokogott, amiért ő hatalomtól megfosztva taszíttatott le az isteni trónrol. Elkeseredettsége oly mértéket öltött, hogy mikor a Pokol fődémonai jelentek meg elötte s ajánlatot tettek neki, ő gondolkodás nélkül alkut kötött velük. Uranicus megajándékozta kegyetlen rosszindulattal, Melphegor a sötét mélység vízióival, Mortis a halál hidegségével, Saliam vággyal, szépséggel és gyönyörű, de hátborzongató énekhanggal, Brubagh pedig a rontás érintésével. Így lett Lilieth a romlott, sötét gyönyörűség, akinek érzéki ajkai rosszindulatú mosolyra húzódnak s megbabonázó szemeivel méregeti áldozatait.

Lilieth érintésére a halandók megváltoztak. Az ő lelkükbe is olyan sötétség költözött, melyet az istennő maga is a kebelén hordozott. Küllemük is megváltozott s így jött létre a Sötétség Gyermekeinek faja. Az istennő a halandók közé vetette magát és végeérhetetlen gyönyörökkel élvezkedett.
A Vér Hajnala után az istennő híveivel megalapította Nephoween városát, amelynek az élén ő maga s a halandók közül kiemelt férje Draconis uralkodott. Uralmuk egészen addig töretlen volt, míg bosszúszomjas nővére rájuk nem szabadította a fiatal istennőt Glaciát. Miután a messzi északon megbosszulta huga tettét Lilieth eltűnt a történelem színpadáról, de azt suttogják, hogy azóta is Nephoweenben rejtezik és irányítja a birodalmát.

Lilieth egyháza

Lilieth egyháza leginkább Nephoweenben és Industronon virágzik, de a holdon rendkívül átalakult a vallás.

Voräthrumon szinte kizárólag az egyház ortodox ágát tisztelik. Ebben Lilieth a fő istennő, bár elismerik Celestia és Glacia létezését is, de rendszerint csak mitológiai tényként kezelik őket és egyáltalán nem imádkoznak hozzájuk. Az egyház központja Nephoween, de szerte a nephoweeni városállamokban jelentős jelenléte van. A Liliethnek emelt templomok mindig az ég felé törnek, hosszú magas mozaikablakokkal, rózsaablakokkal, csipkézett tornyokkal és az istennő csuklyás, fátylas angyalaival magasított alkóvokban. A vallás nem kevés angyalt vonultat fel, de ezek legtöbbje bukottnak tekinthető és közel áll a pokol démonaihoz, amelyeket szintén tisztelnek az angyalokhoz hasonlatos szerepkörben (a vallás démonoknak nevezi őket).

Az istennő szent állatai: különböző mérgeskígyók, pókok, fekete macskák, hollók, varjak, farkasok és denevérek. Lilieth egyházának nincsenek szigorú vallási követelményei. A fekete viselése, árnyék és homály közti lét mind fizikailag mind átvitt értelemben, a cselvetés, furfangosság, elbájolások, a művészetek felé fordulás, a vérivás mind kedves az istennőnek.
Maga az abszint ivás egy igen fontos vallási rituálé. Szükséges hozzá a tökéletes hangulat megteremtése, kizárólag jó minőségű, drága abszinttal hajtható végre és elvárt a rituálé tökéletes végrehajtása. Azt mondják a rituálé során előfordul, hogy a végrehajtónak látomása támad vagy, hogy az istennő maga jelenik meg elötte.

Az egyház gyakorta végez kémkedést, beszivárgást szerte a kontinensen. A papnők és a hívek rendkívül képzettek a meggyőzés és a csábítás területén. Kígyónyelvükkel nem egyszer fordult már elő, hogy megzavarták uralkodók fejét s ezáltal a maguk malmára hajtották a vizet. Az egyház folyamatosan foglalkozik ezzel és többek között ez magyarázza, hogy Nephoween hogyan tudott olyan fejlett és sikeres állammá válni. Lilieth hívei nem riadnak vissza a vérontástól sem, de ezt szinte soha nem szemtől szembe teszik.

A vallási hierarchia felsőbb fokain főként Sötétség Gyermekei és vámpírok állnak.

Ortodox papok és papnők

Az ortodox irányzatban ugyan találhatóak papok, de Celestiához hasonlóan a papnők itt is többen vannak. Öltözködésüket tekintve szinte mindig feketét viselnek és általában csipkével, selyemmel, bársonnyal és brokáttal díszes ruhákat, egészen főnemesi eleganciáig terjed öltözködésük tárháza. Nem ritka, hogy maszkot vagy (nők esetében) fátylat is viselnek, ezzel eltakarva vonásaikat, szimbolizálva az istennő titokzatos, rejtőzködő létét. Nagyon gyakoriak a tetoválások, amelyek gyakorta non-figuratív szimbólumokat ábrázolnak, de sokszor más misztikus képeket is. A testékszereket sem vetik meg, a papnők kifejezetten szeretik az arcukat díszíteni vele.Az egyház református ágát szinte kizárólag Industronon tisztelik (és ott szinte kizárólag csak azt). Industron technológiailag fejlettebb és elszeparált társadalma teljesen a maga képére formálta a vallást. Elkerülhetetlen volt, hogy az Industroniak Liliethez legyenek hűek, mivel a mitológia szerint a hold maga Lilieth teste s így ezen keresztül a lakóira tökéletes befolyást tudott kiterjeszteni (amiben egyébként is híresen jó az istennő).

Az Industroniak az istennőt Luna-Il'eth -nek nevezik.
Mivel Industron potomachi technológiai alapokon nyugszik, a város alapjaiban sok olyan működő technológia létezik, amelyet mint erőforrást használnak ki, ám de nem tudták még teljesen megfejteni a működését. Úgy tartják, hogy Industron alapításakor Luna-Il'eth beköltözött a város alapjaiban található gépek központi vezérlőkamrájába s azóta is ott van, a gépekre kötve s egész Industront irányítja. A vallásos ábrázolások testén megannyi csatlakozóval ábrázolják, ipari acélból vágott borotvaéles angyalszárnyakkal.

Lévén Industron technológiailag sokkal fejlettebb, a vallás nem játszik olyan jelentős szerepet a társadalomban mint az ortodox rend esetében. Találhatóak templomai a bolyváros mélyén, eldugott kamrákon keresztül közelíthetőek meg és rendszerint csak a kultusz ismert híveit engedik be, akik már több próbán átestek. Mindezek azért szükségesek, hogy a potomachi ügynökök ne nyerjenek tudomást Luna-Il'eth befolyásáról Industronon. A templomok rendszerint használaton kívüli, volt reaktorkamrák, ventillátorcsarnokok vagy hasonló rejtett, technológiához erősen kapcsolódó helyiségek.

Luna-Il'eth angyalai szintén a pokolhoz közel álló, ámde gyakorta félig vagy teljesen mechanikus teremtmények. Rendszerint ezek az entitánsok a technológia egyes területeihez kapcsolódnak és gyakorta imádkoznak hozzájuk, ha egy kevésbé ismert gépezetet kell beindítani, karban tartani stb. Luna-Il'eth a potomachiak fölötti fölény és a győzelem iránti remény megtestesítője is egyben.

Református papok és papnők

Luna-Il'eth papjai és papnői ugyancsak szeretnek feketét viselni, de gyakorta díszítik ruházatukat élénk, neon színekkel, ezzel szimbolizálva a fejlett technológiát. Lilieth híveihez hasonlóan ugyancsak előszeretettel díszítik testüket tetoválásokkal, de ezek már gyakorta digitális rajzolatok. Ugyancsak jellemző a testékszerek használata, nem is beszélve a hajba font műrasztákról. Bionikus beültetéseket is előszeretettel rakatnak a testükbe.


This message was last edited by the GM at 14:35, Wed 01 Aug 2012.

Nagash
 GM, 298 posts
Wed 1 Aug 2012
at 15:19
Re: Age of Metal világleírás - Vallások
Glacia

Nővérének, Celestiának a könnyéből született Glacia a Fagyistennő, s annak Lilieth iránt érzett fájdalmát és bosszú érzetét testesítette meg. Rendkívül lojális a Csillagistennőhöz és annak idején buzgó, bosszúszomjas, fondorlatos istennő volt. Miután megtudta Celestia bánatának az okát: hogy Lilieth elcsábította a híveit s borzalmas vérontásba, torzulásba hajszolta őket, Glaciában feléledt a bosszúvágy. Teste kavargó könnyből állt, amely úgy buzgott akár a forró vér.
Felkereste Lilieth szerelmét a halandó Draconist és rávette, hogy igyon a Sanomar hegy vértavából. Így becsapva a férfit s vámpírrá változtatva azt kivívta Lilieth haragját, aki keresztül üldözte őt a kontinensen.

Lilieth dühödt volt és fekete szárnyakon üldözte hugát, aki csak nevetve menekült a folyók vizén, az eső cseppjeivel és a reggeli harmattal utazva. Végül a Szikla északi partjaihoz érve Lilieth elérte hugát, aki csak pimaszol feleselt a Holdistennő számonkérésére s készült volna bevetni magát a háborgó tengerbe, hogy örökre eltűnjön nővére szeme elől ám ekkor Lilieth az alvilág fagyos lehelletével jégszoborrá változtatta a Fagyistennőt. Azóta is ott áll mereven, mozdulatlanul, ám Gleccserváros épült köré a lelkes hívek keze által, majd egész Gleccserföld felemelkedett.

Glacia egyháza

Glacia jégszobra, mely csodálatos módon soha nem olvad, zarándokhely lett. Évente rengeteg hívő keresi fel a Fagyistennő embernél magasabb, elképesztően részletes jégszobrát. Azt mondják Glacia suttog nekik, álmokkal és sugallatokkal kommunikál legeltökéltebb híveivel, másoknak a csillagokban vagy a hópelyhekben mutatja meg a jövőt s az igazságot. Glacia hívei között sok jós és jósnő akad. Hitét leginkább csak a messzi északon gyakorolják: Gleccserföldön és Északföld egyes vidékein is. A Liliethel való összecsapás elötti viselkedésével ellentétben tökéletesen bezárkózott, rideg és visszahúzódó istennő lett és az egyház is ilyennél alakult.

Rendszerint az egyház berkeibe való bekerülés nemhogy a papok és papnők, de még a hívek számára is meglehetősen nehézkes. Külvilágiakat rendszerint minden indok nélkül szoktak elutasítani. A Nephoween felé történő kereskedelmi nyitás volt eddig szinte az egyetlen ilyen esemény Gleccserföld történelmében. A papok és papnők rendkívül természetközeliek. Az tél számukra egy különleges évszak, a havat és a fagyot Glacia áldásának mondják, amely elzárja őket a világ többi, ártalmas részétől. A tengerek és óceánok is kifejezetten vonzzák a Glacia hívőket, a végtelenség és a mélység misztikuma elvarázsolja őket. A tiszta, csillagfényes éjszakát is áldásnak tartják. Glacia szent állatai: az istenek hírvivője a bagoly legfőképp a hóbagoly, a farkas, a Gleccserföldön gyakorta előforduló jegesmedve és a jóval ritkább hópárduc.

A templomaik általában természetközeli helyen vannak: jégbarlang termekben, lassú gleccserek nagyobb repedéseiben, hómezőkön felállított oszlopcsarnokokban.
Előéletének köszönhetően Glacia hívei az igazságos bosszú megtestesülésének is tekintik az istennőt. Emiatt papjai és papnői gyakorta keresik a lehetőséget arra, hogy igazságot szolgáltassanak, bíráskodhassanak az igaztalanok felett, illetve lovagrendet is tartanak fent (a Glacia hű Fagymarok lovagrend), amely a bosszúállásra specializálódott.

Glaciának jégszentjei vannak, amelyeket márvány vagy jégszobrok formájában imádnak és szokszor imádkoznak hozzájuk. Ezek rendszerint az élet specifikus területeit irányítják (gyermekáldás, termés, időjárás stb.) és ritka, hogy személyesen megjelennek Voräthrumon, de ilyenkor fehér szárnyú, lebegő angyal alakok, sokszor bekötött szemmel vagy szájjal, vagy a szenvedés és önmegtartóztatás egyéb látható formáival.

Papok és papnők

A papok céljuknak tekintik megvédeni Gleccserföldet a külső behatásoktól (akár politikai téren is), illetve jóslatokkal látják el az embereket, továbbá gyógyítással segítik híveiket. Az egyházukban gyakorta megtalálhatóak Sötétség Gyermekei.
Rendszerint teljesen fehér ruhákat viselnek, persze hosszúakat és melegeket amelyek megvédik őket az északi hidegtől. Szinte kivétel nélkül rideg, fagyos természetűek. Szemben a tetoválásokkal és testékszerekkel ők jobban kedvelik a különböző ékszereket, azok rendszerint fehér, áttetsző vagy kékes színűek.


This message was last edited by the GM at 23:18, Wed 12 Dec 2012.

Nagash
 GM, 303 posts
Tue 18 Sep 2012
at 10:59
Re: Age of Metal világleírás - Vallások
Metallicös leszármazottai

Flammo

Flammo az egyik legidősebb ma is tisztelt istenség. Az elpusztuló Metallicös tüzes véréből született a föld alatt, a mélységben húzódó barlangok és repedések között, ahol fortyog és bugyborékol a földmély olvadt kőzete. Az első időkben nem jött föl az otthont és melegséget adó mélységből. Csak a Metallicös ütötte repedések között és a barlangokban, járatokban cikázott, akárcsak egy elmosódó tüzes folt. Imádta a forróságot és a száguldást. Azt mondja a mítosz, hogy megismerte a földmélyben rejtőző, még élő Titánokat és segített nekik fegyvereket és páncélokat kovácsolni a majdani felemelkedésükhöz.

Végül Flammo tettvágyának és kíváncsiságának ellent mondani nem tudott, így felemelkedett a felszínre. Először csak barlangokba, ahol a Metalokalipszisben kőkorszakivá visszakorcsosult emberekkel találkozott és megmutatta nekik a tűz fortélyait. Egyre inkább tisztelni kezdték a tüzes, bátor istenséget a sötétség és hideg mélyén.

Flammo egyháza
Flammo mindig nagyon erős és népszerű istenség maradt. Leggyakrabban tettvágyónak és buzgónak tekintik, de hatalmának és játékos természetének köszönhetően ez gyakorta csap át meggondolatlanságba és agresszióba. Mindenesetre hívei ismerik hatalmát és gyakorta nem átállanak kérkedni vele.

Flammo hite igen elterjedt a barbár és agresszióval teli vidékeken, mint Barbariában, a Keleti Városállamokban vagy a Végtelen Utak Földjén. De papjai és templomai ugyanúgy megtalálhatóak a Gara-Naumi Államszövetségben, mint Strictoniában, Specorusban vagy Kratogrothban. Ellenben Gleccserföldön kifejezetten ellenségesen viselkednek Flammo híveivel és ennek kizárólag az, az oka, hogy az ott áldottnak tekintett havat és jeget Flammo híveinek tüze (átvitt és szószerinti értelemben) könnyen elpusztíthatja. Nem is beszélve Glacia jégszobráról.

Flammo a tűzön kívül imádja a száguldást és a sebességet is, ezért a motorosok és a vad lovasok patrónusának is tekintik. Mikor a Végtelen Utak Földjén vad motorosok hajtják csodálatos gépeiket teljesítőképességük határáig, gyakorta üvöltik a szélbe Flammo nevét.

Templomai rendszerint hatalmas és impresszív építmények. Sokszor masszív kősárkány szájakból formált hatalmas lángkürtők köré épülnek, vagy nyers, fekete kovácsoltvasból készített lángtartók állnak, vagy csünggnek vastag láncokon a templom főhajója körül. A templomai sokszor nyitottak az ég felé.

A Démoni szövetség kora óta gyakorta előfordul (nagyobb események/katasztrófák alkalmával), hogy Flammo templomaiban égő emberáldozatokat mutatnak be a masszív kürtőkből vagy több méteres lángtartókból kicsapó tüzekben. Ezek az áldozatok sokszor az egyház ellenségei vagy éppen ártatlan szüzek, Flammo szeszélyes akaratának és sugallatainak megfelelően.

Flammonak nincsenek angyalai vagy démonai, ellenben tűzelementálok, gólemek és tűz-dzsinnek a küldöttei, amelyeket Voräthrumra is képes leküldeni.

Papok és papnők

Flammo rendelkezik mind papokkal és papnőkkel. Ezek rendszerint végletekig határozott és eltökélt egyéniségek, nem ritkán forrófejűek  és hirtelenharagúak. Flammo papjainak a végtelen, lángoló haragja mellett gyakori ismérvei még őrült cselekedetei. Azonban nem csak szigorúak és dühösek képesek lenni, de heves szeretők is. Flammo eltökélt hívei között nem ritka a fiatal elhalálozás.

Hajukat szeretik teljesen kopaszra leborotválni, esetleg egy-egy tincset hagyva hátul vagy fejük tetején gyűrűvel összefogva. Mások éjfeketére vagy tűzvörösre festik hatalmas lobogó sörényüket. Szeretnek hosszú, ceremoniális köpenyeket viselni, gyakorta fekete vagy sötétvörös színben és sokszor nyers, fekete vas formákkal díszítik azt.


This message was last edited by the GM at 14:27, Tue 18 Sept 2012.

Nagash
 GM, 304 posts
Tue 18 Sep 2012
at 13:43
Re: Age of Metal világleírás - Vallások
Steelia

Steelia istennő Metallicös acél testéből született, egy időben Flammoval. Testvérével ellentétben ő a fenti világot részesítette előnyben. Megfontolt, óvatos léptekkel sétált a világon és léptei nyomán szakadékok nyíltak, hegyek dőltek romokba, ám minden tele lett értékes ércekkel. Hívei első pillantásra beleszerettek csodálatos testébe, ámde Steelia rideg és megközelíthetetlen volt. Megtanította népének a fémmegmunkálást, kovácsmesterséget és a bányászatot.

Steelia egyháza
Steelia a kőkemény eltökélség, szilárdság, magabiztosság és megfontoltság példaképa lett. Hívei fontosnak tartják a test tökéletesre formálását. Követői rendszerint kemény harcosok, ám Flammo követőivel ellentétben hívei nem forrófejűek, hanem megfontoltak és tántoríthatatlanok.

Hite leginkább Barbaria vidékén elterjedt, de sokan követik a Keleti Városállamokban, A Végtelen Utak Földjén, a Gara-naumi államszövetségben és Kratogrothban. Ritka, hogy valahonnan elutasítanák Steelia tanait, de a szabad szellemű Specorusban például nem igen kedvelik az istennő szigorú, önfegyelmező tanításit.

Steelia sok teretményt szórt szét szerte Voräthrumon. Igen nagy félelemmel övezett a mocsarakat lakó acélkígyó, amely iszonyatos ölelésével páncélokat és csontokat képes szétrepeszteni, de pikkelyéből csodálatos pikkelyvért készíthető; vagy az Északi Sztyeppéket körülvevő erdőkben lakozó acélszőrű gorilla amelyhez hasonlóan erős lény kevés található Voräthrumon; azonban a híres barbariai Rézbaziliszkusz vagy a romokat kedvelő Vasgorgon is igen veszedelmes, hiszen tekintetükkel egy pillanat alatt fémmé képesek változtatni bárkit; a barlanglakó Ezüstkúszót már misztikus félelem övezi, hiszen ez a villámgyors teremtmény mindent ezüstté változtat amihez hozzáér, az iszonyatos veszedelem ellenére bátor utazók mégis gyakorta felkeresik barlangját az elképzelhetetlen vagyon reményében.

Steelia azonban (angyalok helyett) avatárokat is létrehozott, legtöbbször azért, hogy az istennő szent helyeit óvják, ám sokszor, hogy próba elé állítsa híveit, hisz tanításai szerint az igazi hős harcban kovácsolódik. Ezek a lényeg sokszor elpusztíthatatlan acélból készült gólemek, vagy pengékből alkotott testű gyilkológépek. Nagyon ritka az, az alkalom, hogy ezek a teremtmények segítsék az istennő kivételezetteit vagy adják át Steelia akaratát, de sokszor ilyenkor is harc előzi ezt meg, hogy az avatár láthassa, hogy a célszemély méltó-e a kegyre.

Templomjait az alapoktól a csúcsokig fémből készítik és króm fényességűre polirozzák. Ezeken a zárt épületeken gyakorta emelkednek hatalmas penge alakú tornyok vagy kiszögellések. Odabent még túlvilágibb kép fogadja a látogatót, hiszen a bent is tükörfényességű falak és plafon tükrözi vissza a kék lánggal égő lángtartók fényét (melyeket a papok különleges vegyületekkel szineznek acélkékre). Gyakorta méteres fémtüskék meredeznek körbe, melyekre, főleg háborúk idején, gyakorta tűzik ellenségeik testét vagy koponyáját. Sokszor krómos csillogású fémláncok is csüngenek a és boltívekről plafonról, melyekre szintén ellenségeik testét lógatják. Az oltár mögött rendszerint egy méretes fémtrón emelkedik, amelyen a főpap vagy főpapnő foglal helyet.

A templomok gyakorta helyszínei kivégzéseknek vagy becsületből, halálig tartó párbajoknak.

Papok és papnők

Steeliának nagyobb számban vannak papnői, ám a papok létszáma sem elhanyagolható, egyáltalán. Ezek mind szobor szépségűre kidolgozott testű egyének, az egyszerű halandók gyakorta vágyakoznak utánuk, de megfontoltságuk miatt legtöbbször szinte lehetetlen a közelükbe férkőzni. Aki erőszakoskodik, azok pedig a papnő elképesztő harci tudásával szembesül.
Legtöbbször kevés ruhát viselnek: ágyékkötőt és palástot (a nők fémből készült melltartót), vagy nem is viselnek szokványos ruhákat, csak testük kényes részeit (azokat is alig) eltakaró fém ékszereket, nem ritkán drágakövekkel díszítve. Persze hidegebb időben vagy vidékeken nagy állatprémeket terítenek magukra, amelyeket rendszerint veszedelmes állatokról nyúznak le, amelyeket maguk öltek le. Testüket szolgáik sokszor különleges olajokkal kenik be, kiváltképp ceremóniák és harcok elött, hogy domborodó izmaik még látványosabbak legyenek.

Papjai a harcon és a kovács/bányászmesterségen kívül gyakran értenek még az alkímia tudományához.


This message was last edited by the GM at 14:15, Tue 18 Sept 2012.

Nagash
 GM, 305 posts
Tue 18 Sep 2012
at 15:01
Re: Age of Metal világleírás - Vallások
Henrick Danielus

Henrick Danielus egy kisisten, aki a Vér Hajnala után született, mikor Flammo és Steelia megismerkedett a Lázadó Hármassal és a hosszasan tartó, részeg duhajkodásnak az lett az eredménye, hogy a két testvéristen egymásra talált. Talán sosem bocsájtják meg maguknak ezt a tettüket, és Henrick Danielusban, ittas nászuk ivadékában látják ezen esemény szörnyű mementóját, ezért nem akarják, hogy valaha is a szemük elé kerüljön.

Danielus azonban ez nem különösebben izgatja. Ő független, kőkemény és kalandvágyó lélek. Testének acéljából és tüzéből formált krómparipán zúgott el a végtelenbe szüleitől s azóta is csak a kalandot és izgalmat keresi.

Ő tanította meg népének a Whiskey főzésének tudományát. Ezen nemes ital Danielus kedvence és hívei gyakran áldoznak neki úgy, hogy a természetbe löttyintik az italt (meg persze gyakran a sárga földig történő lerészegedést is neki történő áldozatnak tekintik, és bár ez valóban tetsző a kisistennek, de igazából semmi áldozat nincs benne).

Szintén ő az, aki megsúgta híveinek a belső égésű motor technológiáját és ezt azóta is rettentően szigorúan őrzik. Kizárólag a Végtelen Utak Földjén, néhány Henrick Danielus templomműhely papjainak van a birtokában a tudás (az sem egyben, a gyártási folyamat különböző állomásainak végrehajtási folyamatát más és más papok birtokolják, a teljes folyamatot egyben senki nem ismeri), amely generációrol-generációra öröklődik.

Henrick Danielus egyháza

Híveinek nem állít fel szigorú dogmákat, de örömére szolgál ha azok gyakran lerészegednek (lehetőleg Whiskeyvel), motorokon történő száguldással, azok bütykölésével, építésével töltik az idejüket.

Rendes templomai rendszerint nincsenek. Templomműhelyeiben motoros járművek készítése zajlik; Templomkútjaiban a nagyra tartott, szent üzemanyagot tartják; míg Templomfőzdéiben Whiskeyt állítanak elő.
Az elhagyatott utakat és tájakat igencsak kedveli Henrick Danielus, így nem ritka, hogy például a Végtelen Utak Földjén láthatóak sivatagi, útmenti szentélyek vagy oltárok áldozatokkal, amelyeket az avatatlan nézelődő könnyen nézhet kihajított abroncsszemétnek, fémhulladéknak, esetleg valami értelmetlen célú, szépen megmunkált, króm gépszobornak, amely körül gyertyák olvadoznak.

Henrick Danielus nem követel meg szigorú szimbolizmust, de a króm szarvasmarha vagy démonkoponya gyakorta jelenik meg Templomjaiban és a Templomműhelyekben készült motorokra is szinte mindig ráépítik.

Papok és papnők

Papjai és papnői rendszerint whiskey főzők vagy motoros műhelyek szerelői, esetleg bártulajdonosok, benzinkutasok. Féltékenyen őrzik a Henrick Danielus által rájuk bízott csodákat, amelyeknek a titkát az életük árán se fednék fel. Igen gyakori, hogy Henrick Danielus papjai valamilyen motoros kibernetikus implantátummal rendelkeznek, így Motoros Kiborgnak tekinthetőek. Rendszerint ezeket az implantátumokat maguk készítik és ültetik be.


This message was last edited by the GM at 09:21, Wed 19 Sept 2012.

Nagash
 GM, 306 posts
Wed 19 Sep 2012
at 10:24
Re: Age of Metal világleírás - Vallások
A Pokol Démonai

Uranicus a Kegyetlen

A Pokol talán leghatalmasabb fődémona. Sapriac első angyala volt és istenének a bukásakor a Pokol Légióinak legnagyobb részét ő teremtette és hadurukká vált. Kegyetlen és vérszomjas démon, minden nyers gonoszság és agresszió tökéletes megtestesülése.

Általában patás, vörös bőrű, szarvas, szárnyas ördögként szokták ábrázolni. Szemei fehéren izzanak, kezeiben hatalmas, kénkőböl és lávából kovácsolt csatakardját, a Lélekszaggatót hordozza, amely még sosem tévesztett célt.

Serege legtöbbször hatalmas vértezeteket viselő és óriási, brutális fegyvereket forgató, izzó szemű démonokból, vagy patás-szarvas ördögökből áll, akik lángokat táncoltatnak ellenfeleik körül és szigonyokkal, lándzsákkal vagy rendszerint hasonló szálfegyverekkel darabolják a halandókat. Nem ritkán hatalmas démongigászok is a sorai között lépdelnek, démonsárkányok vagy a pokol egyéb szörnyei.

Uranicus szektái

Rendszerint igen agresszív szekták emelkednek fel Uranicus vallásából táplálkozva. Hívei legtöbbször vérszomjas harcosok, vagy olyanok, akik azzá kívánnak válni. Leggyakoribb jelenség az élőáldozat bemutatása, ami sokszor rendkívül brutális módon történik. A rituálék rendkívül véresek.

A Démoni Szövetség Kora óta ugyan rendszerint inkább szemet húnynak a hasonló szekták felett, de a kifejezetten embertelen tetteket és a törvények áthágását a civilizált államok rendszerint megtorolják és az elkövetőket üldözik.

Uranicus szektáinak egyik fő fókuszpontja Kratogroth országa, ahol rengeteg Uranicus szekta terjeszkedik, de rendszerint titokban, sötét erdők mélyén, elhagyott kastélyokban vagy pincékban végzik a szertartásaikat, mivel rengeteg rivális szekta létezik és nagyon gyakoriak közöttük a viszályok. A legérzékenyebb pont, mikor az ellenség lecsaphat a szekta tagjaira pedig az, mikor rituáléikat végzik. Kratogroth földjét gyakran táplálja a szektások egymás közti összecsapásának eredményeképp kiontott rengeteg vér.

Uranicusnak ritkán emelnek valódi templomokat, általában csak eldugott szentélyekről tudni. Bár azt suttogják, hogy egyes távoli szigeteken, néhány kratogrothi kastélyban vagy a Démoni Vidéken emelkednek hatalmas, csontból és vasból készült templomok, amelyekben végeérhetetlenül folyik a vér és mindenütt karóba húzott testek emelkednek az ég felé.

Hívek

Uranicus hívei mindig vérszomjas harcosok, akiket csillapíthatatlan gyilkovágyuk hajt előre. Híveik gyakorta egymással harcolnak, hogy legyőzve riválisukat bizonyíthassák Uranicusnak felsőbbrendűségüket. Az Uranicus vérvonalából származó démonfattyak bőrének színe rendszerint a vörös felé tendál és sokszor keményebb az átlagosnál. Nem ritkán vannak patáik és gyakorta szarvakkal is rendelkeznek. Tipikusan olyanok, amilyennek az ember elképzelne egy démonfattyat.


Nagash
 GM, 307 posts
Wed 19 Sep 2012
at 11:04
Re: Age of Metal világleírás - Vallások
Melphegor a Mélység Hercege

Melphegor egy rendkívül aljas és sötét démon. Úgy tartják, hogy Sepriac bukásakor ő került a Pokol bugyrainak a mélyére, hogy őrízze azt, hogy az urává válljon, míg testvérei a felvilág megdöntésére építgették seregeiket. Természetesen ő is felállította Légióit, de ő maga sosem hagyta el a poklot, mindig a legnagyobb sötétség mélyén ült és figyelte az általa okozott kínt és szenvedést.

A sötétség démonának tartják őt, a kínok és szenvedés urának, a csalás, árulás és álnokság tudójának, a mélység hercegének. Legtöbbször egy hosszú, fekete hajú, magas férfiként ábrázolják, aki hosszú elegáns, fekete ruhákban áll, szemeit eltakarják a körülötte terjengő sötétség foszlányai, csak hegyes fogú szájának vigyora látszik.

Serege sötétségből gyúrt ködfoltként kúszó harcosokból áll. Villogó szemű, tűhegyes fogú, csúszómászó démonokból; álnok, rosszindulatú pokolszolgákból; éjfekete szárnyas, vérszívó szörnyetegekből és a sötétség egyéb szolgáiból.

Melphegor szektái

Melphegor rendkívül közkedvelt démon. Sokan csatlakoznak szektáihoz, amelyek leggyakrabban Nephoweenben, Keleti-városállamokban, Kratogrothban, Gleccserföldön és Specorusban helyezkednek el, de szinte mindenhol megtalálhatóak, mivel sokkal rejtőzködőbb életmódot folytatnak a többi nagydémon szektáinal, illetve a társadalomra gyakorolt hatásuk is kevésbé látványos.

Az élő áldozatokat rendszerint valami éjsötét, rendkívül mély, vagy végtelen mélységűnek hitt verembe hajítják (kutakba, ősi romok kürtőibe, szakadékokba stb.); esetleg Melphegor valamely kisebb megidézett démonának vagy démonainak kínálják fel táplálékként.

Melphegornak szintén nem igen emelnek valódi templomokat, bár előfordul, hogy mélyen lévő sötét helyeken (kutak mélyén lévő alagutakban, föld alatti kriptákban, barlangokban) szentélyeket készítenek neki.

Hívek

Melphegor hívei előnyben részesítik a sunyi taktikákat, az árnyak közt lopódzást (képletes és szószerinti értelemben is), a csalást, az álcát, a hátbaszúrást. Általában érzékenyek a fényre és minden áron próbálnak minél sötétebb ruhákat viselni. Melphegor kisebb démonait általában könnyebb megidézni és sokszor teszik is, hogy különböző feladatokra kérjék fel őket. Egyes nagyobb befolyású hívekhez ilyen kisebb Pokolszolgák gyakran a saját akaratukból is csatlakoznak hosszabb időre.

Démonfattyainak a bőre gyakran éjkék vagy szürkés színű, szemük általában fehéren vagy kéken izzik. Legtöbbször éles karmaik és tűhegyes fogaik vannak, esetleg megnyúlt végtagjaik, vékony tüskék a bőrük mentén.


This message was last edited by the GM at 11:21, Wed 19 Sept 2012.

Nagash
 GM, 308 posts
Wed 19 Sep 2012
at 12:17
Re: Age of Metal világleírás - Vallások
Mortis a Holtak Örzője

Mortis az a démon, akit a legkevésbé tartanak gonosznak, vagy legalábbis a szokott értelemben véve gonosznak. Ő sosem táplál dühöt, bosszút, csupán ridegen végzi a dolgát. Ő a Holtak Örzője, az alvilág révésze. Saját értékrendszere szerint dolgozik és sokszor olyan halandókat ragad el, akik látszólag nem szolgáltak még rá a halálra vagy olyanokat taszít ki az alvilágból, akiknek úgy tűnt biztos helye van ott. Számító és jéghideg.

Általában egy kaszát tartó, fekete csuklyás alakként ábrázolják, akinek hosszú köntöse alól csupán koponya arca és csontváz kezei látszódnak ki. Egyes esetekben éjfekete szárnyakkal ábrázolják.

Légiójának tagjai általában légies lidércek, akik urukhoz hasonlóan néznek ki, sokszor a földön suhannak, de van, hogy zöld boszorkánylánggal égő démonparipákon vágtatnak, hogy elragadják a halandók lelkét. Az alvilágból kilökött szellemek és egyéb élőholtak is gyakorta csatlakoznak seregeihez: zombik, csontvázak és a túlvilág egyéb szörnyetegei.

Mortis szektái

Mortisnak nem igen vannak elterjedt szektái. Rendszerint azok fordulnak hozzá, akik túlvilági hatalomért ácsingóznak, örök életért, valami nagyobb hatalmú élőholtat szeretnének megidézni, esetleg abban reménykednek, hogy alászállhatnak a szellemvilágba. Így leginkább sötét varázslók, nekromanták fordulnak hozzá. Gyülekezetei találhatóak Nephoweenben, Kratogrothban és Gleccserföldön, de máshol nagyon ritka.

Mortis nem fogad el élőáldozatokat (mivel ő maga az, ki eldönti, hogy kinek mikor jött el a vég), azonban a hatalmának vagy élőholtjainak megidézéséhez szükséges rituálék részét képezheti.

A szentélyeit mindig valamilyen temetkezési helyen alakítják ki, mert azok vannak a legerősebb kapcsolatban a túlvilágal.

Hívei

Mortisnak kevés eltökélt híve van. Azok rendszerint azt állítják, hogy sugallatokat kapnak magától Mortistól és segíteniük kell a démonnak, uralkodni az élők és holtak világának egyensúlyán. Rendszerint ez azt takarja, hogy végezniük kell valakikkel, akiket szerintük Mortis jelölt ki számukra. Mások nekromanták és azért tisztelik Mortist, hogy nagyobb hatalmat adjon nekik praktikáikhoz. Démonfattyainak bőre legtöbbször sápadt, beesett, szemük zölden vagy kéken izzó. Sokszor egy-két végtagjukon nincsen hús, csak csupasz csontvázuk látszik. Máskor testük enyhe belső fénnyel világít, kirajzolva csontvázukat.


This message was last edited by the GM at 15:19, Sun 20 Jan 2013.

Nagash
 GM, 350 posts
Wed 2 Jan 2013
at 01:25
Re: Age of Metal világleírás - Vallások
Saliam az Élvezkedő

Saliam a kéj, a perverzió, a kínok és egyéb világi gyönyörök démona. Végtelenül perverz és kéjvágyó. A legapróbb vágyakozó pillantástól egészen a legszörnyűbb szenvedésig millió és egy dolog jelent számára végeérhetetlen élvezetet. Azt mondják ténykedéseit mind kizárólag azért végzi, mert élvezetet, örömöt lát benne. Semmilyen rideg számítás, logika nincs a cselekedeteiben rendszerint. Hacsak nem olyan, amely ahhoz vezet, hogy még nagyobb öröm és kéj legyen az osztályrésze.

Pártol minden rejtett szexuális fantáziát, az evés élvezetét, a művészetek gyönyörűségét, a gondolat szabadságát. Bármit amiben szépség és gyönyör található, akármilyen szubjektív is legyen az. Ezen dolgok miatt rendkívül kiismerhetetlen és szeszélyes démonnak tartják.

Egyik kedvelt ábrázolási módja egy borzalmasan kövér, hájredőktöl csíkozott démonmassza, amelyen arany testékszerek csillingelnek csupasz mellbimbókon, és száz szűz élvezkedik izzadó bőrén. Máskor csupán egy csábító, adott kultúrterületen leggyönyörűbbnek tartott nő vagy férfiideál.

Saliam szektái

Saliam is rendkívül népszerű entitáns. Legfőbb vallási területe Specorus, ahol a fényűző palotákban sejkek és basák gyakorta kimondhatatlan szexuális rituálékat tartanak, amelyekhez gyakorta Saliam démonokat is megidéznek. Máskor hatalmas lakomákkal vagy ezek keverékével tisztelik a démont.

Jelentősen elterjedt hite Nephoweenben, Industronban és Kratogrothban is, de tulajdonképpen rejtett szekták bárhol megtalálhatóak a kontinensen.

Templomokat gyakran emelnek Saliamnak. Ezek megjelenése változó, de szinte mindig fényűző és csillogó hely, ahol leírhatatlan rituálék százait hajtják végre. Saliam elfogad élőáldozatokat, és ezeknek az átadási módjában csak a hívek képzelete szab határt. De azt mindig alaposan kihasználják!

Hívek

Saliamnak nagyon gyakran vannak hívei még az egyszerű népek körében is, még a Gara-Naumi államszövetségben is élnek ilyen emberek, bár ott nagy titokban. A legtöbben kizárólag az élvezetek hajszolása miatt keresik az entitáns imádatát, de az ilyen emberek legtöbbször értenek valamiféle művészethez, jók a csábítás és a szexuális kultúra fortélyaiban.

Saliam démonai valóságos boszorkányok. Csábító férfiak és nők, amelyek természetfeletti képességeikkel tudják bűvkörükbe vonzani az egyszerű halandókat. Gyakran alakváltók is megtalálhatóak közöttük, amelyek a kiszemelt célpont vágyainak megfelelően alakítják át külsejüket. Saliam felsorakoztat szukubbuszokat és inkubuszokat, máskor Saliam démonai alaktalan csápos, folyós masszák, vagy még rosszabb, a démon szeszélyes ízlésének megfelelően. Démonfattyai legtöbbször sötéten vonzó lények. Tekergőző csápjaikat és szarvaikat szinte mindig csilingelő ékszerekkel díszítik. Testalkatuk vágykeltő: hatalmas keblekkel, vékony derékkal rendelkező nők, vagy izmos felsőtesttel bíró férfiak.


This message was last edited by the GM at 10:11, Wed 02 Jan 2013.

Nagash
 GM, 351 posts
Wed 2 Jan 2013
at 10:27
Re: Age of Metal világleírás - Vallások
Brubagh a Romlás Császára

Brubagh legtöbbek számára a legvisszataszítóbb démon. Ő a járványok, fertő, a mérgek, aszályok, éhintségek, a nyomor megtestesítője. Mindemellett egy rendkívül agresszívan terjeszkedni vágyó démon, és a szférájába tartozó eszközökkel mindezt igen aktívan is teszi.

Nincsen egységes ábrázolási módja, úgy tartják, nagyon sok formát ölthet. Legismertebb formái: egy rajnyi rovar (legtöbbször sáskák vagy döglegyek), megrontó, fekete massza, amely akaratának megfelelően folyik és kúszik; megrothadt, halott testrészekből és belső szervekből összeállt test.

Brubagh hívei úgy hiszik, hogy démonuk úgy képes az anyagi síkra lépni, ha elég szerves anyagot gyűjtenek össze neki (halott húst, fekáliát stb.), amelyből összegyúrhat egy testet. Valójában Brubagh kisebb démonai gyakorta valóban így lépnek a világba.

Brubagh szektái

Brubagh szektáihoz vagy a nagyon beteg lelkűek csatlakoznak vagy a nagyon kétségbeesettek. Gyakorta járvány fertőzte városokban ütik fel szektái a fejüket, olyan emberek csatlakoznak hozzájuk, akik reménykednek, hogy ha eleget szolgálják a démont, hálából az kigyógyítja őket szenvedéseikből. Szektáit legtöbb helyen megvetik és üldözik. Leginkább a Keleti Városállamokban találhatóak meg rejtőzködő szektáik, illetve Kratogrothban és Barbaria területén.

A Brubaghnak szánt élő áldozatokat leggyakrabban fertővermekbe dobják, húsevő rovarokat eresztenek rájuk, mocsárba lökik vagy megfertőzik valami gyors lefolyású, látványos hatású méreggel vagy betegséggel.

Templomai sötét és bűzös helyek. Fertővermek pettyezik, ahol a hívek gondozzák a tenyésző járványokat, akár a jó gazdák a földjeiket. A templom főhelyén mindig egy hatalmas trónt tartanak üresen, ahová az áldozatokat helyezik. Úgy tartják Brubagh azt fogja elfoglalni, amint az áldozatokból testet tud gyúrni magának.

Hívek

Brubagh hívei rendszerint magukon hordozzák a démonuk jelét. Valami gyógyíthatatlan betegséget vagy egy súlyos mérgezés nyomait, esetleg éhezésnek a jeleit. Eltökélt kötelezettségüknek tartják a démon igéjének (s így fertőjének) a terjesztését. Démonai között helyet foglalnak a pestislovasok, amelyek szakadt, fakó csuklyás köntösükben vágtatnak csontsoványra fogyott lovaikon; a különböző lények testrészeiből összevarrt férclények, az alaktalan rothadásmasszák, a döglegyek alkotta testű démonok stb.
Démonfattyainak teste rendszerint visszataszító, elszineződött, vagy áttetsző bőrű, amelyen átsejlenek belső szervei. Szemeik sokszor vérben úszó, rettegést keltő gömb.


This message was last edited by the GM at 12:45, Wed 02 Jan 2013.

Nagash
 GM, 352 posts
Wed 2 Jan 2013
at 12:01
Re: Age of Metal világleírás - Vallások
Északi Istenek

Ragnarock

Ragnarock eredetileg egy Titán volt, aki túlélte a Metalokalipszist s utána istenné magasztosult. Északra vándorolt, és a hegyek, gleccserek rejtekében húzta meg magát egy új kor eljöveteléig. A túlélő Elődök és az északon élő fiatal fajok: emberek és törpék fordultak hozzá oltalomért. Ő örömmel látta, hogy Voräthrumnak van esélye a túlélésre s a jövőt a fiatal fajok jelenthetik.

Ő tanította meg az északi népeknek a túlélést a fagyos tájon, a bátorságot és összetartást, a büszkeséget az erőt és kitartást. Közösségekké kovácsolta össze őket, összetartó törzsekké, falvakká, városokká. Úgy tartják ő tanította meg a törpéknek a kőmegmunkálás legmélységesebb fortélyait, melynek eredményeként emelkedtek csodálatos fellegvárak Észak legmagasabb hegyein. Ő tanította meg népének az írás-olvasás és a rúnaírás tudományát is, megannyi egyéb tudomány között.

Ragnarock és családja azonban sajnos nem maradhatott sokáig népével. Ragnarock miután látta, hogy Neeshával a Tengerikígyóval történt összecsapása milyen szörnyű következményekkel járt, Észak legmagasabb hegyének, a Välnarnak a tetejére költözött. Azóta úgy tartják, hogy aki képes megmászni az örökkön felhőkbe burkolódzó hegycsúcsot az találkozhat az Istenekkel. Eleddig senki nem ismert, aki képes lett volna erre.

Ragnarock egyháza

Ragnarocknak és családjának vallása mindig ugyanolyan népszerűségnek örvendett az Északi Nép körében, ahol évezredek alatt kevés változás ment végbe. Ott minden olyan örök mint a sziklák, a hó és fagy.

Ragnarock templomai megtalálhatóak az Északi Vidék minden városában és várában, szentélyei a falvakban és kisebb településeken. Gleccserföldön sem meglepő, ha az ember belefut Ragnarock vagy családtagjának egy templomába. Ezek mindig masszív, hatalmas belső terű építmények. Az oszlopokat, kőlapokat az Északi Népek rúnajeleivel díszítik. Ragnarock templomában általában található egy több méteres kőszobor az isten ábrázolásával, amelyet sokszor családtagjai is körülvesznek. Másik lényeges szimbólum még Ragnarock híres kalapácsa az Iyalnir, amelyet falba vésve, vagy láncokan a mennyezetről lelógatva. Ez az erőskező vezetés szimbóluma.

Ragnarock teremtményei a Valkürök. Az Északi Nép között szinte elképzelhetetlen az, hogy egy nő harcosnak adja a fejét. Ezen isteni teremtmények azonban nők és Ragnarock maga küldi őket egy-egy felemelkedett hős mellé, hogy segítsék azokat útjukon. A Valkürök harcolnak Ragnarock isteni seregében is.

Papjai

Papjai egyben harcosok is. Gyakorta seregek hadvezérei, városok urainak tanácsadói. Biztos kézzel terelgetik a népet, igazi vezetők. Magukon viselik Ragnarock valamely szimbólumát: a kőbevésett rúnajelét, az Iyalnirról egy miniatűr medált nyakban, karkötőként vagy a páncéljukra vésve.
Ragnarocknak nincsenek papnői.


This message was last edited by the GM at 19:44, Wed 02 Jan 2013.

Nagash
 GM, 355 posts
Wed 2 Jan 2013
at 13:37
Re: Age of Metal világleírás - Vallások
Larna

Larna istenanya is Titán volt, de a Metalokalipsziskor a csillagok közé menekült. Mikor Ragnarock később meglátta őt az égen s gyönyörű hívogató zenével szólt hozzá, Larna lelke megenyhült s alászállt. Azonnal szerelemre gyúltak egymás iránt s Ragnarock feleségül vette a titokzatos, csillagok közül leereszkedett Titán istennőt.

Larna szülte az istencsalád többi tagját, Larna és Ragnarock gyermekeit: Zhärrt, Nymat, Beldärt és Lanät. Boldog család voltak, egészen Ragnarock Neeshával vívott kűzdelméig. Mielött férje megölhette volna, a tengerisárkány elpusztította legkisebb gyermeküket Lanät. Larna szerető szíve ekkor összetört és örökre odalett.

Innentől kezdve egy fagyos, rideg és kőkemény istenasszony lett. Az Északi Nép mitológiájában ő a megtestesítője minden szükséges rossznak. Nem gonosz ő, csak rideg és fagyos. Ő a tél anyja (és ebben az aspektusában sokan úgy vélik, hogy Glacia és Larna esetében egyazon istennőről van szó), a jeges szél hozója. Ő az erős és megrendíthetetlen nők mintaképe. Ő az Elveszett Szeretet Anyja. Ő az Északi Nép túlvilágjának őre, minden lélek, aki nem kerül a Hősök Csarnokába, az ő uralma alá kerül a fagyos túlvilági pusztákra.

Legtöbbször trónján ülve, egyenes derékkal, a távolba meredve ábrázolják. Gyönyörű, szőke nő égkék szemekkel. Vaskoronát és fekete ruhákat visel.

Larna egyháza

Az istennő templomai megtalálhatóak minden fontos településen. Rendszerint magas helyekre építik azokat: magas szirtekre, várak legmagasabb tornyaiba. A templomok beltere is igen magas, díszítéstől mentes, rideg és kopár. A főhelyen Larna trónban ülő szobra található, amely elé az áldozati ajándékokat szokták vinni.

Larna szimbóluma az összetört üvegszív és a vaskorona. Ezek megjelennek a templomok díszítésében, illetve a hívek ékszerként, páncéldíszítésként viselik azokat.

Ha egy nőnek valaha is kívételesen erősnek kell lennie: nagy bánatot kell átvészelnie, háborút kell túlélnie vagy ne adja Ragnarock fegyvert kell fognia, Larnához imádkozik. Larnához imádkoznak a kifejezetten hideg teleken is, hogy óvja meg őket a fagyától.

Larna is rendelkezik Valkürökkel, akárcsak férje.

Papok és papnők

Larna papjai és papnői fagyos vérmérsékletűek és ebben hasonlítanak Glacia híveihez. Akárcsak egy jó királynő, ők is leggyakrabban a városigazgatási, szociális és tudományos ügyekben segédkeznek, mivel hideg, számító fejjel rendelkeznek. Megfontolt tanácsért bárki felkeresheti őket.

Rendszerint dísztelen vagy kevés dísszel rendelkező ruhákat, páncélokat viselnek. Amennyiben harcba indulnak sisakjukat gyakorta díszíti vaskorona. Ékszerként Larna valamelyik szimbólumát hordják: az összetört üvegszívet, a vaskoronát vagy Larna rúnajelével vésett követ.


This message was last edited by the GM at 13:40, Wed 02 Jan 2013.

Nagash
 GM, 356 posts
Wed 2 Jan 2013
at 14:07
Re: Age of Metal világleírás - Vallások
Zhärr

Larna és Ragnarock legidősebb fia. Ő vált a természet atyjává az Északi Nép szemében. Míg édesanyjának tulajdonították a fagyos tél eljövetelét, ő a természet egészének atyja lett. Az állatok és növények ura, a viharok, szelek és indulatos tenger, a végtelen mélység istene. A természetnek mind az áldásos, mind a haragos formájának a megtestesítője.

Ábrázolásában izmos, legtöbbször majdnem meztelen, vagy tógával ábrázolt istenalak. Hosszú ősz haja és szakálla van. A bánatba őszült bele, mikor Neeshal elpusztította kishugát. Ha páncélját viseli, azt gyakorta villámok nyaldossák.

A farkas a szimbólumállata és rendszerint egyel vagy többel ábrázolják. De sokszor varjakkal vagy sasokkal is együtt.

Zhärr egyháza

Zhärr, Ragnarock mellett talán az egyik legkedveltebb Északi Isten. Templomai kizárólag a természetben, településeken kívül találhatóak meg, de minden jelentősebb település közelében van legalább egy.

A templomai általában egy kő alapból áll, amelyre lépcsők vezetnek fel és ezen faragott oszlopok állnak. Teteje vagy falai soha nincsenek. A híveknek a közös imádkozás alkalmával el kell viselniük Zhärr időjárását, vagy inkább megtisztelve kell érezniűk magukat általa.

A jó termény áldásáért, az újszülött borjú túléléséért, az újonnan feltárt bányák hozamáért mind hozzá imádkoznak; de a hajósoknak is nagy pártfogója, hiszen a tengeri időjárás vagy a bőséges halfogás is az ő szférájába tartozik.

Zhärr szimbóluma a villám (amelyet gyakran hegyikristályból vagy zafírból faragnak ki), a farkas és a rügyező ág. Ezeket a szimbólumokat templomaiban megtalálni vésetekben, drágakő beültetésekben.

Zhärr valkürök helyett állatokat (farkasokat, medvéket, hollókat, ceteket stb.) küld híveinek a védelmére.

Papok és papnők

Zhärr elkötelezett hívei leggyakrabban a társadalomtól elvonult, remeteéletet élő személyek. Általában ősöreg fákat, sebesült állatokat gondoznak, ligeteket óvnak meg és hasonlók. Tengerészek gyakorta vándorolnak el hozzájuk áldásért, de a mindennapi óvásokat, családok áldását, háziállatok gondozását inkább Nyma híveire bízzák. Zhärr felkentjei sokkal inkább a vadonnal foglalkoznak. Papjai és papnői Zhärr valamelyik szimbólumát viselik: a villámot, a farkast, a rügyező ágat vagy a kőbevésett rúnajelét.


This message was last edited by the GM at 15:42, Wed 02 Jan 2013.

Nagash
 GM, 360 posts
Wed 2 Jan 2013
at 17:07
Re: Age of Metal világleírás - Vallások
Nyma

Nyma Ragnarock és Larna második legidősebb gyermeke, a legidősebb leány. Mindig kedves és szelíd teremtés volt. Lanä halálakor sírni kezdett s úgy tartják ekkor évekig tartó esőzés verte a vidéket.

Ő a szeretet istennője, legyen akár anyai szeretet, bajtársi szeretet vagy tüzes szerelem. Termékenységistennő is egyben, Zhärr mellett hozzá imádkoznak a földek termékenységéért vagy az állatok ellésekor, azonban a gyermekáldáskor kizárólag Nymahoz fordulnak. Ő a terhes anyák, az újszülöttek, a szerelmesek, az otthon melegének és a családi kandallónak a védőistennője. Ő folyik a termékenységet hozó folyókban, ő hullik alá az esőben, ő rügyezik ki a föld alatt gyökeret verő magvakból.

Nymat többféleképpen ábrázolják. Legelterjedtebb ábrázolási módja egy kedves, középkorú nő, aki kényelmesen fekszik el a földön, mezitelen testét pedig egy hanyagul ráhajított lepel takarja. Ölében sokszor egy csecsemőt vagy egy szirmait bontó virágot tart.
Máskor terhes pocakkal és fedetlen keblekkel ábrázolják, megint máskor gyönyörű, vonzó fiatal lányként, akinek jobb kezében a folyó vize csörgedezik, balban a termékeny földet tartja. A föld zöld abrosza takarja testének kényesebb részeit, a hátán zöld köpeny hull alá.

Nyma egyháza

Nyma temploma megtalálható minden településen, a nagyobbakon akár több is. Ezek fontos helyek, fontos központok. Többek között itt ápolják Nyma papjai és papnői a sebesülteket és betegeket, az istennőhöz fohászkodnak segítségéért. Közösségi tevékenységek is folynak ezeken a helyeken és így sok pletyka fordul meg itt. A hívek bármikor remélhetnek a Nyma papoktól áldást a terményükre, gyermekeikre, vagy csak jótanácsot, hogyan béküljenek ki házastársukkal. Nyma papjai azok is, akik világra segítik az újszülött állatokat és gyermekeket.

A templomok mindig barátságos, otthonos helyek. Több kandalló és tűztartó is elhelyezkedik bennük, ahol az emberek melegedhetnek. Egy Nyma templom még a legnagyobb fagy közepette is mindig meleg. A templom mindig több helyíségből áll. A nagy központi helyiség, amelyet oszlopok szelnek több részre általában a közösségi tevékenységek színhelye. Itt a falak mentén padok helyezkednek el. Itt a hívek szabadon imádhatják az istennőt és beszélgethetnek. Másik helyiségben történik a betegek és sebesültek ápolása és megint másikban az újszülöttek világrahozatala. A Nyma templomokban mindig vannak növények, sokszor kisebb fákat is nevelgetnek a templomon belül.

Nyma szimbólumai mindig megtalálhatóak a templomokban: a stilizált virág, a galamb és a folyót szimbolizáló három hullám.

Papok és Papnők

Nyma papjainak és papnőinek rengeteg dolga van. Ők felelnek az adott település közösségi életéért, a terményekért, az állatok szaporulatáért, az egészséges gyermekáldásért, a betegek gyógyításáért. Ezért az ezekhez szükséges képességek birtokában vannak, kifejezetten híresek gyógyító képességeikről. A föld és a természet színeit viselik, így leginkább zöldet és barnát. Papjai és Papnői Nyma valamely szimbólumát viselik, legtöbbször ékszerként: a virágot, a galambot, a három hullámot vagy Nyma rúnajelével ékes követ.


Nagash
 GM, 365 posts
Wed 2 Jan 2013
at 20:33
Re: Age of Metal világleírás - Vallások
Beldär

Ragnarock és Larna legfiatalabb élő fia. Beldär apjának igazi büszkesége volt, engedelmes fiú, szorgalmas harcos és tanuló. Ám mikor kishúga Lanä, kihez legközelebb állt, meghalt, Beldär szinte megőrült. Komor lett és bosszúszomjas. Örök vendettát fogadott minden sárkány ellen. A háború fékezhetetlen, tomboló istenévé vált. A gyilkolás, a fegyverek, a fémmegmunkálás, a bosszú és a győzelem istenévé vált.

Legtöbbször örjöngő harci istenként ábrázolják. Szemeiben harag tombol. Vérvörös szakálla és haja csapzottan száll a szélben, ahogy fejszéivel aprítja az ellenséget. Arcán és testén testékszereket és harci festéseket visel, hogy elrettentse az ellenségét. Ugyanezen célból gyakorta koponyákat is hord magán. A Sárkányölők klánja neki fogadott örök hűséget.

Van Beldärnak azonban egy másik arca, ami szintén sötét és komor, de nem tombol őrülettől. Ő a kovácsok és hadvezérek támogatója. Ő megfontoltabb és bölcsebb, a hadászati tudományt és a fémmegmunkálás legmélyebb fortélyait örökítette tovább híveinek.

Beldär egyháza

Beldär templomai megtalálhatóak a nagyobb városokba. A kisebb falvak nem mind tartanak ilyen létesítményeket. Beldär templomai rendszerint nagyon nagyok. Ezek a templomok általában egy méretes kovácsműhelyet tartalmaznak. A törpék hegymélyi városaiban előfordul, hogy ezeknek a kohóknak közvetlen hozzáférése van földalatti magmafolyamokhoz, hogy a kovácsok a föld hőjében edzhessék a fémeket.

Ezen kívül elhelyezkedik bennük egy hatalmas helyíség a közös istentiszteletre. Itt gyakorta barátságos párbajokat is vívnak egymással a harcosok Beldär tiszteletére. Ritkán vérre menő párbajokat is komoly sértések esetén. Ezekre minden esetben Beldär papjainak áldását kell kérniük.

Beldär templomaiban megtalálhatóak az isten szimbólumai: a lángokban álló két keresztbetett csatabárd, támadni készülő medve és a sárkánykoponya. Legtöbbször kőbe vésve vagy fémből megmunkálva láthatóan ezek a jelképek, de néha drágakőböl kifaragva is előfordul.

Az egyház gyakorta nyújt támogatást háborúk idején. A papok fegyverek, páncélok készítésével és harcosok kiképzésével is hozzájárulnak.

Beldär híveinek a megsegítésére nem Valküröket vagy állatokat küld, hanem veszedelmes lényeket: Trollokat, Óriásokat, Jetiket, Kardfogú tigriseket.

Beldär papjai

Az isten papjai mind izmoktól duzzadó, félelmetes harcosok. Nagyon sokan bosszú terhét viselik a vállukon. Beldär tiszteletére szakállukat rengeteg fonatba fogva hordják, fejüket gyakran borotválják különböző alakzatokban, arcukra és testükre harci festéseket és tetoválásokat készítenek. Előszeretettel díszítik magukat testékszerekkel is.
Az isten szimbólumait minden esetben magukon viselik, sokszor előfordul, hogy testékszeren vagy tetováláson: a lángokban álló keresztbetett csatabárdok, medve, sárkánykoponya vagy Beldär rúnajele.


This message was last edited by the GM at 20:36, Wed 02 Jan 2013.

Nagash
 GM, 369 posts
Wed 2 Jan 2013
at 23:05
Re: Age of Metal világleírás - Vallások
Sárkányhit

A Sárkányokba vetett hit egészen a Metalokalipszis utánig nyúlik vissza. A Sárkányutódok úgy tartják, hogy a Titánokat elpusztító világégés után a sárkányok is elbújtak a föld alá, a tengerekbe, a hegyek csúcsára, hogy évezredekig tartó álomba szunnyadjanak, és ott várják meg a Metál Új Korának eljövetelét. Mielőtt eltűntek volna, azonban lerakták utolsó tojásaikat, amelyekből aztán a sárkányutódok ősei keltek ki.

Más teológusok és történelemtudósok úgy tartják, hogy a sárkányutódok faját is az Elődök teremtették, de a Sárkányhit tanai szerint nem így történt. Sárkányoktól származtatják magukat, de különböző területekről, rendekből, törzsekből származó sárkányutódok más-más Sárkány entitánstól.

A Sárkányhit így nem egy egységes vallás, hanem egy fajt összetartó, nagyon hasonló vallások gyűjtőneve. A Sárkányhitet nagyszámban sárkányutódok vallják, de előfordul, hogy emberi, esetleg elf rendek is ilyen vallásban merülnek el.
A Sárkányhiteknek rendszerint nincsen papjai. A lovagrendeket vezető nagymesterek, a törzseket vezető sámánok és hasonlók szokták celebrálni a Sárkányok szertartásait. Sárkányok, mint szörnyetegek egyébként léteznek Voräthrumon, de a Sárkányistenek azok magasabb, isteni entitánsok.

A teljesség igénye nélkül, alább látható néhány fontosabb Sárkányhit:

Neeshal a Tengerisárkány

Neeshal volt az a lény, amely megtámadta Ragnarockot és megölte a kis Lanät, mire az Északi Nép főistene dühében elpusztította és a tengerbe vetette őt.

Neeshal hitét vallók körében azonban az a nézet terjedt el, hogy Neeshal nem pusztult el, csupán több ezernyi tengeri kígyóvá bomlott szét. Ezek a kígyók aztán benépesítették az északi tengereket. Az mindenesetre tény, hogy az Északi Vidék körüli tengerekben meglehetősen sok tengeri kígyó él, amelyek gyakran támadnak a hajókra is.

Neeshal hitének központja az Óceán Lelkének Kolostora, amely egy sziklás szigeten helyezkedik el mérföldekre nyugatra az Északi Vidék nyugati partjaitól, az Óceánon. A rend tagjai folyamatosan hadat viselnek Ragnarock népe ellen.

Nagyon közeli kapcsolatot ápolnak a Tengerekkel, Óceánokkal. Sok Neeshal hívő megtanult elképesztően hosszú időt tölteni a víz alatt, ahol boszorkányos ügyességgel képesek úszni és harcolni. Egyes hiedelmek szerint képesek kommunikálni a víz alatti teremtményekkel s oldalukra állítani az Óceánok gigászi szörnyetegeit is.

Hitük szerint Neeshal eljövetele már közel van, mikor az ezernyi tengeri kígyó újra egyesül sárkányistenük testét újraalkotva s ők dicsőn vonulnak majd háborúba az oldalán.Iätshunary a Holdrubint hordozója

Iätshunary egy nemes, fehér sárkány, aki kincsei között egy igen értékes drágakövet őríz: A Holdrubintot. Úgy tartják, hogy ez Celestia hangjának egy szilánkja, amellyel halandók is képesek válhatnak a Tűz Énekére.

Iätshunaryhoz már óidők óta imádkoztak sárkányutódok, de hite akkor vált ismertté, mikor a Potomachi Apokalipszis után Nemeasiában, az egyik leghatalmasabb varázstoronyban, Alabástrom Toronyban zenész-orákulumok énekeltek meg egy jóslatot, mely szerint a Csillagok közül érkező ellenséget kizárólag a Tűz Énekével lehet elpusztítani. Azóta elf rendek is alakultak Iätshunary hitének szentelve, amelyek szövetségre léptek a sárkányhoz hű sárkányutód rendekkel is. Ők együtt kutatják Iätshunary rejtekhelyét s imádkoznak a sárkányhoz, hogy adja meg nekik Voräthrum megmentésének kulcsát a Holdrubint.

Úgy tartják, hogy a sárkány évezredeken keresztül hempergett kincseiben s így a Holdrubint testének részévé vált. A mélyen teológiai feltevések szerint Iätshunary maga a Holdrubint.

Hívei csillogó, fehér vértet viselnek, amelyet gyakorta díszítenek vörös festéssel és vörös drágakövekkel (melyek közül legértékesebb a rubint). Emelkedett lovagi eszméket vallanak, mindennél többre tartják a nemesi vért és az igazság szeretetét.
Hívei ritkán keverednek világi ügyekbe, legtöbbször a tudományoknak élnek kolostoraik magas falai mögött, de Háború idején az általok romlott szívűek oldala ellen indulnak, ám sosem más seregek oldalán.Igniridul a Belső Láng

Ez a tűzsárkány az egyik legközkedveltebb a sárkányhitek között. Úgy tartják, hogy a Metalokalipsziskor éktelen haragja gerjedt látván, hogy a két isten hogyan pusztítja el a kontinenst, de mivel velük képtelen volt harcba szállni, dühében hatalmas földeket égetett fel. Hívei úgy tartják, hogy délen a Démoni Vidék neki köszönhető, illetve a Pokol Kapuinak megnyílását kísérő apokaliptikus jelenségeket is gyakorta tulajdonítják neki.

Igniridul egy rendkívül hirtelen haragú, tüzes személyiségű sárkány. Hívei a tűzfújás képességét fejlesztik tökélyre, míg bőrüket arra edzik, hogy a tomboló tűzorkánokban is képesek legyenek harcolni.

Hite szerint a belső tűz egyfajta transzcendáns képesség, amelyet bárki kifejleszthet magában (nem csak sárkányutód) s elegendő akaraterővel a bezárt dühöt és tombolást kontrollálva, s megfelelő pillanatban kieresztve megállíthatatlan, pusztító harcos lesz. A belső tűz képessége páncélként védi őket a világ dühe ellen, bármilyen nehézséget képesek kiállni, ha óvják a belsőjükben égő lángot. Azonban ha akaraterejük meggyengül és nem képesek tüzüket kordában tartadni, az belülről emészti el őket. Persze ez általánosságban metaforikus értelemben értendő, de a sárkányutódok esetében sokszor szó szerint is.Ferrunigena a Vassárkány

Élt egy nagy hatalmú sárkány a Metál korában. Metallicös hűséges híve volt, lelkét tisztaság, testét örvénylő szelek alkották. Mikor Metallicös a földhöz csapódott és teste milliárnyi darabra hullott, a sárkány bánatában üvöltve száguldott végig a vidék felett. Testének kavargó örvénye felkapta Metallicös testének egyes darabjait és rideg burkot vont könnyező lelke köré.

Így született meg Ferrunigena a Vassárkány. A lélek megerősítésének szimbólumává vált, páncéllá, mellyel hívei a világ iszonyata ellen acélozzák meg lelküket. Hívei nagy akaraterőröl híresek, mondják, egy igazhitő Ferrunigena lovagot még a legiszonyatosabb kínzásokkal sem lehet megtörni.

A vallás újkeletűbb nézetei szerint Ferrunigena nem rejtőzött el a Metalokalipszis után, vagy legalábbis nem örökre. Mivel teste széthullóban van, járja a vidéket és az újabb s újabb gépezetekkel és fémekkel egészíti azt ki. Ebben a formájában Ferrunigena az újító szellem befogadásának szimbólumává is vált. Azon hívei, akik állítólag vallási révületükben látták megjelenni a Sárkányt azt mondják, hogy Algeron-Uylessre emlékeztető gőzmasinákkal, vagy Végtelen Utak Földjei robbanómotorokkal hajtva látták szállni. A hagyományosabb hit örzői az efféle kijelentéseket egyenesen eretnekségnek bélyegzik.Zhoolasyr avagy Projekt ZX128

Egy különleges "sárkány", aki nehezen fér a Sárkányhitek közé, de máshová nem igen sorolható. Hite nem a Metalokalipszis utánra datálandó, hanem az Industron megalakulása körüli időkre. Industron hatalmas bolyvárosának mélységei kiismerhetetlenek és rengeteg titkot rejtenek. A korai időkben, Industron mélységeire indított felderítőcsapatok közül egy véletlen kinyitott egy elfeledett, rejtett hangárajtót, amelyen azonnal egy ismeretlen lény röppent ki. A fém, áramkör és mikroprocesszor szörnyeteg azonnal lemészárolta az expedició tagjait, majd kiröppent Industronból és eltűnt az űrben. Később mások, az üres, sötét hangárban a falon a következő nyomtatott feliratot találta: "Projekt ZX128"

A gépsárkányt azóta többen, több alkalommal vélték látni. Előfordult, hogy Új Potomachról érkező hadihajókat támadott meg, vagy Industroni űrkompot, Máskor Industron holdjának felszínén látták felbukkanni, vagy közel elsuhanó aszteroidákra kapaszkodva. A hit nagyon gyorsan kialakult a misztikus lény körül, amelyet Zhoolasyrnak neveztek el. Sokan Zhoolasyrt Luna-Il'eth avatárjáknak tekintik, mindenesetre az istennő egyháza tiltja Zhoolasyr hitét és üldözi annak híveit.

A vallást kizárólag Industronon vallják és bár a rend tagjaiba (szigorú ellenőrzések után) embereket vagy más fajúakat is bevesznek, végül szinte mindannyian kibernezálódnak, Zhoolasyr hite ugyanis üdvösebbnek tartja a fémet a hús helyett. A néma ellenállás hívei ők, nem különösebben beszédes emberek. Gyakorta inkább megbújnak, tűrnek, hogy végül, mikor elérkezik a pillanat lecsaphassanak, akármilyen értelemben is. Pontosan, ahogy a rejtőzködő Zhoolasyr is teszi azt. Úgy tanítják, hogy a szabadság és a szabad akarat mindenek fölött való, de ezt legtöbbször csendes, fondorlatos eszközökkel érik el. A tűntetések, a média használata, a hangoskodás nem az ő eszközük. Hitükben a csendnek is kiemelt szerepe van, a csendnek amely Zhoolasyrt is körülveszi az űr mélyében.Loralys az Sárkányanya

Loralys egy hatalmas zöld sárkány volt, aki szintén a Metalokalipszis után rejtőzött el, de a mítosz úgy tartja, hogy egy alomnyi kis sárkányt is magával vitt önkéntes száműzetésébe s azóta még megannyi tojást rakott. A hit rendszerint külön nevükön nevezi a kissárkányokat és olyan entitánsnak tekintik őket, mint más hitek az angyalokat. Loralys gyermekei: Janerys, Ubentys, Pionys, Jovantys, Roagys, Keranys, Wyrgilys, Quotys, Izalys, Elenys, Ubhorys és Ulthys. Ezeket a kissárkányokat gyakorta jelenítik meg szoborfaragványokban és különböző isteni tulajdonságokat, szférákat tulajdonítanak nekik (bár, hogy pontosan miket, azokban a rendek véleménye gyakorta eltér), és hozzájuk imádkoznak különböző élethelyzetekben. Loralyshoz magához csak különleges, nagyon nagy jelentőségű esetekben fordulnak.

Az anyasárkány legfontosabb aspektusa az, hogy kölykeit milyen hevességgel képes megvédeni, ezért a védelem és a gyengék, védtelenek védelmének szimbólumává vált. Rendjei tökélyre fejlesztik a pajzsos és páncélos védekezési technikákat, sőt, nagyon gyakran alkalmaznak pikkelyszerű, vagy tényleges pikkelyekből készült szaruvérteket. Mivel a mítoszok szerint Loralys egy zöld sárkány, rendszerint a ruházatukat és páncéljaikat is ehhez igazítják. Loralys lovagrendjei azon speciálisak közé tartoznak, amelyekben női sárkányutódok is lovagi rangra emelkednek igen gyakran.

Rendházaik leggyakrabban települések közelében, vagy településeken belül találhatóak meg, ahol az emberek, a nép védelmére tudnak kelni bármiféle katasztrófa, háború esetén. Loralys hívei gyakorta értenek a gyógyítás tudományához is. Jellemző még a hívekre, hogy gyakorta indítanak expediciókat Loralys elveszett tojásainak felkultatásáért. Az a hír járja, hogy Loralys legnagyobb rendházaiban őríznek is ilyen tojásokat.Balzhur Wam a Sziklaszív

Balzhur Wamról azt mondják, hogy az egyik legfegyelmezettebb és legrendíthetetlenebb sárkány volt a Metál korában. A Metalokalipszis eljövetelekor Balzhur felszállt a Paweram hegység legmagasabb csúcsaira, ahol az égbe emelkedő szirteket körülölelte, majd maga is a hegység részévé vált.

Balzhur Wam a rendíthetetlen tökéletesség, az elkötelezettség és a rend szimbólumává vált. Eltökélt híveit gyakorta nevezik kőszívűnek, hiszen érzelmeiken ugyanúgy uralkodnak, akárcsak a tetteiken. Az ilyen személyek mindig hűen követik az írott törvényeket, betartják és betartatják azokat. Hűségük mindig megkérdőjelezhetetlen, mivel ez Balzhur Wam tanításának egyik legfőbb alapköve. Lovagrendjei szigorú erkölcsi rend szerint élnek, felboríthatatlan napi rutinnal rendelkeznek, amely tartalmazza a kemény munkát, imákat és gyakorlatozást. Harcban előre megírt és betanult harci rendeket, alakzatokat, támadási és védekezési sablonokat követnek.

Lovagjaikat gyakorta szerzeteseknek is tekintik egyben, a szigorú, szinte önsanyargató életmódjuk miatt. Balzhur Wam tanításai kiemelik a test edzésének fontosságát is, mivel ez nagy akaraterőt kíván és a lélek tökéletesedésének útját is jelenti egyben, így nem ritka, hogy Balzhur Wam hívei tekintélyes testi erővel és ellenállóképességgel rendelkeznek.Phasmaryus a Lélekgyüjtő

Ez a szarvas, fekete sárkány a Metalokalipszis idején súlyosan megsérült. A két isten titáni csatájának köszönhetően Phasmaryus halálos sebet kapott. Mikor a haldokló lény vonszolta magát keresztül a vidéken, váratlanul Sepriac hallgatag angyala ereszkedett le elé és érintésével illette Phasmaryust. Mortis egy szót sem szólt, csak fekete szárnyain újra az égbe emelkedett és eltűnt. Senki nem tudja, hogy a démon miért cselekedett így, de utána Phasmaryus képes volt a halandók lelkét elorozni s azok energiájával meggyógyítani a testét. Ezek után a sárkány örökké eltűnt, a mítosz úgy tartja, hogy az alvilágba költözött.

Hívei fekete ruhákat és páncélokat viselő, szintén hallgatag alakok. Hitük szerint a Phasmaryus által elnyelt lelkeket egyszer majd a világra okádja, hogy szellemek hadseregekét harcoljanak a sárkány híveinek oldalán. Hogy elnyerjék a leendő szellemhadsereg támogatását, a hívek nagy gonddal vigyázzák az elhúnytakat. Egy Phasmaryus hívő számára a legnagyobb vétség a holtak meggyalázása. Közülük sokan cerebrálnak temetési rituálékat. Ezzel szemben az ölést nem tartják egy vétkes tettnek (amennyiben szükség van rá), sőt úgy tartják, hogy ha hitük elég erős és Phasmaryus rájuk mosolyog, akkor képesek lesznek ők is elorozni ellenfelük életenergiáját s ezáltal erősebbé válnak.

Nagyon fontos dolognak tartják az emlékezést. Phasmaryus hívei között sok történelemtudós akad, sokan kódexeket írnak, amelyekbe tetteket és egyéb ismereteket sorolnak fel. Úgy tartják, hogy ha elfelejtenek valamit, az valójában meg sem történt. A hit kiterjedt tanokkal rendelkezik az alvilágot, illetve a túlvilági létet, reinkarnációt illetően. Szinte tudományos szintű magyarázatokkal rendelkezik ezen témákhoz kapcsolódóan. A sárkány hívei gyakorta üldözik a nekromantákat, illetve a vámpírokat és egyéb élőholtakat, akik hitük szerint felrúgják Phasmaryus törvényeit.Ahys'Ze Yiron a Harmónia

Ahys'Ze Yiron a Metalokalipszis pusztítását látván fajtársaival ellentétben nem elrejtőzött valahol, hanem testét felbontotta. Belőle lett a csörgedező folyó, a fúvó szél, a kőszikla, a tűz lángja, a tél fagya. Ahys'Ze Yiron hívei szerint a sárkányt mindenben és mindenkiben meg lehet találni a világban. Ő maga a mindent összetartó harmónia és a mindent felbontó pusztítás.

Ahys'Ze Yiron hívei próbálnak teljes harmóniában élni környezetükkel. A természet erőit tisztelik, mindenben Ahys'Ze Yiron szellemét imádják. Abys'Ze Yiron hívei rendkívül filozófikusak, próbálják feltérképezni a körülöttük elterülő és a bennük lévő világot, úgy tartják a kettő legalább ugyanolyan bonyolult. Úgy hiszik a világot lánthatatlan erővonalak mozgatják, amelyek bizonyos helyeken vagy előnyös vagy káros következményekkel gócpontokban összpontosulnak. Ezeket az erővonalakat A Sárkány Fonalának hívják és úgy tartják, hogy maga Ahys'Ze Yiron rángatja azt, hogy helyén tartsa a valóságot.

A természetet az elemek harmóniájára bontják és sok filozófikus gondolkodásukban az elemek interakciói szerepelnek. Hitének központja Specorustól valamivel délre a Paweram hegység mélyebb területein található, ahol várkastélyukat és a hozzá tartozó várost, falvakat igazgatják. Egyáltalán nem agresszív hit, kizárólag a természettel való harmónikus együttélést hírdetik, hívei nem viselnek sem háborút, sem politikai befolyásuk nincs.Idalmyr a Csillagok Bölcsessége

Ez a kék sárkány az egyik legöregebb és legbölcsebb a sárkányistenek között. Úgy tartják, hogy mikor a két isten összecsapott, ő a csillagok közé emelkedett és azóta is ott sütkérezik a végtelen tudás és hatalom fényében. Idalmyr a bölcsesség és tudás szimbólumává vált. Gyakorta vélik úgy, hogy a sárkánynak valami köze lehet Celestiához a csillagistennőhöz.

Hívei tudósok és bölcsek, féltékenyen őrzik a tudást, amit évezredeken keresztül összegyűjtöttek és tovább gyűjtögetik azt, míg világ a világ. A hit tiltja bármiféle tudás megsemmisítését, tűnjön az akármilyen károsnak is a világ számára. Az ilyen könyveket jól elzárják kolostorjaik mélyére és őrzik. Hívei közt előfordul, hogy egyesek botor módon a varázslók útjára lépnek, de rendszerint az ilyeneket a rendük maga üldözi el vagy végez vele.

Az Idalmyr hitű rendházakban rendszerint elképesztő méretű könyvtárakat állítanak fel, gyakorta indítanak expedíciókat elveszettnek hitt fóliánsok, tekercsek után.


This message was last edited by the GM at 21:47, Sun 20 Jan 2013.

Nagash
 GM, 399 posts
Sat 26 Jan 2013
at 18:07
Re: Age of Metal világleírás - Vallások
Elízia gyermekei

Elízia

A Nemeasiaiak szerint ő a földanya. Bár ahogy a Sziklai népek nagy többsége elismeri Metallicöst a világ s Celestiát az élet teremtőjének, ők is így teszik, de úgy vélik, hogy a Metalokalipszis borzalmas világégése után a földek táptalajából egy új istennő született, aki élettel töltötte meg Voräthrumot. Ő volt Elizia, aki magát a termékeny életet szimbolizálja, akiből a Végtelen Halál után az élet sarjadt ki.

Elíziát nagyon ritkán látják el megjelnési formával. Úgy hiszik, hogy ő lakozik a termékeny földben, a szirmait bontó virágban, az éltető eső minden cseppjében, az éneklő pacsirtában, a hűséges kutyában. Ha mégis, akkor egy kedves és gyönyörű nőnek ábrázolják széles, termékenységet sugárzó csípővel, éltető anyatejtől megduzzadt keblekkel. Kezei ágakká formálódnak, amelyeken madarak csiripelnek, lábai gyökerekké, melyekből növények sarjadnak.

Úgy hiszik, hogy Elízia sosem szól bele a világ dolgaiba, hiszen az általa megteremtett életnek a természet törvényei szerint kell zajlania. Ő csak gondoskodik róla, hogy az örök körforgás háborítatlan maradjon, bár vannak, akik úgy gondolják, hogy sokszor terelgette és védelmezte már népét sőt úgy hiszik, hogy néha alakot is öltött.

Elízia egyháza

Elízia hite teljesen elterjedt Nemeasia területén, azon kívül viszont nagyrészt csak a világban elszórtan élő elf közösségek vallják magukénak (ez igaz az egész Elízia gyermekei istencsaládra).

Elíziának nincsenek templomai, ellenben akárcsak a pantheon többi istenének, neki is szent helyei vannak. Elízia szent helyeinek a trysfákat és az azok körül lévő ligeteket tartják. A trysfák ősi fák, amelyek még az Öreg Istenek Születésének korából származnak és úgy tartják, hogy Elízia születésével együtt jöttek az elsők a világra. Nemeasiában ezek a fehér levelű fák gigantikus méretűre tudnak nőni, azonban Nemeasián kívül nagyon ritkán találhatóak meg. A távolabb élő elf közösségek rendszerint Elízia druidáitól kapnak magokat, amelyekből ha egyetlen fát is ki tudnak növeszteni élőhelyükön megszenteltnek ítélik azt. Ám ezek a fák rendszerint csenevészek, az elfek mégis nagy becsben tartják azokat.

A szertartások, illetve imádságok alkalmával a trysfákat nagy gonddal fel szokták díszíteni, illetve áldozati ajándékokat hagynak a tövében, amelyeket a hit szerint Elízia gyökerei nyelnek el s az istennő idővel meghálálja azokat. A hit legtöbb fontos szertartása a fa tövében zajlik: házasságkötések, napfordulós istentiszteletek, vadászat utáni lakomák. Gyakorta előfordul az is, hogy párok éjszaka, titokban kiszöknek a trysfákhoz, mivel úgy tartják Elízia termékenységáldása ott a legerősebb. Elízia druidái erről legtöbbször tudnak és hagyják.

Elízia szent hangszere a lant, mivel úgy tartják, hogy az istennő lantjátékának köszönhetően termékenyült meg gyermekeitől. Elízia szent teremtményei az erdőtündérek, amelyek a Nemeasiai erdőkben igen sűrűn megtalálhatóak és a hit szerint maga az istennő küldi őket, hogy hívei segítségére legyenek.

Papok és Papnők

A felszentelt személyeket a pantheonban druidáknak nevezik. Bárki közéjük léphet, akit a druidák köre megfelelőképpen eltökéltnek, bölcsnek és tisztának tart. Ez az elkötelezettség azonban egy életre szól és egész embert/elfet kíván. Elízia druidái egyfajta felsőbb kör az istencsalád többi druidái fölött. Ők vigyáznak a vallás töretlenségére, a nép békéjére és a nép harmóiájára a természettel. Ezért sokszor előfordul, hogy druidák egy csoportja útra kell, hogy meglátogassa a szomszédos közösségeket és az ottani druidákkal megvitassák a megoldandó problémákat. Amennyiben szükséges szertartásokat hajtanak végre, ezek legtöbbször termékenységgel, gyermekáldással kapcsolatosak. A helyi közösségeknek is segítenek a napi ügyekben, gyermekszülés esetén. Elízia druidái zöld és fehér köpenyeket, köntösöket viselnek, amelyeket fehér levelekkel díszítenek. Az ember férfiak rendszerint hosszú szakállat és hajat, az elfek és a nők pedig hosszú hajat növesztenek. Az istennő szimbóluma a két egymásba karoló spirál.


This message was last edited by the GM at 18:12, Sat 26 Jan 2013.

Nagash
 GM, 400 posts
Sat 26 Jan 2013
at 19:58
Re: Age of Metal világleírás - Vallások
Koriiplani

Elízia fiúgyermeke. Születésekor tökéletes testtel, hosszú arany lobonccal jött a világra. Úgy tartják, hogy ő az, aki megformálta az első embereket: földből és esővízből alkotott sárból gyúrta össze őket. Az elfeket szintén ő alkotta meg, a véréből s a tavaszi szellőből hozta létre testüket. Ez ellentmondásos az általános mitológiai vélekedéssel, mivel a legtöbb nép szerint az intelligens fajokat az Elődök teremtették a zenéjükkel, de Koriiplani hitének egyes írásai szerint az isten maga játszotta azokat a dallamokat egy virágból szőtt gitáron, amely az embereket és elfeket teremtette. A teológusok ebből arra következtetnek, hogy Koriiplani maga is egy Előd volt.

Koriiplani a tökéletesség, a szépség, a vágy, a csábítás, a csalás és a szerelem megtestesítője. Megjelenési formájában egy teljesen arányos, izmos testű férfi. Mindig mezítelenül ábrázolják, a haja hosszú, hibátlan arany lobonc, a szemei elbűvölő smaragdok, a mosolya édes álmokra csábító.

Koriiplani egyháza

Koriiplani hite testvéreihez hasonlóan elterjedt Nemeasia területén, de aktív követőinek száma valamivel kisebb, mivel az isten szférája is csak kisebb területre terjed ki. Aktív hívei szinte kívétel nélkül a fiatalabbak köreiből kerülnek ki (bár az elfek esetében ez ezer évet is átölelhet). A hívek fontosnak tartják a szépséget, így igencsak jól ismerik a természetadta szépítőszereket és ezeket folyamatosan alkalmazzák is. Kedvelt testdíszítésük a hennafestés, de előfordul, hogy testékszereket is hordanak.

Koriiplani hite úgy tartja, hogy "bármit tehetsz, amíg azzal nem ártasz másoknak". A vallás fennen hírdeti a szabad szerelmet (bár a termékenység szférája már Elíziához tartozik), a vágyak beteljesítése is lényeges a hívek számára, illetve az élet apró szépségeinek a meglátása is fontos. Koriiplanihoz imádkoznak a hívek, ha egy szerelem beteljesülésére vágynak. Koriiplani egyik lényeges aspektusa még, hogy a hit neki tulajdonítja a Zeios csillag, vagyis Voräthrum napjának a létét. A mítosz szerint Koriiplani megszületésekor elmosolyodott, és ekkor szívéből kiemelkedett örömének a magja, amely aztán felemelkedett az égre. Borús idő, kevés napsütés esetén is Koriiplanihoz imádkoznak.

Az isten szent helyei olyan tavak, ahol nő a bódító illatú lótuszvirág. Nemeasia területén sem túl sűrűn található, de azon kívül igazi ritkaság. A szertartásokat rendszerint ezen tavakban vagy partján végzik. Koriiplani egyik legismertebb és legmegosztóbb vallási szertartása a Szereleméj. Ez gyakorlatilag egy szervezett orgia, ahol az ifjú hívők a szent tó partján hálnak egymással a langyos szellő s holdfény simogatásában.

Koriiplani azonban óva inti híveit a rontó vágyak beteljesítésétől és akaraterővel ruházza fel azokat, hogy ellent tudjanak állni nekik. Az isten szintén tündéreket használ, akárcsak anyja.

Papok és papnők

Az isten druidái kivétel nélkül gyönyörű személyek. Legtöbbször a hívek szerelmi életének ápolgatásában van szerepük, de szépérzéküknek köszönhetően gyakorta kérik fel őket különféle tanácsadásokban: ünnepségeken a díszítések miatt, építkezések során, ruhák és ékszerek készítéséhez. Mivel nem csak a szépérzékhez értenek, hanem a fondorlatos beszéd tudományához, a befolyásoláshoz és a csábításhoz is, nem ritkán kémként, diplomataként vagy manipulátorként működnek.
Nem ritkán előfordul az is, hogy a fiúkat, férfikorúk elérésekor Koriiplani papnői avatják be a szerelem fontos misztikumába.
Rendszerint lenge ruhát viselnek, megmutatva tökéletes testüket. Koriiplani eltökélt hitű druidáit úgy mondják, hogy az isten életük végéig fiatal szépséggel áldja meg. Koriiplani szimbóluma az egy pontból három irányba mutató napsugár.


This message was last edited by the GM at 23:05, Sat 26 Jan 2013.

Nagash
 GM, 401 posts
Sat 26 Jan 2013
at 22:33
Re: Age of Metal világleírás - Vallások
Angus

Ugyancsak Elízia fia, a növények atyja. Ő az, aki a hit szerint megteremtett minden fát, bokrot, virágot és egyéb növényt, és azóta is uralkodik fölöttük, vigyázza őket. Mivel a mítosz úgy tartja, hogy ő adja a növényeknek az éltető vizet, ő egyben a vizek atyja is. Ő az eső hozója, a csörgedező patakok, tavak és tengerek istene. Az elf hajósok is mind hozzá imádkoznak.

Teste sokkal inkább egy fára, mintsem egy emberre (vagy elfre) emlékeztet. Karjai ágak, bőre vastag kéreg, lábai gyökerekben végződnek.

Angus egyháza

Hite tökéletesen be van olvadva a Nemeasiai társadalomban. A növények uraként egyben a természet, az erdő védelmezője is. Hozzá imádkoznak, amikor jó termésre van szükség, tőle kérnek bocsánatot, ha egy fát ki kell vágni építőanyag, fűtés miatt. Hozzá fohászkodnak vízreszálláskor, legyen akár egyszerű halászatról vagy óceáni utazásról szó.

Angus szent helyeinek azokat a ligeteket tartják, ahol driádfák helyezkednek el. Ezek a különleges, göcsörtös alakú fák gyakorta hasonlítanak humanoid alakokra és úgy hiszik, hogy Angus ezek közül egy. A szent helyeken legtöbbször egy kört formázva állnak ezek az egyébként sokszor ijesztő fák és középütt szoktak történni a szertartások, ünnepségek; kivéve ha növényültetéssel kapcsolatos ünnepségről van szó, amely mindig a növény ültetésének a helyén zajlik, de ezeket is Angus nevében celebrálják.

Az isten driádokat szokott küldeni a nevében beteljesítendő feladatok elvégzéséhez.

Papok és papnők

Angus druidái a természetet, erdőket, fákat és egyéb növényeket gondozzák. A herbalizmus nagy mesterei, ezért gyakorta fordulnak hozzájuk gyógyítás miatt, de egyben ők készítik harcosaik fegyvereire a mérgeket is. Angus druidái minden esetben a természetben élnek remeteéletet. Ruházatukban a zöld szín dominál és sokszor növényekkel díszítik magukat. Azt mondják, hogy Angus druidáin a növények képesek hosszan életben maradni és szükség esetén az isten áldásával vigyázzák őket. Mindenesetre sokszor látni olyan druidákat, kiknek a haja tele van tűzdelve virágokkal, vagy élő gyökerekből s ágakból készült ruhadíszítéseket viselnek. Angus szimbóluma az életfa.


This message was last edited by the GM at 13:52, Sun 27 Jan 2013.

Nagash
 GM, 402 posts
Sun 27 Jan 2013
at 00:02
Re: Age of Metal világleírás - Vallások
Arlana

Elízia egyetlen lánya vált az állatok anyjává. Mandolinjának csodálatos dallamával teremtette az összes állatot. Az általános mitológiai vélekedés ezzel némileg szembemegy, ugyanis a Metalokalipszis utánra csak az intelligens fajok teremtését datálják és azt is az Elődök által, de Nemeasia mitológiája sok helyen különbözik a többi nép szemléletétől.

Arlana gyönyörű, de szigorú tekintetű nő. A fején szarvak csavarodnak, a lábai pedig patákban végződnek. Ő az állatok védőistennője, egyben a családi összetartás és anyai gondoskodás megtestesítője.

Arlana egyháza

Az egyik legközkedveltebb istennő a pantheonon belül. A Nemeasiak állatok iránti szeretetének köszönhetően rendkívül sokat imádkoznak hozzá, gyakorta celebrálják szertartásait.

Arlana szent helyei bizonyos barlangnyílások közelében helyezkednek el, legtöbbször olyan barlangok ezek, ahol állatcsaládok élnek. A kőbe vagy földbe Arlana szimbólumát vésik és a barlangnyílásnál hagynak áldozati ajándékokat, amelyeket később a barlanglakó állatok esznek meg. A hívek úgy tartják, hogy rajtuk keresztül jut el az istennőhöz. Ezeken a szent helyeken történnek az istennő fontosabb szertartásai, ünnepségei. Ezek között vannak például az állatfamiliárisok hűségkötése, a téli álom kezdetének az ünnepe, az álom vége ünnep, a párzási időszak megünneplésének ceremóniája.

Az istennő támogatja a vadászatot is, sőt hitének egyik fontos alappillére. A vadászat szent dolog, de a vadásznak tisztelnie kell a prédáját. Évente egyszer a Nagy Vadászat ünnepét is Arlana papjai bonyolítják le. Az esemény pirkadattól pirkadatig tart, és minden elfogott vadat az istennőnek kell bemutatni. Nemeasia vadászai minden leölt állatnál Arlanától kérnek bocsánatot, hogy elvették az egyik gyermekét.

Arlana egyben a család védőistennője, az anyai gondoskodásnak a szimbóluma is. Nagyon sok altató és gyermekdal tartalmazza a nevét. Családi veszekedések, krízisek alkalmával is Arlanához fordulnak imával, vagy Arlana druidáihoz segítségért. Arlana szent hangszere a mandolin.

Arlana hívására faunok vagy állatok érkeznek, hogy segítsék a híveket.

Papok és papnők

Arlana druidái komornak és eltökéltnek tűnhetnek első látásra, de valójában nagyon gondoskodók és segítőkészek. Gondoskodnak a közösségek háziállatairól, segítenek azoknak az ellésben, gyógyítják betegségeiket. Egyben vadászok és erdőjárók is. Feladatuk vezetni a közösségek vadászait, segíteni őket, illetve gondozni az vadállományokat, óvni őket az elszaporodástól, a kihalástól. Egyesek úgy tartják, hogy beszélnek az állatok nyelvén. Arlana druidáihoz gyakorta fordulnak családi problémák esetén is, gyermekek gondozásában is kikérik tanácsaikat. A druidák legtöbbször barna ruhákat viselnek, sokszor prémmel, agancsdíszekkel ékítve, persze mindezt olyan állatokból készítik el saját kezüleg, amelyeket maguk ejtettek el. Arlana szimbóluma a karmos mancs.


Nagash
 GM, 403 posts
Sun 27 Jan 2013
at 01:00
Re: Age of Metal világleírás - Vallások
Sainrith

Elízia fia, a pantheon feketebáránya. Testvéreivel ellentétben Sainrith kicsi, csúf és jelentéktelennek tűnő, azonban ezzel szemben elképesztő esze van. Fondorlatos kis csínytevő, aki sok bosszúságot okozott már az istencsalád többi tagjának.

Sainrith megjelenési formájában egy alacsony, görnyedt hátú, kecskeszakállas, szőrös, kecskelábas teremtmény. Pontosan úgy néz ki, mint az erdő szatírjai ám hatalmas eszével képes volt rájönni, hogyan tud alakot váltani, ezért sokszor bújik egy délceg, jóképű kecskelábas isten képébe, hogy elcsábítson és kihasználjon szépséges nimfákat (vagy éppen halandó asszonyokat, ha úgy tartja a kedve). Azt mondják, hogy furulyadallamának egyetlen nő sem tud ellenállni. Sainrith ért a pantheonból a legjobban a gyógyításhoz. A mítosz szerint a tudást csellel lopta el Arlanától.

Sainrith egyháza

Sainrithnak nincsen nagy egyházi befolyása, de sokan imádkoznak hozzá, főként a cselvető és gondolkodó fajtából. Úgy tartják, hogy Sainrith amennyire komisz, olyannyira tud jószívű is lenni. Sokszor befolyásolta már úgy az őt körülvevőket, hogy népét óvja és védelmezze.

Sainrith szent helyei vízesések tövénél vannak, ahol gyönyörű leányok szoktak fürdőzni. A mítosz úgy tartja, hogy Sainrith szereti meglesni az ilyen fürdőzőket. A Sainrith druidák gyakorta kérnek fel szűz leányokat, hogy szertartások elött fürödjenek meg a vízesés alatt, így felszentelve a helyet. A rossz nyelvek szerint a druidák ezeket az alkalmakat pontosan arra használják ki, amelyre állítólag istenük is. Az áldozati ajándékokat a vízesés tövébe szokták hajítani, az ünnepek, szertartások is ezen helyekhez közel zajlanak. Sainrith ünnepei leggyakrabban a csillagok állásával kapcsolatosak.

Tolvajok és egyéb cselvetők is gyakorta imádkoznak az istenhez, úgy tartják, hogy a szerencse forgását is maga Sainrith befolyásolja, ezért a különböző versenyek, szerencsejátékok alkalmával is gyakorta elhangzik a neve. Szent szimbóluma a furulya.

Sainrith hívására az erdő teremtményei közül a szatírok igyekeznek.

Papok és papnők

Sainrith druidái rendkívül eszes és fondorlatos teremtmények s ezzel egyben remek emberismerők. Jobban szeretnek az eszükre hagyatkozva megoldani egy problémát, mint erővel. Szerencsét kívánó események elött szokták felkeresni őket, hogy áldást mondjanak, vagy nagy eszük miatt, hogy tanácsot adjanak. Sainrith druidái ismerik a gyógyítás legmélyebb fortélyait, sokszor akár halálos sérülteket is képesek felgyógyítani. Öltözékük miatt gyakorta nehéz megkülönböztetni őket tolvajoktól és orvgyilkosoktól. Gyakorta viselnek csuklyás ruhákat, Sainrith szimbóluma a nyitott szem.


This message was last edited by the GM at 01:05, Sun 27 Jan 2013.

Nagash
 GM, 404 posts
Sun 27 Jan 2013
at 02:57
Re: Age of Metal világleírás - Vallások
Kieran

Mikor Elízia rádöbbent, hogy a pokol démonai halálos fenyegetést jelentenek a népére, megparancsolta Sainrith-nek, hogy találjon ki valamit, hogy megvédelmezzék a sajátjaikat. Sainrith elcsent egy keveset Sainrith erejéből, Arlana eltökéltségéből, Koriiplani szépségéből, majd hozzáadott egy csipettel a saját fondorlatosságából. Mindezt addig gyúrta és gyúrta, amíg egy mag nem lett belőle. Majd felkerekedett és elültette ezt a magot a Sötét Erdőségben. Ebből sarjadt ki Kieran az éj ura.

Kieran létrehozta az éjszakát, amellyel leplezhette magát és harcosait a pokol ellenséges démonai elől. Ezzel Koriiplani napjának az életét megrövidítette így a szépség istene örökké gyűlöli testvérét. Az éj azonban az ő dolgukat is nehezítette, így Kierannak ki kellett találnia valamit, hogy visszabillentse a mérleg nyelvét népének az oldalára. Elemelt egy cseppet az Istenek Ezüst Folyamából, majd az újonnan alkotott éj leszálltával odalopódzott az alvó Arlanához. Combjai közti ajkát illette az ezüst cseppel, amelytől Arlana méhe rögvest megtermékenyült ám nem egy gyermeket fogant, hanem négy ikret: Eileent, Ciart, Moirát és Maurát a hold négy arcát, akik atyjuknak mindig úgy adták a fényt az éjszakában, hogy előnyére váljék a harcban

Kieran egy sápadt, fekete csuklyás, sötét alak. Néhány hajlított pengéjű fegyver mindig látható nála, átható tekintete átlát még a legsötétebb szíven is. Harcban társai a hollók, varjak és sólymok.

Kieran egyháza

A pantheonban Kieran az egyetlen harcos isten. Pártfogolja a katonákat, orvgyilkosokat, íjászokat és népének minden tagját, aki meg kívánja védeni azt. Ő lett a harcok, háborúk, fegyverek és vér istene. Kieran átható tekintete észreveszi bárki lelkében a pokoli szövetkezés, a torzulás, a romlás jeleit és hívei kíméletlenül kiírtják az ilyen teremtményeket.

Azok a szent helyei, ahol Szent Kövek lettek emelve a tiszteletére, amelyre Kieran jeleit festették. A Szent Kőnél vérrel lehet áldozatot bemutatni úgy, hogy azt a kőre loccsantják. Ideális esetben ez ellenség vére, de ha az nincs, jobb híján a hívőnek sajátjával kell áldoznia. A vérnek fontos szerepe van Kieran hitében. A Szent Köveknél celebrált szertartások nagyrésze tartalmazza azt: itt köttetnek vérszerződések új harcosok beavatása esetén, halálra ítélt ellenségek kivégzése itt történik. Kieran ünnepein gyakorta rituális, nem vérre menő, párbajokat bonyolítanak le a Szent Köveknél.

Kieran nem csak a nép, hanem a lelkek védelmezője is. Az Elízia hitben nincsen alvilág, minden lélek reinkarnálódik valamilyen formában. Ám a pokol vonzásától egyedül csak Kieran védelmezi meg a holtak lelkeit. Ő az, aki megálljt parancsol a mélységből nyúlkáló démonoknak és a természet szabta mederbe tereli a lelkeket. Pontosan emiatt temetés elött Kieran szent helyeire kell vinni a holttesteket, hogy a druidák áldást mondhassanak rájuk.

Az anyagi világban sólymok, hollók és varjak teljesítik Kieran akaratát, de az ő szolgálatában állnak a hírhedt Vörös Tündérek is. Úgy tartják, hogy ezek az apró teremtmények rendkívül veszélyesek. Akár érintésükkel is képesek halált osztani, de egy szempillantás alatt át tudnak változni hatalmas védelmező szörnyekké: faemberekké, erdei sárkánygyíkokká, kimérákká, kakasgyíkokká stb.

Papok és papnők

Kieran druidái minden esetben harcosok. Békeidőben az ő dolguk az új harcosok beavatása és a közösségek, területek védelme. Ők celebrálják a temetéseket is. Háborúban katonai vezetőkké lépnek elő, illetve tanácsadókként szolgálnak. Egyes esetekben orvgyilkosságot is végrehajhatnak. Rendszerint sötét ruhákat viselnek, amelyeket sólyom vagy hollótollal ékesítenek. Testükön védelmező tetoválásokat hordanak, illetve Kieran szimbólumát a hajlított pengeívet.


Nagash
 GM, 405 posts
Sun 27 Jan 2013
at 14:03
Re: Age of Metal világleírás - Vallások
Eileen, Ciar, Moira és Maura

A négy ikeristennőt Kieran hozta létre. Megtalálta az istenek Ezüst Folyamát, ami ismeretlen helyen található. Ebből elcsent egy cseppet, majd az éj leszálltával odalopódzott a szunyókáló Arlanához és comba közt illette az ezüstcseppel. Arlana rögtön megfogant s végül egy négyesikret hozott a világra.

A négy istennő a hold maga, illetve annak a négy arca. Eileen a telihold, Ciar az újhold, Moira a Telő Hold, Maura pedig a Fogyó Hold.

Elieen hosszú haja és ruhája csupa fényesség, Ciar kopasz és fekete ruhákat hord, Moira gyönyörű, hosszú hajú és bő ruhájú, és hárfán játszik, hogy előcsalogassa a holdat, Maura pedig a hold utolsó fényességeinek foszlányába burkolja magát, haja fekete.

Eileen, Ciar, Moira és Maura egyháza

Fontos figyelembe venni, hogy a négy ikeristennő hite egynek tekintendő, sosem különítik el egymástól. Mivel ikrek, illetve a hold különböző arcait testesítik meg, ezért egy entitánsként kezelendőek.

Eileen a fényesség istennője egyben, így sötét éjszakákon gyakorta imádkoznak hozzá. Nehéz szülések esetén is hozzá imádkoznak, hogy segítsen, illetve a születendő gyermek nemét illetően is hozzá fohászkodnak.
Ciar a sötétség istennője. Kieran mellett a besurranók, tolvajok pártfogója. Hozzá imádkoznak a baljóslatú éjszakákon, hozzá fohászkodnak, hogy ne történjen szerencsétlenség, bűncselekmény a sötétben.
Moira a telő hold istennője, az éltető ezüst holdsugár elhozója. Szent hangszere a hárfa és az ő holdjának fényében fürdés elhozza Koriiplani szépségét a babona szerint. Dagályért is szoktak hozzá imádkozni, főleg a hajósok.
Maura a fogyó hold istennője és a titkok leplezője. A titkon szerelmeskedők hozzá imádkoznak, hogy vessen rájuk árnyékot, illetve mindenki az ajkára veszi, aki szeretne valamilyen titkot elleplezni.

A négy istennő szent helyei általában hegyek, vagy magasabb dombok csúcsán vagy annak lankáin helyezkedik el. Úgy tartják, hogy az istennők ezen hegyek csúcsaira ereszkednek alá az égből. Gyakorta olyan helyek is ezek, ahol ezüstér helyezkedik el a föld alatt, mivel a hit szerint ezeket az istennők teremtették. A szent helyeket a druidák fák kérgébe helyezett ezüst szimbólumokkal szokták megjelölni, a négy istennő szimbólumaival. Ezeken a helyeken zajlanak a holdünnepek és a druidák szertartásai.

Baj esetén Eileen baglyot, Ciar farkast, Moira hím szarvast, Maura pedig denevért küld segítségül.

Papok és papnők

A négy istennő druidái remeteéletet élnek és rengeteg időt töltenek szabad ég alatt, az éjszakai eget tanulmányozva. Híresek jóstehetségükről, ezért sokszor járulnak eléjük a népből, illetve az adott holdfázis alatt gyakorta kérnek valamelyik istennőtől áldást a szférájukba eső dolog miatt. A druidák fehér, világosszürke, vagy kékesszürke ruhákat, selymeket, lepleket hordanak. Kedvelik a bagolytoll díszítéseket és az ezüst ékszereket is. Eileen szimbóluma a telihold, Moiráé a telő hold, Mauráé a fogyó hold, Ciaré pedig a fekete hold.


Nagash
 GM, 406 posts
Sun 27 Jan 2013
at 14:28
Re: Age of Metal világleírás - Vallások
Lothanai

Létezik egy újabb isten, aki jóval a Fiatal Istenek születésének kora után jött létre. Mikor Gara-Naum szerint 692-ben véget értek a szekták elleni háborúk, egy próféta jelent meg Nemeasiában, őt Yhae'nirosnak hívták és egy új isten eljöveteléről prédikált.

Ő volt Lothanai, a mágia és tudás istene. Markaiban rengeteg drágakövet tart, amelyek sugározzák az ő végtelen tudását. Meglepően sokan álltak Yhae'nirosnak az oldalára és kialakult Nemeasia belső területe. Lothanai azt hírdette, hogy az elfeknek hasznosítaniuk kell az állatokat, uralmuk alá hajtani a követ és a kőbe zárt zenét. Nemeasia belső területein városok, tornyok, kastélyok épültek és sokkal városiasabb terület alakult ki, mint a nomád külső területeken. Lothanai kifejezetten elfekről beszélt, ezért alakult ki az a törvény is, hogy Nemeasia belső részébe ember nem léphetett, csak főúri meghívásra. Yha'nirost végül egy orvgyilkos ölte meg (sokan úgy gondolják, hogy Kieran egy híve), de a hit végül fennmaradt.

Lothanai egy hosszú, szőke hajú férfi. Fehér, kék és ezüst ruhákat visel, amelyeket a legkülönfélébb drágakövekkel ékít. Az oldalára tekercsek vannak szíjazva, a kezében drágaköveket tart.

Lothanai egyháza

Nemeasia belső területein szinte kizárólag Lothanai hite dívik. Bár Elízia és a többi isten is fennmaradt népi hit szintjén, de Lothanai a mérvadó. Az isten a tudás hatalmát ünnepli, ezért tudósok, varázslók, államférfiak imádkoznak hozzá; de akár egy egyszerű háziállat beidomítása során is Lothanai segítségét kérheti egy egyszerű gazda.

Az istennek nem szent helyei, hanem templomai vannak. Ezeket fehér márványból emelik és különféle kövekkel ékítik. Hatalmas ablakokkal látják el, hogy Lothanai fénye mindig betölthesse a belső tereket. Itt folyamatosan cerebrálják a szertartásokat Lothanai druidái, legyen szó akár ünnepről, vagy napi szertartásokról. Áldozati ajándéknak különleges köveket és érceket fogad el az isten (vagy inkább a templom).

A drágakőmágia nagyon fontos aspektusa Lothanainak. Ő tanította meg az elfeket ugyanis, hogy, hogyan lehet a zenét különféle drágakövek kristályszerkezetébe eltárolni, majd ezt később megfelelő tudással felhasználni. Habár a varázslókat Voräthrum minden más vidékén félik és megvetik, Nemeasiában meglepően sok van belőlük és tisztelet övezi őket. Minden varázslónak külön tornya van a belső területeken, és őket tanoncok és szolgálók segítik.

Papok és papnők

Druidáknak nevezik magukat, de az elíziai druida hagyományokhoz már nem sok közük van, sokkal inkább kellene papoknak és papnőknek hívni őket. Rendszerint mindannyian egy adott Lothanai templomhoz tartoznak és azt igazgatják, ott cerebrálják a szertartásokat. A hívek gyakorta érkeznek hozzájuk tanácsért, mivel bölcsességük messze földön ismert. Papjai hasonló ruházatot viselnek, mint maga Lothanai, rendszerint bő köntöst és csuklyát, fehér, kék, szürke és ezüst színekben, a drágakődíszítés jellemző a ruházatukon. Lothanai szimbólumai a különböző drágakőalakzatok.