Returned from the Abbey   Posted by Narrator.Group: 0
Narrator
 GM, 7019 posts
 DM says
 roll for initiative!
Sat 16 Nov 2019
at 15:01
Returned from the Abbey
With some reconfiguration of the cart, you make your way over three days to the fields around Northport, unmolested by bandits.
Christine Bjorn
 player, 1717 posts
 Blue Haired Elf
 Not from Wastrels Hope.
Sat 16 Nov 2019
at 19:03
Returned from the Abbey
In reply to Narrator (msg # 1):

I assume the bishop took what he contracted us to recover and paid us. What do we now have?
Narrator
 GM, 7027 posts
 DM says
 roll for initiative!
Sat 16 Nov 2019
at 21:07
Returned from the Abbey
In reply to Christine Bjorn (msg # 2):

200 silver per item ($1200 silver) all of your other goods and what not.
Christine Bjorn
 player, 1718 posts
 Blue Haired Elf
 Not from Wastrels Hope.
Sun 17 Nov 2019
at 00:27
Returned from the Abbey
In reply to Narrator (msg # 3):

I was hoping for a revised list of what we had pillaged so we could fast track to the rewards part :)
Narrator
 GM, 7031 posts
 DM says
 roll for initiative!
Sun 17 Nov 2019
at 20:02
Returned from the Abbey
In reply to Christine Bjorn (msg # 4):

Give me a day or two, I need a couple devices open to total the books, armor, weapons etc.
Jednesa
 player, 393 posts
 Naked Barbarian Ogress
 HP:29/36 FP:12/13
Mon 18 Nov 2019
at 00:31
Returned from the Abbey
Jednesa once again tries to set pace, belting out tremendously upbeat marching song, once again with a pace set for longer legs...


"To byl triumf!
Tady zpívám notu, obrovský úspěch!
Je těžké zveličovat mou spokojenost!
Velká armáda,
 děláme, co děláme, protože můžeme.
Pro dobro nás všech,
 kromě těch mrtvých.

Ale nemá smysl pláč,
  přes každého mrtvého přítele.
Jen se dál snažíte,
  dokud vám nedojde na konci.
A boje skončily,
 a ty provést kořist hromada,
 pro lidi, kteří jsou stále naživu.

Nejsem ani naštvaný,
 právě teď jsem tak opravdový.
I když jsi snědl mé srdce a opustil mě.
A roztrhal mě na kousky,
 a hodil každý kus do ohně.
Když já spáleno to bolí protože,
 byl jsem pro tebe tak šťastný.

Nyní tyto hromady kořisti mají krásný lákat.
A vy jste vypnutý z pole,
  ty jsi pochodujete doma.
Když já spáleno to bolí protože,
  za všechno kořist my zasloužit si...
Pro lidi kteří jsou stále naživu."

Narrator
 GM, 7039 posts
 DM says
 roll for initiative!
Tue 19 Nov 2019
at 00:07
Returned from the Abbey
Adjust her as follows:
native language: native, spoken :native written: broken 0/-2
                         Aralaise: spoken only, accented (2/0)
                         Cultural familiarity, barbarian 0
                         Lose one of her alchohol quirks for Shameless