Első Felvonás.   Posted by Anonymus.Group: 0
Anonymus
 GM, 1 post
Tue 11 Sep 2018
at 19:52
Első Felvonás
1717. VI. 1. Valahol Erdélyben, egy vadászkastélyban.
  A hegyek között magasan, ahol kevesen járnak és még kevesebbet. A vadállomány bőséges, a föld – legalábbis a hegyvidékhez képest – jó, megtermi amit kell, csak legyen hely erre az erdőben. Ez persze a legtöbb helyen nincs, néhány helyen azonban a hegycsúcsok között maradnak olyan helyek ahol egy kis gazdaság elférne. Az egyik ilyen, magasan fekvő helyen áll ez a vadászkastély is, körülötte kicsiny uradalom, mindössze apró falu a völgyben, de legalább önellátók, mindenük megvan ami csak kell és az uraság se sokat abajgatja őket.
  A futár épp ide tart, ki tudja honnan jön s mióta van úton. Az látszik rajta hogy sokat megtett és nagyon siet, fontos lehet az üzenete. Lova is fáradt, küzdenek a magaslati levegővel de végül átkapaszkodnak a szűk hágón az apró völgybe. Ahogy végigügetnek az földecskék között az útón, majd keresztül a falun megbámulják őket. Az uraság ritkán fogad bárkit is, a szűk család is kicsiny akár a birtok. A kastély körül falnál, ez egy kis erődnek is beillene, de ilyen távol minden mástól nem is lehet másképp, pláne ilyen időkben, őrök állítják meg. Kemény kötésű hegyi székely legények, bár már 30évesek is megvannak de kemények és hűségesek. Már nagyapáik is azok voltak. A keresztbe álló lándzsák előtt megáll a futár.
    - Mit akarsz itt, ahol a madár se jár? – kérdi az egyik őr
    - Üzentet hoztam József uraságnak (most épp ezen a néven rejted valódi éned…)! Itthon van?
    - Osztán honnét s kitől hozta az üzenetet?
    - Bécsből, a Nyáry családtól! Azt mondták fontos. Itt a pecsét – és mutatja is.
    - Akkor várjon kicsit,  megkérdezem. – és megy is be,közben mondja – amíg beszélek az Urasággal várjon. Öreg már és az unokáján kívül nem tudom fogad-e bárkit is…de ha ily messziről is fontos üzenettel érkezett akkor érdemes várnia.
  Gyors léptekkel siet a kastélyba, amit belép az ajtón a fegyvernököt hívja. Alig néz körbe a tágas előtérben máris jön a fegyvernök a lépcsőn.
- Mit akarsz itt, Gergő? Mi történt?
- Futár érkezett, Bécsből keresi az Uraságot. Nyáryéktól jött…
- Nyáryék… - látszik hogy ismeri a nevet, tudja kikről lehet szó – vezessétek be a futrát, addig szólok, hogy fogadja.
  Egy bólintással fogadja az utasítást az őr és megy bevezetni a futárt. Az udvaron lovász viszi a fáradt lovat pihenni, bent szolgálólány hoz frissítőt. Félóra múlva léphet az öregember elé a futár.
RohamQkac
 player, 1 post
Wed 12 Sep 2018
at 15:47
Első Felvonás
Amint hírt kapok a futár érkezéséről, hideg sültet, kenyeret és egy jó kupa bort hozatok be, majd a ghoulomat utasítom, hogy segítsen a külsőmet a híresztelt koromnak megfelelő állapotba hozni. Amint elkészült, hívatom a futárt. Intek neki, hogy szolgálja ki magát étellel-itallal, közben elolvasom a levelet. (A levél tartalmától függően folyt köv.)
Anonymus
 GM, 3 posts
Thu 13 Sep 2018
at 18:41
Első Felvonás
  Ahogy beléptek és meglátod a fáradt küldöncöt tudod kitől jött, hiszen családja már több mint 100 éve szolgálja rokonaidat (öcséd egyik lányát vettel feleségül Nyáry Pál, az ő családját szolgálják). Ghoulod hozza a frissítőket a futárnak, aki tudja mi az illem és meghajol feléd:
- Nagyuram, itt a levél melyet Bécsből küldöttek magának! - egy lepecsételt levelet nyújt át, rajta ismerős pecsét.
Miután átvetted a levelet, a futár kissé zavarban van a vendéglátástól de nem tudja nem elfogadni, nagyon fáradt.

"Kedves Bátyámuram!

  Hogy megy sora a hegyek között? Nincs túl hideg Erdélyországban? A maga korában érdemesebb lenne kevésbé hideg vidékre költöznie - így is távolt maradhatna az udvar zajától (tudod, hogy ez részben udvariasságból javasolja, nemcsak mert kedves rokon* vagy). Mi itt Bécsben jól megvagyunk, a gyerekek szépen nőnek és az udvar társasági élete is kellemes.
  Ezennel rá is térek a legfontosabb hírre: Károly királynak ismét gyermeke született, ezúttal egy kislány. Ez egészségesebbnek látszik, az udvari orvos szerint meg fog maradni. Nagy a felhajtás miatta, örülnek, hogy egészséges és életerős a gyerek de nem jó hogy lány. Azért csak megnyugodtak, hogy lehet életerős gyermeke a királynak és nem kell félni, hogy nem lesz örökös.

Gondoltam, hogy az ilyen fontos hírek érdekelni fognak!
Nyáry Péter"

Megdöbbenten nézed a levelet. Ilyen nincs. Tavaly tavasszal született fiuk aki ősszel meg is halt. Na igen, nem maradhat örökösük. De ezúttal mi legyen? Kétszer nem lehet ugyanazt eljátszani, még gyanút fognának. Nyáryékat meg oly kevéssé kell segítségül hívni, amennyire csak lehetséges, bár megértették, hogy mit ártottak a habsburgok - nem érdemlik meg a nagybetűt sem nevükre - a Hazának és a családnak, de senkinek se lenne jó...
  Megnézed a dátumot: 1717. május 13.
  Még aznap indíthatták váltott lovakkal a futárt, éjjel-nappal jöhetett. Igen, mindenkit meglephetett, hogy ily hamar újra gyermek született...legalább lány,  örökös nem lesz belőle. Eljött a következő lépés ideje.


(*nem intrikálsz sem pozícióért, sem örökségért. ritkán-kevéssé tartod a kapcsolatot, de megbízhatóan és tanácsaid már sokat segítettek. és igaz magyar vagy.)
RohamQkac
 player, 2 posts
Wed 19 Sep 2018
at 07:19
Első Felvonás
Megvárom, hogy a futár egyen-igyon, közben gondolkodom a válaszon. Mikor végzett,  így szólok hozzá:
- Fiam, ne szabadkozz, megszolgáltad. Serényen igyekeztél, hogy eme híreket elhozd ide, erre a kietlen vidékre. Most menj, pihenj le a cselédszálláson. Holnap reggel kézhez kapod majd a válaszlevelemet, amelyet öcsémuramnak küldök. Visszafelé nem kell oly sebesen hajtanod. Ha öcsémuram kérdezi, hamarosan igyekszem tiszteletemet tenni nála és kedves családjánál Bécsben, ha egészségem ezt megengedi. No eredj, pihend ki magad!
Miután a futár távozott, leülök az íróasztalomhoz és a következő válaszlevelet fogalmazom:

"Kedves Öcsémuram!

Köszönöm leveledet, melegséggel töltötte el öreg szívemet. Remélem, ti mindannyian jó egészségnek örvendtek. Az én egészségem koromhoz képest jól szolgál, ámbár a nappali melegeket igen kevéssé viseli el a szervezetem, így ez a hűvös erdélyi levegő jót tesz vén csontjaimnak.
Üzeneted felemás érzéseket keltett bennem. Egyrészt ismered viszonyomat eme gennyes fekélyként burjánzó famíliához, amely Európa minden trónját szeretné a magáénak tudni, másrészt örülök, hogy fiúörökös hiányában talán a magyar korona visszaszáll egy arra méltó magyar család fejére. Sajnálatos, hogy dicső kirágyőseinknek a politika viharában sajnos immár írmagja sem maradt. Azért bizakodom, hogy akad majd olyan hazafi, aki e megsarcolt és szétszaggatott országot újra összefogja és régi fényére emeli.
Végezetül pedig, kedves öcsémuram, mivel csak Urunk, Istenünk a tudója annak, mennyi időt adományoz nekem ezen a földön, szeretnélek titeket meglátogatni Bécsben. Ne aggódjatok, nem akarok visszaélni a vendégszeretetetekkel, hiszen egészségi állapotom miatt sok rigolyámat kéne elviselnetek, így szállásomról magam gondoskodom. Hamarosan indulok, érkezésemről mielőbb értesíteni foglak benneteket.

Az Úristen áldását kívánva rátok:

Török József"

A levelet odaadom a szolgámnak, hogy reggel indítsák útnak a futárral, és megfogalmazok egy levelet az erdélyi hercegnek, amelyben udvariasan érdeklődöm hogyléte, dolgai iránt, és megkérem, hogy adja meg a bécsi elízium címét, az ottani herceg és egyébb tisztségek nevét, illetve az esetleges ottani különleges szabályokat. Ezt a levelet az egyik saját emberemmel küldöm el, szintén reggeli indulással.
Anonymus
 GM, 4 posts
Sun 18 Nov 2018
at 21:09
Első Felvonás
A levelet lepecsételed, és elküldöd a főhercegnek, tudod hogy ha nincs épp semmi különösebb hamar megkapod, bár Kolozsvár nem a szomszédban van.
A futárt elvezetik és a szolgák szállásán kap egy szobát, mivel rendszeresen küldesz-fogadsz futárokat van több erre használt szobád is.

Ezek után ghouloddal elkezdtek készülni az utazásra, összepakoljátok ami fontos és némi ajándékkal is készülsz tieidnek. Reggel nyugovóra térsz, a futárt reggel útnak indítják.

A kolozsvári levél válaszára várnod kell, 3-4 napot mire megjön. A levél nem hosszú, két lapot tartalmaz.

Kedves Török János uram!

 Kolozsváron zajlik az élet, a török nyomait takarítjuk ki, lassan visszaáll a rend.
 Némi meglepetéssel vettem levelét, melyben utazási szándékát jelzi. Mellékelten küldöm a szükséges címeket neveket. Mi célból utazna épp most? Történt valami érdemleges? Talán a tavaly óta tartó törökök elleni háborúság miatt utazik?
 Annyit mindenképp kérek hogy a lehetőségekhez képest legyen készen visszatérni, ha a török ellentámadásba lendül megvédhessük ami a mienk.

Erőss Attila

A mellékelt levélen Bécs elíziumának címét, a legfontosabb ottaniak nevét tartalmazza, megy egy pár sor a hercegről:
Sigfried, régi lovag, szigorú fickó. Tipikus német, jó kapcsolata van a Habsburgokkal de török-ellenes, részt vett a SzentLiga szervezésében.


(KM/megj.: próbálom megírni a többi részletet is, azt majd a magyarázóba teszem föl)