Session zero.   Posted by GM.Group: 0
GM
 GM, 1 post
Tue 8 Dec 2020
at 23:20
Session zero
Her kan ta opp spørsmål vedrørende karakter, spillet, annet før oppstart.