Character sheet model.   Posted by Psychonaut Archon.Group: 0
Psychonaut Archon
 GM, 2 posts
Fri 8 Jan 2021
at 21:38
Character sheet model
Hatten brought this sheet to my attention, and I suggest that we use it.


DEGENESIS
Name:                  Legacy:                  Sex:
Age:                                            Height:
Rank:                                           Weight:
Experience: 0                                   Drafts/Dinars:

          CULTURE               CONCEPT                 CULT+------------------------ Attributes & Skills ------------------------+

BODY          OOOOOO   AGILITY        OOOOOO   CHARISMA          OOOOOO
Athletics     OOOOOO   Crafting       OOOOOO   Arts              OOOOOO
Brawl         OOOOOO   Dexterity      OOOOOO   Conduct           OOOOOO
Force         OOOOOO   Navigation     OOOOOO   Expression        OOOOOO
Melee         OOOOOO   Mobility       OOOOOO   Leadership        OOOOOO
Stamina       OOOOOO   Projectiles    OOOOOO   Negotiation       OOOOOO
Toughness     OOOOOO   Stealth        OOOOOO   Seduction         OOOOOO

INTELLECT     OOOOOO   PSYCHE         OOOOOO   INSTINCT          OOOOOO
Artifact Lore OOOOOO   Cunning        OOOOOO   Empathy           OOOOOO
Engineering   OOOOOO   Deception      OOOOOO   Orienteering      OOOOOO
Focus         OOOOOO   Domination     OOOOOO   Perception        OOOOOO
Legends       OOOOOO   Faith          OOOOOO   Primal            OOOOOO
Medicine      OOOOOO   Reaction       OOOOOO   Survival          OOOOOO
Science       OOOOOO   Willpower      OOOOOO   Taming            OOOOOO

+----------------------------- Advantages ----------------------------+

BACKGROUNDS            POTENTIALS                SCARS
Allies        OOOOOO   _________________ OOO     Group Name:
Authority     OOOOOO   _________________ OOO     Alignment:
Network       OOOOOO   _________________ OOO     Constellation:
Renown        OOOOOO   _________________ OOO
Resources     OOOOOO   _________________ OOO     Scars Value:
Secrets       OOOOOO   _________________ OOO     Infamy         OOOOOO

+----------------------------- Condition -----------------------------+

Modifiers              OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO    Complications:
                                  EGO
                                                   ___________________
                       OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO    ___________________
                          SPORE INFESTATION        ___________________
                                                   ___________________
                       OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO    ___________________
                             FLESHWOUNDS           ___________________

                             OOOOOOOOOOO
                                TRAUMA

+------------------------------ Arsenal ------------------------------+

Weapons   Handling  Distance (-/-4D)  Damage  Mag  Prop  Enc Tech Slots
Armor     Armor Value       Properties                   Enc Tech Slots+---------------------------- Possessions ----------------------------+

Equipment                Enc                            Enc   Total EncArtifacts         Activation        Operation          Appraisal Value</quote>