Chapter 1.   Posted by KalandMester.Group: 0
KalandMester
 GM, 1 post
Tue 12 Oct 2021
at 15:41
Chapter 1
A nap átlagos rutinnapnak indul. Mindannyiótoknak jelenése van a Papi Szék reggel 9 órai ülésére testőrként. Wolfrick, te Noir kegyeltjét kíséred, Arklan, te Dreináét, Fraien Alborne-ét, Venoritum pedig Gilronét. Az ülés számotokra egy egész délelőttötös felesleges szócséplésnek tűnik az istentiszteletek rendjének szabályozásáról... aztán Della főpapja kér szót, és elmondja, hogy talált egy régi próféciát a Város, azaz Ó-Pyarron alapításának idejéből... végül Antoh kegyeltje emelkedik szólásra, és kéri a Tanács beleegyezését, hogy egy minden bizonnyal renegáttá vált Antoh-pap megtalálásához és ha van rá reális esély, akkor élve visszahozásához engedélyezzék a Különleges Utasítások Rendkívüli Betartására Létrehozott Intézet, a KURBLI, azaz a ti bevetéseteket. A Tanács nyílt szavazással egyöntetűen engedélyezi ezt. Az ülért ezután berekesztik, és közlik veletek, hogy azonnali jelleggel jelenésetek van Antoh főpapjának hivatalos fogadószobájában.

A főpap azonnal fogad is titeket. Rögtön a lényegre tér: Elisa Zefron, egy meglehetősen magas rangú papnő az egyik Larmaron-hegység lábánál fekvő város, Sokorosa főpapja eltűnt. Azok szerint, akik utoljára látták, a papnő azt állította, hogy a hegyek tetejéről hallotta az Úrnő hívását. Ez már önmagában is gyanúra adott okot, viszont amióta a papnő elindult, a város fala több hatalmas lavinát állított meg, nyáron. A város környékén az éghajlat jelentősen megváltozott: lehűlt, a termények elfagytak és az emberek a Papi Székhez fordultak segítségért. A városból a palnő húga, Haynie is eltűnt, nem sokkal a papnő után. Jelenleg így áll a helyzet, két napja érkezett meg a segélykérés. A feladat a papnő és húga előkerítése, és ha ép eszüknél vannak, a visszahozásuk, hogy Antoh egyháza kihallgathassa őket, ha nagyon nem tűnnek beszámíthatónak, akkor a likviditásuk. A papnőről tud képet mutatni, a húgáról a helyiek tudnak majd személyleírást adni. A papnő alighanem kyr ősökkel rendelkezik, erre utal fehérszőke haja, amelyet szoros fonatban, kontyban visel, és kék szeme. Huszonéves, meglehetősen vonzó nőnek tűnik a kép alapján, és a főpap megerősíti, hogy mikor két éve találkozott vele, akkor ugyanígy nézett ki. Sokorosa Új-Pyarrontól délkeletre, mintegy 100 mérföldre terül el. Közepes méretű bányászváros, kb. 5000 lakossal, akiknek jó fele ércbányászatból vagy fémfeldolgozásból él. Ide is rendszeresen szállítanak. Erőltetett vágtában másfél nap az út lovon, kocsin 2 nap. Útközben pihenési lehetőségek vannak.

This message was last edited by the GM at 15:57, Tue 12 Oct 2021.

Venoritum
 player, 1 post
Wed 13 Oct 2021
at 08:51
Chapter 1
Szót kérek a főpaptól, majd tiszteletteljesen megkérdem:
- Excellenciás uram, kérem engedje meg, hogy feltegyek néhány kérdést, hiszen az elmondottak ismeretében úgy vélem, fontos lesz jobban megismerni Antoh vallásának jellemzőit, hogy jobban lássuk a miérteket.
- Sokorosa bár nem túl messze, de nem is tengerparton fekszik, márpedig eddig úgy emlékszem Antoh a tengerek, és tengeri utazók istene.
- Nos az már különös számomra, hogy a hegy felől érkezett hívása az Úrnőtől, de egyáltalán miért egy hegy lábánál szolgálta Antohot az említett papnő? Vagy más is beletartozik Antoh kegyeibe?
- Tudná nekünk kérem egy kis jellemzést adni a Antohról, és vallásáról?
KalandMester
 GM, 2 posts
Wed 13 Oct 2021
at 14:48
Chapter 1
Nos, Antoh Úrnő nemcsak a tengerek istennője, hanem mindenféle vízé. Sokorosában a már meddő tárnákból kibővített barlangokban termálfürdők is működnek, amelyek gyógyító hatással vannak a megfáradt testre. Ezenkívül az ottani pap feladatana földmélyi források kordában tartása is, amelyek megfelelő felügyelet nélkül nagyban veszélyeztetik a bányászok életét és munkáját is. A Larmaron-hegység magasabb csúcsait nyáron is hó borítja, így ez nem lenne szokatlan, de ezek a lavinák általában a várostól sokkal feljebb elakadnak, illetve elolvadnak. Az, hogy nyáridőben több lavina is elérte a városfalat, arra utalhat, hogy a hóhatár jelentősen lejjebb mozdult, ami viszont aggodalomra adhat okot, hiszen a környező településeken az éghajlat nem, vagy csak minimálisan változott, attól függően, milyen távolságra vannak Sokorosától.
Ami az egyházat illeti, az Úrnő Arelhez hasonlóan az egyéni hűséget és nem a csordába tartozást jutalmazza, így Kyel és Dreina hívei szerint Antoh egyháza kaotikus és szervezetlen, de az Úrnőnek ez megfelel. Az egyes rendházak, szentélyek gyakran nem tartanak kapcsolatot egymással, csak velem és az itteni központtal. Így egymástól függetlenek, minden pap a saját módján keresi az Úrnő akaratát.
Wolfrick
 player, 1 post
Thu 14 Oct 2021
at 08:06
Chapter 1
Komor természetemet nem meghazudtolva a szoba ablak felöli sarkában támaszkodok a falnál. Ott, hallva az elhangzottakat, elöveszek egy magam által csavart spanglit ami gyógynövényes-nyugtatós, majd rágyujtok és mélyet szívok.
(Boszmestermágia) "Lavina nyáron... és közeli hegység... bár nem teljes a képlet de ez a jelenség a Boszorkánymesterek időjárás irányítás mágiájára jellemző. Elmondása alapján a felelős, ha van, pnem kezdö."
A kezemben összegyúron a csikk maradványát és kérdésem a főpaphoz intézem. Nem kertelek fölösleges údvariassággal, a légyegre török, egyenes beszéddel.
"Mit tudunk az állítólagos hugocskáról? A család sokszor nemcsak áldás de mint tudjuk esetenként átok is lehet."
Arklan
 player, 1 post
Thu 14 Oct 2021
at 18:34
Chapter 1
A termálfürdők hallatán kellemes mosoly terül el az arcán, amint látja magát derékig a vízben, mindkét oldalán egy-egy bőmellű és darázsderekú szépséggel. "Ez aztán az élet" -teszi hozzá még gondolatban. Aztán a lavina hallatára kapcsol, és rendezi arcvonásait, mielőtt még bárkinek is szemet szúrna a teremben. Épp tenné fel a kérdés, de Wolfrick és Venoritum és megelőzik. Viszont hiába járt be sok helyet, miután jóapja rajtakapta  2 kurtizánnal a nappalijában a vízipipa készletével együtt és kihajította otthonából, a város neve számára nem cseng ismerősen. Ezért megkísérli a kérdést:
-Excellenciás uram, ha szabad... Szükségünk van valamiféle felszerelésre, esetleg dokumentumra a feladat végrehajtásához?
Fraien
 player, 1 post
Fri 15 Oct 2021
at 06:24
Chapter 1
Fraien csendesen teszi hozzá a magáét:
- Excellenciás uram, szerintem hegymászó/hegyi túlélő felszerelés kelleni fog. Az elmondottak alapján a helyiek segítségére számíthatunk. Kérdés, hogy milyen mágikus védelemre lesz szükségünk...
KalandMester
 GM, 3 posts
Sat 16 Oct 2021
at 15:49
Chapter 1
A főpap először Wolfricknak válaszol:

- Boszorkánymesteri mágia? Meglehet. Jómagam nem értek hozzá, a papságon belül a politikai irányzatot követem, nem az inkvizítorit. Ami a papnő húgát illeti, őróla nincsenek első kézből származó információim. Az üzenet szerint bár hasonlít a nővérére, a haja vörös, nem fehéresszőke. Bár nemesi származású, de a köznéppel nagyon közvetlen, egyenrangúként kezel minden embert, így igen népszerű az egyszerű nép körében. Bár papi felszentelése nincs, sokat önkénteskedik a templomokban, elsősorban gyógyító tevékenységet folytat. A nővérét bálványozza, ő az abszolút példakép számára. Ezek alapján azt gyanítjuk, hogy egyedül indult el megkeresni a nővérét, mikor az eltűnt.

Aztán Arklannak szól:

- Külön megbízólevélre nincs szükség. Önök ugye a kinevezésükkor megkapták a Papi Szék pecsétjével ellátott gyűrűt, azt tartsák maguknál. Ha felmutatják a megfelelő személyeknek, hivatalosan minden, a Papi Székhez hűséges személynek kötelessége együttműködni önökkel, a józan ítélőképesség határain belül. Különleges szolgáltatásokra ne számítsanak, de a pecsétgyűrű jó néhány olyan ajtót is megnyithat önök előtt, amelyek amúgy zárva maradnának. Ami pedig a felszerelést illeti, az egyházak üzleteiben szinte bármit beszerezhetnek, amennyiben van rá keretük - ezt viszont a saját költségvetésükből kell megoldaniuk.

Fraien:

- Nem tudom, pontosan milyen mágikus védelemre gondol, de azt kell, hogy mondjam, hogy az isteneink által nyújtott segítő-támogató varázslatok időtartama erősen korlátozott, és mire a kb. másfél napos utat megteszik, eloszlik. Amennyiben varázstárgyakra gondolt, úgy ugyanazt tudom mondani, mint Arklan úrnak: a saját költségükön azt vesznek, amit akarnak. Természetesen a feladat sikeres teljesítése extra anyagi juttatást is von maga után a rendes havi díjazásukon felül, ezt azonban csak utólag áll módunkban folyósítani.