Leonid
Leonid er meget gennemsnitlig af højde og drøjde. Han har skulderlangt blondt hår og blå øjne. På tværs af halsen har han et gammelt grimt ar, der ser ud til at have stammet fra et næsten dødbringende sår.

Leonid kan optræde i adskillige forklædninger.

Vagten Leonid: Som han oftest bevæger sig rundt på Høgeborgen. Som alle andre vagter bærer Leonid en ringbrynje, et spyd og et stort sjold. Han har også en stor kniv i bæltet - ud over det har han adskillige knive skjult på kroppen.


Spoiler text: (Highlight or hover over the text to view)
----------------------------------------------------------------------------
Basic Information

Character Name  :  Leonid                  Height : 1,70 m
Player Name     :                          Weight : 75 kg
Character Race  :  Human                   Eyes   : Blue
Alignment       :  Neutral                 Hair   : Blond
Deity           :                          Size   : M
Total Level     :  7                       Speed  : 30'
Age             :  21
----------------------------------------------------------------------------
Character Class Information

Class and Level     : Slayer
Class and Level     :
Class and Level     :

Favored Class(es)   : Slayer
Favored Class Bonus : +1 hit point * 7 or +1 skill point
----------------------------------------------------------------------------
Ability Scores

Strength     : 16 (+3)     16 roll + 0 racial + 0 level + 0 misc
Dexterity    : 20 (+5)     17 roll + 2 racial + 1 level + 0 misc
Constitution : 14 (+2)     14 roll + 0 racial + 0 level + 0 misc
Intelligence : 16 (+3)     16 roll + 0 racial + 0 level + 0 misc
Wisdom       : 11 (+0)     11 roll + 0 racial + 0 level + 0 misc
Charisma     : 12 (+1)     12 roll + 0 racial + 0 level + 0 misc

Maximum Load  : 230 lbs.
Lift Overhead : 230 lbs.   (equal to Maximum Load)
Lift          : 460 lbs.   (equal to Maximum Load x2)
Drag or Push  : 1150 lbs.   (equal to Maximum Load x5)
----------------------------------------------------------------------------
Combat Statistics

Hit Points        : 57 (DAM: )
Base Attack (BAB) : +7
Initiative        : +5     5 Dex + 0 misc

Base Melee        : +10     7 BAB + 3 Str + 0 misc
Base Ranged       : +12     7 BAB + 5 Dex + 0 misc

Combat Maneuver   : +10          7 BAB + 3 Str + 0 misc          <- CMB
Maneuver Defense  : 26      10 + 7 BAB + 3 Str + 5 Dex + 1 misc  <- CMD

Armor Class(BP)       : 22     10 base + 6 armor + 0 shield + 5 Dex + 1 misc
Armor Class(Leather)  : 19     10 base + 3 armor + 0 shield + 5 Dex + 1 misc
Touch AC              : 16     10 base                      + 5 Dex + 1 misc
Flat-Footed AC        : 16     10 base + 6 armor + 0 shield         + 0 misc
----------------------------------------------------------------------------
Saving Throws

Fortitude  : +7     5 base + 2 Con + 0 misc
Reflex     : +10    5 base + 5 Dex + 0 misc
Will       : +2     2 base + 0 Wis + 0 misc

Conditional Bonuses and Penalties :
----------------------------------------------------------------------------
Racial Abilities and Features

----------------------------------------------------------------------------
Class Abilities and Features
Studied target +2
Track +3
Sneak attack +2d6
Slayer Talent (2): Thrown weapon combat style - Precise shot
Slayer Talent (4): Rogue talent - weapon training: Weapon focus- Dagger
Slayer Talent (6): Thrown Weapon combat style - False opening


----------------------------------------------------------------------------
Skills and Languages

Your maximum ranks in a skill are equal to your total level.
Class skills with at least 1 skill rank in them gain a +3 "class" bonus.
[c] denotes a class skill.
^ denotes a skill that cannot be used untrained.

[c] Acrobatics         : +15    7 ranks + 5 Dex + 3 class + 0 misc - 0 armor
[ ] Appraise           : +00    0 ranks + 0 Int + 0 class + 0 misc
[c] Bluff              : +10    6 ranks + 1 Cha + 3 class + 0 misc
[c] Climb              : +07    1 ranks + 3 Str + 3 class + 0 misc - 0 armor
[c] Craft:             : +00    0 ranks + 0 Int + 0 class + 0 misc
[c] Diplomacy          : +11    6 ranks + 1 Cha + 3 class + 1 misc
[c] Disable Device ^   : +14    5 ranks + 5 Dex + 3 class + 1 misc - 0 armor
[c] Disguise           : +09    5 ranks + 1 Cha + 3 class + 0 misc
[ ] Escape Artist      : +00    0 ranks + 0 Dex + 0 class + 0 misc - 0 armor
[ ] Fly                : +00    0 ranks + 0 Dex + 0 class + 0 misc - 0 armor
[ ] Handle Animal ^    : +00    0 ranks + 0 Cha + 0 class + 0 misc
[c] Heal               : +04    1 ranks + 0 Wis + 3 class + 0 misc
[c] Intimidate         : +11    7 ranks + 1 Cha + 3 class + 0 misc
[ ] Know: Arcana ^     : +00    0 ranks + 0 Int + 0 class + 0 misc
[c] Know: Dungeon ^    : +07    1 ranks + 3 Int + 3 class + 0 misc
[ ] Know: Engineer ^   : +00    0 ranks + 0 Int + 0 class + 0 misc
[c] Know: Geography ^  : +07    1 ranks + 3 Int + 3 class + 0 misc
[ ] Know: History ^    : +00    0 ranks + 0 Int + 0 class + 0 misc
[c] Know: Local ^      : +11    5 ranks + 3 Int + 3 class + 0 misc
[ ] Know: Nature ^     : +00    0 ranks + 0 Int + 0 class + 0 misc
[ ] Know: Planes ^     : +00    0 ranks + 0 Int + 0 class + 0 misc
[ ] Know: Religion ^   : +00    0 ranks + 0 Int + 0 class + 0 misc
[ ] Linguistics ^      : +00    0 ranks + 0 Int + 0 class + 0 misc
[c] Perception         : +10    7 ranks + 0 Wis + 3 class + 0 misc
[ ] Perform:           : +00    0 ranks + 0 Cha + 0 class + 0 misc
[c] Profession: ^      : +00    0 ranks + 0 Wis + 0 class + 0 misc
[c] Ride               : +09    1 ranks + 5 Dex + 3 class + 0 misc - 0 armor
[c] Sense Motive       : +10    7 ranks + 0 Wis + 3 class + 0 misc
[ ] Sleight of Hand ^  : +07    2 ranks + 5 Dex + 0 class + 0 misc - 0 armor
[ ] Spellcraft ^       : +00    0 ranks + 0 Int + 0 class + 0 misc
[c] Stealth            : +15    7 ranks + 5 Dex + 3 class + 0 misc - 0 armor
[c] Survival           : +10    7 ranks + 0 Wis + 3 class + 0 misc
[c] Swim               : +07    1 ranks + 3 Str + 3 class + 0 misc - 0 armor
[ ] Use Magic Device ^ : +00    0 ranks + 0 Cha + 0 class + 0 misc

Languages : Zuyevean, Orc, Elven, Yezamenid
----------------------------------------------------------------------------
Traits and Feats

Trait #1 : Vagabond Child (DD)
Trait #2 : World Traveler (Diplo)

Human Bonus feat : Point blank shot
Level 1 Feat : Dodge
Level 3 Feat : Quick Draw
Level 5 Feat : Deadly Aim
Level 7 Feat : Rapid shot

----------------------------------------------------------------------------
Money and Equipment

Armor     : Mithril Breastplate/Studded leather
Belt      :
Body      :
Chest     : Blinkback Bandolier (Blinkback belt taking up the chest location)
Eyes      :
Feet      :
Hands     :
Head      :
Headband  :
Neck      :
Ring #1   :
Ring #2   :
Shield    :
Shoulders :
Wrists    :

Weapon    : Dagger MW +14/+9 (1d4+3 - 19-20/*2) (possible modifiers: PB +1/+1, Studied: +2/+2, deadly aim: -2/+4)
            Rapid shot Dagger MW +12/+12/+7 (1d4+3 - 19-20/*2) (possible modifiers: PB +1/+1, Studied: +2/+2, deadly aim: -2/+4)
Weapon    : Dagger MW (melee) +11/+6 (1d4+3 - 19-20/*2)

Other Equipment :
MW Dagger * 3
Dagger *5
Dart * 10
explorer's outfit
Punching daggers * 2 in spring loaded wrist sheaths
Thief tools MW


Money : 500 GP