Hardy Harv
Historia: Hardy Harv gladde inte direkt sin fader när han växte upp. Klent byggd och en tendens att sitta och filosofera var han inte till någon större nytta på gården. Så en dag kom en vandrare förbi byn och såg Hardy. Han pratade länge med Hardy och sedan med hans föräldrar. Mannen var en magiker från en fjärran stad och han ville ha Hardy som sin lärling och så blev det.
Nu är Hardy på väg hem. Hans lärare säger att han inte kan lära mer till Hardy innan han lärt sig mer om världen. Därför har han sänt hem Hardy då han har förutspått att något viktigt ska ske nära Hardy's hemby.

Utseende: Man kan knappast kalla Hardy för diskret. Det är faktiskt så illa att en del personer klagar på smärtor ögonen när de ser hans kläder. Kläderna går i grälla färger och har flera stora broderier som ser ut som magiska symboler. På huvudet har han en hög spetsig hatt, även den med symboler. Och i ena handen bär han ofta en tjock bok medan han i den andra har en udda formad stav.
Bakom kläderna kan man se en spenslig man som försöker dölja sina unga år bakom ett glest skägg.

Uppförande: Hardy växlar mellan två personer. En tämligen yvig och högljudd, som vet och kan allt om magi. Han är MÄKTIG men har faktiskt inte så många divalater vilket gör att man kan stå ut med honom.
Den andre är mer tillbakadragen och blygsam. Han älskar sin magi men de flesta ser honom som konstig och farlig.