• This game is under the Fantasy & Apocalyptic genres.
  • This game contains adult content.
Dark Sun: Dirty Rotten Scoundrels
Athas er en døende planet under en døende sol, befolket af døende racer fastlåst i meningsløse konflikter over planetens svindende ressourcer. Der er ingen fremtid. Der er ingen fortid. Det er ingen overlevelse. Der er kun ødemark, ørken, ruiner og meningsløs vold.

Rundt omkring i denne ødemark er der syv bystater hvor ynkelige mennesker lever forhutlet og skræmt. Lerklinede, smuldrende bymure beskytter dem imod elementernes rasen, og ødemarkens monstre og horder, men til gengæld har de opgivet deres "frihed" - eller deres illusion om samme - og underkastet sig Gudekonger og Udødelige Præstinder, og disses grådige Tempel-præster. Bag disse bymure - eller fængselsmure om man vil - raser sygdomme, fattigdom, nød, armod og sult, og de tåbelige masser bliver kun tilfredsstillet ved at sandet i arenaerne bliver farvet mørkt af blodet fra døde og døende gladiatorer. Kun gennem andres død kan man for en kort stund føle sig mægtig.

Karavaner fra de store Handelshuse udgår fra Bystaterne og deres last af krydderier, silke, narkotika og slaver bliver fragtet i store vogne trukket hen over det varme ørkensand af mekillots. Fra røde klipper hviler grådige og morderiske øjne på karavanen, for elver-stammer eftertragter karavanens last, men denne gang bliver karavanen ikke angrebet, og kan passere uforstyrret. Handelshuset kamphærdede og forråede vagter og gruachs på hurtige crodluer afholder elver-stammer fra at angribe. På Athas anerkendes kun magt, og kun den stærkeste overlever.

Enkelte handelsfolk er dog ikke en del af de store Huse. De rejser til landsbyer uden håb, og nomadestammer uden fremtid, og handler med alt fra glasperler til redskaber der er behøvet. De er drevet af deres egne ynkelige og foragtelige drømme, men står ikke under beskyttelse af Handelshusene. Deres hårde, korte og omflakkende liv ender ofte et sted derude i det varme ørkensand - for elvernes pile rammer som regel altid deres mål.

Dette er historien om en lille håndfuld skæbner og deres eventyr på denne døende verden. En gruppe af røvere, banditter, svindlere og horekarle kaldet Hus Wyvern.