• This game is under the Sci-Fi genre.
  • The game system is Star Wars (West End Games).
Uppdrag Tatooine
För länge, länge sedan i en galax långt, långt bort...

Den kejserliga stjärnjagaren Relentless lägger till vid rymdstationen Kwenn. Vi flyttar oss in i stjärnjagaren och befinner oss vid ett par dubbla lasersäkra dörrar. De glider upp, vi ser in i en stor dunkel sal.På en upphöjd plattform står en imperieofficer, en kejserlig kapten flankerad av två lägre officerare.

Två stormtrupper marscherar in med en fånge försedd med handfängsel och knuffar omkull honom framför plattformen.

Kapten Parlan, stjärnjagarens befälhavare, ser ned på honom.
" Hyr lyder anklagelsen? " Frågar han.
" Mannen är en pirat sir " svarar en av soldaterna.
" För bort honom och skjut honom " säger Parlan kallt.
" Vänta! " ropar fången " Jag har något att erbjuda er. Upplysningar som är viktiga förkejsaren...i utbyte mot mitt liv "

Parlans hårda ögon glittrar triumferande.
" Fortsätt...Jag lyssnar "
" Tallon...Det handlar om...Adar Tallon! "

Parlan lyssnar intresserat på det fången har att berätta. Han vänder sig sedan och ger flera order till sina män. I bakgrunden stoppar fänrik Dana omärkligt ned sitt fickminne och avlägsnar sig.

Befälhavaren ger en sista order " Löjtnant Voor. Skicka efter prisjägarna. "

Löjtnanten gör honnör och lämnar sin kaptens sida omgående.

En av stormtrupperna vid fången.

" Sir...Hur gör vi med fången? "

" Ta honom härifrån soldat och skjut honom. "Välkomna till Stjärnornas krig, uppdrag Tatooine.